Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
صدای مردم

آواز مردم: مشکلات باشنده‌گان فراه

در این برنامه گرداننده شاهپور بختیار در بارۀ مشکلات از امنیت گرفته تا فساد، اقتصاد بیکاری و در کل همه مشکلات مردم، بحث و گفتگو کرده است.

مهمانان :

حاجی سید احمد قلعه کاهی، متنفذ قومی
حاجی شاه محمد نور، متنفذ قومی
حمیرا اعظمی ، فعال جامعۀ مدنی و حقوق زن
وحید الله عبید ، نماینده جوانان ولایت فراه

برای تماشای کامل برنامه، به این جا سر بزنید:

صدای مردم

آواز مردم: مشکلات باشنده‌گان فراه

در این برنامه گرداننده شاهپور بختیار در بارۀ مشکلات از امنیت گرفته تا فساد، اقتصاد بیکاری و در کل همه مشکلات مردم، بحث و گفتگو کرده است.

مهمانان :

حاجی سید احمد قلعه کاهی، متنفذ قومی
حاجی شاه محمد نور، متنفذ قومی
حمیرا اعظمی ، فعال جامعۀ مدنی و حقوق زن
وحید الله عبید ، نماینده جوانان ولایت فراه

برای تماشای کامل برنامه، به این جا سر بزنید:

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews