Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

درگیری‌ها در دندپتان؛ شماری از خانواده مجبور به ترک خانه‌های شان شده‌اند

امارت اسلامی می‌گوید که هیات مشترک از مقام‌های امارت اسلامی و پاکستانی به هدف جلوگیری از وقوع درگیرها در ولسوالی دندپتان پکتیا تشکیل شده است.

این هیات راه‌های جلوگیری از درگیرهای مرزی میان مرزبانان دو کشور را جستجو خواهد کرد.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، در این باره گفت: «ما می‌خواهیم خطوط سرحدی و از خاک خود هم محافظت کنیم و در ضمن از هر دو طرف پاکستان و افغانستان یک کمیته کاری در کار است جلسات شان را ادامه می‌دهند تا در آینده از این چنین رویدادها جلوگیری شود.»

در همین حال، برخی از باشندگان پکتیا روز سه‌شنبه در واکنش به درگیری‌های پسین میان نیروهای امارت اسلامی و مرزبانان پاکستانی در ولسوالی دندپتان، راهپیمایی کردند.

یک باشنده پکتیا به طلوع‌نیوز گفت: «اکثر مردم از خانه‌های شان بیجا شده‌اند کودکان شان را کشیده‌اند و تنها یک تن آنان در خانه باقی مانده است.»

یکی دیگر از باشندگان پکتیا می‌گوید: «یک توپ بالای خانه ما برخورد کرد وسایل خانه ما تخریب شد و همچنان یک دیوار از بین رفته است.»

این درگیری‌ها سبب شد تا شماری از خانواده مجبور به ترک خانه‌های خود شوند.

یک باشنده پکتیا می‌گوید: «کسی که بالای یک وجب خاک ما تعرض و یا هم غصب می‌کند تمامی اقوام آماده است و بالای یک وجب خاک سر خود را قربانی می‌کنیم.»

در سوی دیگر، گفته می‌شود که بزرگان قومی در پکتیا یک کمیته پانزده نفری را به هدف گفت‌وگو با جانب پاکستانی ایجاد کرده‌اند.

امارت اسلامی در حالی از تشکیل هیات مشترک خبر می‌دهد که بیش از بیست تن از هر دو طرف در نتیجه درگیرهای مرزی پسین در ولسوالی دندپتان، کشته و یا زخمی شده‌اند.

درگیری‌ها در دندپتان؛ شماری از خانواده مجبور به ترک خانه‌های شان شده‌اند

برخی از باشندگان پکتیا روز سه‌شنبه در واکنش به درگیری‌های پسین میان نیروهای امارت اسلامی و مرزبانان پاکستانی در ولسوالی دندپتان، راهپیمایی کردند.

تصویر بندانگشتی

امارت اسلامی می‌گوید که هیات مشترک از مقام‌های امارت اسلامی و پاکستانی به هدف جلوگیری از وقوع درگیرها در ولسوالی دندپتان پکتیا تشکیل شده است.

این هیات راه‌های جلوگیری از درگیرهای مرزی میان مرزبانان دو کشور را جستجو خواهد کرد.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، در این باره گفت: «ما می‌خواهیم خطوط سرحدی و از خاک خود هم محافظت کنیم و در ضمن از هر دو طرف پاکستان و افغانستان یک کمیته کاری در کار است جلسات شان را ادامه می‌دهند تا در آینده از این چنین رویدادها جلوگیری شود.»

در همین حال، برخی از باشندگان پکتیا روز سه‌شنبه در واکنش به درگیری‌های پسین میان نیروهای امارت اسلامی و مرزبانان پاکستانی در ولسوالی دندپتان، راهپیمایی کردند.

یک باشنده پکتیا به طلوع‌نیوز گفت: «اکثر مردم از خانه‌های شان بیجا شده‌اند کودکان شان را کشیده‌اند و تنها یک تن آنان در خانه باقی مانده است.»

یکی دیگر از باشندگان پکتیا می‌گوید: «یک توپ بالای خانه ما برخورد کرد وسایل خانه ما تخریب شد و همچنان یک دیوار از بین رفته است.»

این درگیری‌ها سبب شد تا شماری از خانواده مجبور به ترک خانه‌های خود شوند.

یک باشنده پکتیا می‌گوید: «کسی که بالای یک وجب خاک ما تعرض و یا هم غصب می‌کند تمامی اقوام آماده است و بالای یک وجب خاک سر خود را قربانی می‌کنیم.»

در سوی دیگر، گفته می‌شود که بزرگان قومی در پکتیا یک کمیته پانزده نفری را به هدف گفت‌وگو با جانب پاکستانی ایجاد کرده‌اند.

امارت اسلامی در حالی از تشکیل هیات مشترک خبر می‌دهد که بیش از بیست تن از هر دو طرف در نتیجه درگیرهای مرزی پسین در ولسوالی دندپتان، کشته و یا زخمی شده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره