Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ساخت یک موتر تیزرفتار از سوی یک عضو اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی

رضا احمدی، عضو مرکز خلاقیت اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی، یک موتر تیزرفتار و عصری ساخته است که ظرفیت دو سرنشین را دارد.

آقای احمدی می‌گوید که ساخت این موتر پنج سال زمان برده است.

سازنده این موتر می‌افزاید که با این کار، توان رقابت در نمایشگاه‌های جهانی را دارد و نیز موتر "رودریگال" می‌تواند در رقابت‌های موتررانی به کار گرفته شود.

رضا احمدی به طلوع‌نیوز گفت: «این ماشین رودریگال است رودریگال یعنی که مجاز برای تردد در سرک‌های عمومی، به موتر رودریگال گفته می‌شود توانایی شرکت در مسابقات را هم داشته باشد و این یک موتر دو منظوره است که هم توانایی شرکت در مسابقات را دارد و هم توانایی تردد در سرک‌های عمومی را دارد و دو سرنشین است.»

از سویی هم، سرپرست اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی از مقام‌های قطری می‌خواهد تا زمینه را برای نمایش این موتر در نمایشگاه‌های جهانی دوحه فراهم کند.

مولوی غلام حیدر شهامت، سرپرست اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی، گفت: «این موتر آماده است که برای نمایشگاه که در قطر برگزار می‌شود و برای مسابقه موتررانی در آن‌جا ان‌شاءالله این شرکت بکند و زمینه سازی شود.»

اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی می‌گوید که باید برای رشد ظرفیت جوانان خلاق زمینه فراهم شود.

پوهنیار دلاور درمل، رییس تحقیق و تضمین کیفیت، گفت: «مرور که کردیم دیدیم جوانان انواع مختلف از موترها را ساخته است از موتر کوچک گرفته تا موترهای اصلی بلدوزر ساختند، تانگ ساختند وغیره وسایل را ساختند.»

تا کنون نود درصد کار این موتر به پایان رسیده است و انتظار می‌رود که ده درصد دیگرش تا پیش از برگزاری نمایشگاه به پایان برسد.

ساخت یک موتر تیزرفتار از سوی یک عضو اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی

سرپرست اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی از مقام‌های قطری می‌خواهد تا زمینه را برای نمایش این موتر در نمایشگاه‌های جهانی دوحه فراهم کند.

تصویر بندانگشتی

رضا احمدی، عضو مرکز خلاقیت اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی، یک موتر تیزرفتار و عصری ساخته است که ظرفیت دو سرنشین را دارد.

آقای احمدی می‌گوید که ساخت این موتر پنج سال زمان برده است.

سازنده این موتر می‌افزاید که با این کار، توان رقابت در نمایشگاه‌های جهانی را دارد و نیز موتر "رودریگال" می‌تواند در رقابت‌های موتررانی به کار گرفته شود.

رضا احمدی به طلوع‌نیوز گفت: «این ماشین رودریگال است رودریگال یعنی که مجاز برای تردد در سرک‌های عمومی، به موتر رودریگال گفته می‌شود توانایی شرکت در مسابقات را هم داشته باشد و این یک موتر دو منظوره است که هم توانایی شرکت در مسابقات را دارد و هم توانایی تردد در سرک‌های عمومی را دارد و دو سرنشین است.»

از سویی هم، سرپرست اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی از مقام‌های قطری می‌خواهد تا زمینه را برای نمایش این موتر در نمایشگاه‌های جهانی دوحه فراهم کند.

مولوی غلام حیدر شهامت، سرپرست اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی، گفت: «این موتر آماده است که برای نمایشگاه که در قطر برگزار می‌شود و برای مسابقه موتررانی در آن‌جا ان‌شاءالله این شرکت بکند و زمینه سازی شود.»

اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی می‌گوید که باید برای رشد ظرفیت جوانان خلاق زمینه فراهم شود.

پوهنیار دلاور درمل، رییس تحقیق و تضمین کیفیت، گفت: «مرور که کردیم دیدیم جوانان انواع مختلف از موترها را ساخته است از موتر کوچک گرفته تا موترهای اصلی بلدوزر ساختند، تانگ ساختند وغیره وسایل را ساختند.»

تا کنون نود درصد کار این موتر به پایان رسیده است و انتظار می‌رود که ده درصد دیگرش تا پیش از برگزاری نمایشگاه به پایان برسد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره