Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بازداشت نزدیک به ۴هزار نفر به اتهام قاچاق مواد مخدر در ۶ ماه

عبدالحق آخند همکار، معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله می‌گوید که نزدیک به ۴هزار نفر به اتهام قاچاق مواد مخدر در شش ماه نخست سال ۱۴۰۲ خورشیدی بازداشت شده‌اند.

این مقام وزارت داخله می‌افزاید که در این مدت بیش از ۶۰۰ کارخانه بزرگ و کوچک مواد مخدر نیز در سراسر کشور از بین برده شده‌اند.

ملا عبدالحق آخند همکار گفت: «در سراسر کشور، ۳هزار ۶۶۹ عملیات مبارزه با مواد مخدر انجام شده است که ۳هزار ۸۴۷ تن به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر و پرونده آن‌ها به ارگان‌های قضایی تحویل داده شده است.»

به گفته‌ی عبدالحق آخند همکار، در عملیات‌های انجام‌شده بیش از ۳هزار تُن انواع مواد مخدر نیز به دست آمده است. مواد بدست آمده عمدتا شامل تریاک، شیشه، هیروین و چرس می‌شود.

درهمین حال، شماری از آگاهان مسایل نظامی و سیاسی می‌گویند که برای از بین بردن مواد مخدر در کشور، همکاری جامعه جهانی مهم است.

صادق شینواری، آگاه مسایل نظامی گفت: «در جلوگیری کشت، قاچاق و کار و بار مواد مخدر در کشور به همکاری جامعه جهانی نیاز است و باید در این زمینه همکاری‌های بین المللی صورت گیرد.»

یوسف امین زازی، آگاه مسایل سیاسی گفت: «باید در زمینه کشت و تولید مواد مخدر مبارزه جدی صورت گیرد و قانون در مورد آن بازنگری شود و مجازات کسانی که این کار و بار می‌کنند را افزایش دهند.»

از سویی دیگر، برخی شهروندان از حکومت سرپرست می‌خواهند که برای به صفر رساندن کشت، قاچاق و کار و بار مواد مخدر در کشور باید جلو قاچاق‌بران را در کشور بگیرد.

محمد ولی، باشنده کابل گفت: «حکومت موقت باید برای دستگیری قاچاق‌بران ملی و بین‌المللی جدیت داشته باشد تا سطح کار و بار مواد مخدر در کشور به صفر برسد.»

بربنیاد اطلاعات معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله، در یک سال پسین حدود ۱۳هزار هکتار زمین نیز از کشت کوکنار پاک‌سازی شده است.

بازداشت نزدیک به ۴هزار نفر به اتهام قاچاق مواد مخدر در ۶ ماه

این مقام وزارت داخله می‌افزاید که در این مدت بیش از ۶۰۰ کارخانه بزرگ و کوچک مواد مخدر نیز در سراسر کشور از بین برده شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

عبدالحق آخند همکار، معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله می‌گوید که نزدیک به ۴هزار نفر به اتهام قاچاق مواد مخدر در شش ماه نخست سال ۱۴۰۲ خورشیدی بازداشت شده‌اند.

این مقام وزارت داخله می‌افزاید که در این مدت بیش از ۶۰۰ کارخانه بزرگ و کوچک مواد مخدر نیز در سراسر کشور از بین برده شده‌اند.

ملا عبدالحق آخند همکار گفت: «در سراسر کشور، ۳هزار ۶۶۹ عملیات مبارزه با مواد مخدر انجام شده است که ۳هزار ۸۴۷ تن به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر و پرونده آن‌ها به ارگان‌های قضایی تحویل داده شده است.»

به گفته‌ی عبدالحق آخند همکار، در عملیات‌های انجام‌شده بیش از ۳هزار تُن انواع مواد مخدر نیز به دست آمده است. مواد بدست آمده عمدتا شامل تریاک، شیشه، هیروین و چرس می‌شود.

درهمین حال، شماری از آگاهان مسایل نظامی و سیاسی می‌گویند که برای از بین بردن مواد مخدر در کشور، همکاری جامعه جهانی مهم است.

صادق شینواری، آگاه مسایل نظامی گفت: «در جلوگیری کشت، قاچاق و کار و بار مواد مخدر در کشور به همکاری جامعه جهانی نیاز است و باید در این زمینه همکاری‌های بین المللی صورت گیرد.»

یوسف امین زازی، آگاه مسایل سیاسی گفت: «باید در زمینه کشت و تولید مواد مخدر مبارزه جدی صورت گیرد و قانون در مورد آن بازنگری شود و مجازات کسانی که این کار و بار می‌کنند را افزایش دهند.»

از سویی دیگر، برخی شهروندان از حکومت سرپرست می‌خواهند که برای به صفر رساندن کشت، قاچاق و کار و بار مواد مخدر در کشور باید جلو قاچاق‌بران را در کشور بگیرد.

محمد ولی، باشنده کابل گفت: «حکومت موقت باید برای دستگیری قاچاق‌بران ملی و بین‌المللی جدیت داشته باشد تا سطح کار و بار مواد مخدر در کشور به صفر برسد.»

بربنیاد اطلاعات معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله، در یک سال پسین حدود ۱۳هزار هکتار زمین نیز از کشت کوکنار پاک‌سازی شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره