Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نمایشگاه ملی "ابتکارات و نوآوری برتر" در کابل گشایش یافت

اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی نمایشگاه ملی "ابتکارات و نوآوری برتر" را با اشتراک تولید کننده‌های فرآورده‌های گوناگون فنی در کابل برگزار کرده است.

شماری از مقام‌های امارت اسلامی که در مراسم گشایش این نمایشگاه اشتراک داشتند، ابتکارات دانش‌جویان و صنعت‌کاران را در پیشرفت افغانستان مهم خواندند.

غلام حیدر شهامت، رییس اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی در مراسم گشایش گفته است که این اداره کار در بخش‌های گوناگون از جمله تربیه کارگر فنی در معادن، در بخش‌های راه‌آهن، گردش‌گری، هتل‌داری و کشاورزی را آغاز کرده است.

آقای شهامت گفت: «با وجودی‌که محصلین ما در افغانستان غریب و فقیر هستند، با آن‌هم یک رقابت بسیار خوبی را ما میان انستیتوت‌ها و مرکزهای آموزشی کشور ایجاد کنیم که ثمره‌اش امروز نمایشگاه ملی ابتکارات و نوآوری برتر افغانستان است.»

با این حال، برخی مقام‌های دیگر در این مراسم نیز گفته‌اند که با روی کار آمدن امارت اسلامی، فرصت‌های خوبی برای رشد استعداد جوانان بوجود آمده است.

ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی گفت: «ما یک بار دیگر به اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی اطمینان می‌دهیم که محصلان فارغ شده‌ی شما را برای ادامه تحصیل بدون ضیاع وقت در رشته‌های مربوطه‌ی شان در صنف‌های دانشگاه‌ها جابجا می‌کنیم.»

حمد الله نعمانی، سرپرست وزارت شهرسازی و مسکن گفت: «در کنار آموزش یک حرفه و یک هنر، تلاش باید شود که دانش‌جویان قسمی آموختانده شوند که افکار آن‌ها خدمت برای بشریت باشد.»

عبدالباقی حقانی، رییس اداره ملی امتحانات هم در این مراسم گفت: «امروز با فرصت‌های خوبی در پیش‌رو داریم که چگونه کشور را آبادکنیم و چگونه نسل جوان خود را تعلیم بدهیم.»

گل رحیم یکی از اشتراک کننده‌های این نمایشگاه که یک بخاری ساخته، گفت: «در این بخاری از مبلایل سوخته کار گرفته می‌شود. از این بخاری هم برای پخت و پز استفاده می‌شود و هم برای گرم نگه‌داشتن خانه. بسیار کم مصرف است. با یک لیتر مبلایل از چهار تا شش ساعت استفاده می‌شود.»

این نمایشگاه سه روز به روی بازدیدکننده‌ها باز خواهد بود.

اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی در نخستین روز این نمایشگاه تفاهم‌نامه‌هایی را با وزارت‌های شهرسازی و مسکن، مالیه، اتحادیه‌ی پیشه‌وران و برخی نهادهای خصوصی به امضا رساند.

نمایشگاه ملی "ابتکارات و نوآوری برتر" در کابل گشایش یافت

برخی مقام‌های دیگر در این مراسم نیز گفته‌اند که با روی کار آمدن امارت اسلامی، فرصت‌های خوبی برای رشد استعداد جوانان بوجود آمده است.

تصویر بندانگشتی

اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی نمایشگاه ملی "ابتکارات و نوآوری برتر" را با اشتراک تولید کننده‌های فرآورده‌های گوناگون فنی در کابل برگزار کرده است.

شماری از مقام‌های امارت اسلامی که در مراسم گشایش این نمایشگاه اشتراک داشتند، ابتکارات دانش‌جویان و صنعت‌کاران را در پیشرفت افغانستان مهم خواندند.

غلام حیدر شهامت، رییس اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی در مراسم گشایش گفته است که این اداره کار در بخش‌های گوناگون از جمله تربیه کارگر فنی در معادن، در بخش‌های راه‌آهن، گردش‌گری، هتل‌داری و کشاورزی را آغاز کرده است.

آقای شهامت گفت: «با وجودی‌که محصلین ما در افغانستان غریب و فقیر هستند، با آن‌هم یک رقابت بسیار خوبی را ما میان انستیتوت‌ها و مرکزهای آموزشی کشور ایجاد کنیم که ثمره‌اش امروز نمایشگاه ملی ابتکارات و نوآوری برتر افغانستان است.»

با این حال، برخی مقام‌های دیگر در این مراسم نیز گفته‌اند که با روی کار آمدن امارت اسلامی، فرصت‌های خوبی برای رشد استعداد جوانان بوجود آمده است.

ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی گفت: «ما یک بار دیگر به اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی اطمینان می‌دهیم که محصلان فارغ شده‌ی شما را برای ادامه تحصیل بدون ضیاع وقت در رشته‌های مربوطه‌ی شان در صنف‌های دانشگاه‌ها جابجا می‌کنیم.»

حمد الله نعمانی، سرپرست وزارت شهرسازی و مسکن گفت: «در کنار آموزش یک حرفه و یک هنر، تلاش باید شود که دانش‌جویان قسمی آموختانده شوند که افکار آن‌ها خدمت برای بشریت باشد.»

عبدالباقی حقانی، رییس اداره ملی امتحانات هم در این مراسم گفت: «امروز با فرصت‌های خوبی در پیش‌رو داریم که چگونه کشور را آبادکنیم و چگونه نسل جوان خود را تعلیم بدهیم.»

گل رحیم یکی از اشتراک کننده‌های این نمایشگاه که یک بخاری ساخته، گفت: «در این بخاری از مبلایل سوخته کار گرفته می‌شود. از این بخاری هم برای پخت و پز استفاده می‌شود و هم برای گرم نگه‌داشتن خانه. بسیار کم مصرف است. با یک لیتر مبلایل از چهار تا شش ساعت استفاده می‌شود.»

این نمایشگاه سه روز به روی بازدیدکننده‌ها باز خواهد بود.

اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی در نخستین روز این نمایشگاه تفاهم‌نامه‌هایی را با وزارت‌های شهرسازی و مسکن، مالیه، اتحادیه‌ی پیشه‌وران و برخی نهادهای خصوصی به امضا رساند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره