تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

فعالیت‌های "تیک تاک" در هانگ کانگ متوقف می‌شوند

مقام‌های شبکه اجتماعی "تیک تاک" می‌گویند که در چند روز آینده، فعالیت‌های این شبکه اجتماعی در هانگ کانگ متوقف می‌شوند.

این شرکت می‌گوید که نمی‌تواند خواست حکومت چین را برای ارایه اطلاعات کاربران این شبکه اجتماعی در هانگ کانگ بپذیرد.

فیسبوک و برخی از شبکه‌های اجتماعی دیگر نیز پردازش درخواست‌های چین را برای ارایه اطلاعات کاربران متوقف ساخته اند.

مالک شبکه اجتماعی تیک تاک یک شهروند چین است؛ اما این شرکت می گوید که سرورهای آن در چین نیستند و اطلاعات کاربران را در اختیار حکومت چین قرار نمی دهد.

قانون تازه امنیتی چین در هانگ کانگ، از شبکه‌های اجتماعی می‌خواهد که با نهادهای امنیتی همکاری کنند و اطلاعات کاربران را در اختیار آنان قرار دهند.

وزیر خارجه ایالات متحده امریکا نیز گفته است که به علت تهدیدهای امنیتی، شاید کارگیری از تیک تاک در امریکا نیز ممنوع شود.

فعالیت‌های "تیک تاک" در هانگ کانگ متوقف می‌شوند

فیسبوک و برخی از شبکه‌های اجتماعی دیگر نیز پردازش درخواست‌های چین را برای ارایه اطلاعات کاربران متوقف ساخته اند.

Thumbnail

مقام‌های شبکه اجتماعی "تیک تاک" می‌گویند که در چند روز آینده، فعالیت‌های این شبکه اجتماعی در هانگ کانگ متوقف می‌شوند.

این شرکت می‌گوید که نمی‌تواند خواست حکومت چین را برای ارایه اطلاعات کاربران این شبکه اجتماعی در هانگ کانگ بپذیرد.

فیسبوک و برخی از شبکه‌های اجتماعی دیگر نیز پردازش درخواست‌های چین را برای ارایه اطلاعات کاربران متوقف ساخته اند.

مالک شبکه اجتماعی تیک تاک یک شهروند چین است؛ اما این شرکت می گوید که سرورهای آن در چین نیستند و اطلاعات کاربران را در اختیار حکومت چین قرار نمی دهد.

قانون تازه امنیتی چین در هانگ کانگ، از شبکه‌های اجتماعی می‌خواهد که با نهادهای امنیتی همکاری کنند و اطلاعات کاربران را در اختیار آنان قرار دهند.

وزیر خارجه ایالات متحده امریکا نیز گفته است که به علت تهدیدهای امنیتی، شاید کارگیری از تیک تاک در امریکا نیز ممنوع شود.

هم‌رسانی کنید