Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
برنامه ویژه

ویژه برنامه - بحران کم‌آبی در افغانستان

افغانستان که ذخایر بزرگی از آب‌ها را در دل کوهایش جا داده، با تهدید کم‌آبی روبه‌روست.

شمس امانی این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:

  • عزت الله صدیقی، معین پیشین اداره محیط زیست
  • عزیزالرحمان عزیز، رییس منابع آب‌های زیرزمینی در وزارت انرژی و آب
  • نظیم سمون، پژوهش‌گر مسایل آب

تهیه کننده: بینارای سروری

برنامه ویژه

ویژه برنامه - بحران کم‌آبی در افغانستان

افغانستان که ذخایر بزرگی از آب‌ها را در دل کوهایش جا داده، با تهدید کم‌آبی روبه‌روست.

شمس امانی این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:

  • عزت الله صدیقی، معین پیشین اداره محیط زیست
  • عزیزالرحمان عزیز، رییس منابع آب‌های زیرزمینی در وزارت انرژی و آب
  • نظیم سمون، پژوهش‌گر مسایل آب

تهیه کننده: بینارای سروری

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews