Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تیم اکادمی ملی قهرمان رقابت‌های کرکت زیر ۱۶سال شد

در فرجامین دیدار رقابت‌های کرکت زیر ۱۶سال اکادمی‌های رسمی در کابل، تیم اکادمی ملی با تفاوت چهار دوش تیم اکادمی سلیم کاروان را شکست داد و به قهرمانی رسید.

فرجامین دیدار این رقابت‌ها، روز شنبه (۱۰ عقرب) برگزار شد. در این دیدار، تیم اکادمی ملی در ۲۰ آور با از دست دان ۷ ویکت ۱۴۳ دوش را به تیم اکادمی سلیم کاروان تعیین کرد که در فرجام تیم اکادمی سلیم کاروان هدف داده شده را برآورده نتوانست و مغلوب تیم اکادمی ملی شد.

سبحان‌الله ۴۵، هجرت‌الله ۳۲ و مکمل ۲۲دوش را به سود تیم اکادمی ملی انجام دادند.

در همین حال، فیصل و زبیر هرکدام دو بازیکن و گل ولی، الله محمد و عبدالکریم هرکدام یک بازیکن تیم اکادمی ملی را از میدان خارج ساختند.

در نیمۀ دوم بازی، تیم اکادمی سلیم کاروان به توپ‌زنی آغاز کرد که با از دست دادن ۹ ویکت ۱۳۸دوش انجام داد، اما نتوانست هدف تعیین شدۀ تیم حریف را به‌دست آورد.

مصطفی سلیم ۳۹، فیصل خان ۳۳ و عبدالکریم ۱۳دوش را به سود تیم اکادمی سلیم کاروان انجام دادند.

از سویی دیگر، پوپل ۳، مکمل و حمید هرکدام دو و سیف‌الله یک ویکت به سود تیم اکادمی ملی به‌دست آوردند.

در فرجام این رقابت‌ها، پوپل بهترین بازیکن انتخاب شد.

این رقابت‌ها از یازده روز به اینسو میان ۸ تیم اکادمی‌های رسمی در کابل برگزار شده بودند.

تیم اکادمی ملی قهرمان رقابت‌های کرکت زیر ۱۶سال شد

این رقابت‌ها از یازده روز به اینسو میان ۸ تیم اکادمی‌های رسمی در کابل، برگزار شده بودند.

تصویر بندانگشتی

در فرجامین دیدار رقابت‌های کرکت زیر ۱۶سال اکادمی‌های رسمی در کابل، تیم اکادمی ملی با تفاوت چهار دوش تیم اکادمی سلیم کاروان را شکست داد و به قهرمانی رسید.

فرجامین دیدار این رقابت‌ها، روز شنبه (۱۰ عقرب) برگزار شد. در این دیدار، تیم اکادمی ملی در ۲۰ آور با از دست دان ۷ ویکت ۱۴۳ دوش را به تیم اکادمی سلیم کاروان تعیین کرد که در فرجام تیم اکادمی سلیم کاروان هدف داده شده را برآورده نتوانست و مغلوب تیم اکادمی ملی شد.

سبحان‌الله ۴۵، هجرت‌الله ۳۲ و مکمل ۲۲دوش را به سود تیم اکادمی ملی انجام دادند.

در همین حال، فیصل و زبیر هرکدام دو بازیکن و گل ولی، الله محمد و عبدالکریم هرکدام یک بازیکن تیم اکادمی ملی را از میدان خارج ساختند.

در نیمۀ دوم بازی، تیم اکادمی سلیم کاروان به توپ‌زنی آغاز کرد که با از دست دادن ۹ ویکت ۱۳۸دوش انجام داد، اما نتوانست هدف تعیین شدۀ تیم حریف را به‌دست آورد.

مصطفی سلیم ۳۹، فیصل خان ۳۳ و عبدالکریم ۱۳دوش را به سود تیم اکادمی سلیم کاروان انجام دادند.

از سویی دیگر، پوپل ۳، مکمل و حمید هرکدام دو و سیف‌الله یک ویکت به سود تیم اکادمی ملی به‌دست آوردند.

در فرجام این رقابت‌ها، پوپل بهترین بازیکن انتخاب شد.

این رقابت‌ها از یازده روز به اینسو میان ۸ تیم اکادمی‌های رسمی در کابل برگزار شده بودند.

هم‌رسانی کنید