Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

آغاز بازی‌های المپیک توکیو پس از یک سال تعویق

سی و دومین دور بازی‌های المپیک توکیو پس از یک سال تعویق به علت شیوع ویروس کرونا شام جمعه آغاز شد.

ورزشگاه ملی شهر توکیو از ساعت ۳ و ۳۰ دقیقه پس از چاشت روز جمعه میزبان مراسم افتتاحیه بازی‌های المپیک ۲۰۲۰ بود که نزدیک به چهار ساعت ادامه داشت.

در ابتدای مراسم نمایشی کوتاه برگزار شد. سپس توماس باخ رییس کمیته بین المللی امپیک و امپراطور جاپان هم به یکدیگر ادای احترام کردند.

پس از آن، شش ورزشکار از قهرمانان المپیک جاپان بیرق این کشور را حمل کردند و بیرق میزبان در افتتاحیه بازی ها به اهتزار در امد.

در ادامه بر بنیاد رسم و رواج قدیم جاپانی ها که در قدیم از خانه های چوبی بیشتر استفاده می کردند، بر این اساس پنج حلقه المپیک را از چوپ ساخته بودند و در نمایشی از این نماد چوبی رونمایی کردند.

در حالی که ۴۰ دقیقه از آغاز مراسم افتتاحیه گذشته بود ابتدا پرچم یونان نخستین میزبان المپیک وارد ورزشگاه شد و پس از پرچم المپیک، سپس رژه کشورها آغاز شد.

با توجه به اینکه در المپیک توکیو تاکید بر برابری جنسیتی است،  بنابراین بیشتر کشورها با دو پرچمدار زن و مرد در رژه حضور داشتند.

امریکا همانند دوره‌های گذشته المپیک با شمار زیادی ورزشکار در مراسم افتتاحیه المپیک شرکت کرد و تاکنون بیشترین شمار را در مراسم رژه داشته است این کاروان با استقبال جل بایدن همسر رییس جمهور امریکا که در این مراسم حضور داشت روبه رو شد.

پس از آن نیز فرانسه با شمار زیادی ورزشکار در مراسم افتتاحیه المپیک توکیو شرکت کرد و امانوئل مکرون رییس جمهور این کشور از این کاروان تشویق کرد.

جالب ترین رژه ورزشکاران، پیتا نیکولاس از تونگا که پرچمدار المپیک ریو بود و طرز پوشش وی سوژه رسانه ها شده بود.

توماس باخ، رییس کمیته بین المللی المپیک، گفت: «امروز لحظه امید است. بسیار متفاوت از تصور همه ما است اما بگذارید این لحظه را گرامی بداریم.»

پس از سخنرانی باخ و هاشیموتو، بیرق المپیک وارد ورزشگاه ملی توکیو شد و در زمان اهتزاز آن همه ایستادند و دختران و پسران جاپانی سرود خواندند.

مشعل بازی‌های المپیک پس از ۱۲۱ روز سفر در سراسر جاپان، وارد ورزشگاه ملی شهر توکیو شد.

آغاز بازی‌های المپیک توکیو پس از یک سال تعویق

مراسم گشایش بازی‌های المپیک که شام جمعه برگزار شد برای نزدیک به چهار ساعت ادامه داشت.

تصویر بندانگشتی

سی و دومین دور بازی‌های المپیک توکیو پس از یک سال تعویق به علت شیوع ویروس کرونا شام جمعه آغاز شد.

ورزشگاه ملی شهر توکیو از ساعت ۳ و ۳۰ دقیقه پس از چاشت روز جمعه میزبان مراسم افتتاحیه بازی‌های المپیک ۲۰۲۰ بود که نزدیک به چهار ساعت ادامه داشت.

در ابتدای مراسم نمایشی کوتاه برگزار شد. سپس توماس باخ رییس کمیته بین المللی امپیک و امپراطور جاپان هم به یکدیگر ادای احترام کردند.

پس از آن، شش ورزشکار از قهرمانان المپیک جاپان بیرق این کشور را حمل کردند و بیرق میزبان در افتتاحیه بازی ها به اهتزار در امد.

در ادامه بر بنیاد رسم و رواج قدیم جاپانی ها که در قدیم از خانه های چوبی بیشتر استفاده می کردند، بر این اساس پنج حلقه المپیک را از چوپ ساخته بودند و در نمایشی از این نماد چوبی رونمایی کردند.

در حالی که ۴۰ دقیقه از آغاز مراسم افتتاحیه گذشته بود ابتدا پرچم یونان نخستین میزبان المپیک وارد ورزشگاه شد و پس از پرچم المپیک، سپس رژه کشورها آغاز شد.

با توجه به اینکه در المپیک توکیو تاکید بر برابری جنسیتی است،  بنابراین بیشتر کشورها با دو پرچمدار زن و مرد در رژه حضور داشتند.

امریکا همانند دوره‌های گذشته المپیک با شمار زیادی ورزشکار در مراسم افتتاحیه المپیک شرکت کرد و تاکنون بیشترین شمار را در مراسم رژه داشته است این کاروان با استقبال جل بایدن همسر رییس جمهور امریکا که در این مراسم حضور داشت روبه رو شد.

پس از آن نیز فرانسه با شمار زیادی ورزشکار در مراسم افتتاحیه المپیک توکیو شرکت کرد و امانوئل مکرون رییس جمهور این کشور از این کاروان تشویق کرد.

جالب ترین رژه ورزشکاران، پیتا نیکولاس از تونگا که پرچمدار المپیک ریو بود و طرز پوشش وی سوژه رسانه ها شده بود.

توماس باخ، رییس کمیته بین المللی المپیک، گفت: «امروز لحظه امید است. بسیار متفاوت از تصور همه ما است اما بگذارید این لحظه را گرامی بداریم.»

پس از سخنرانی باخ و هاشیموتو، بیرق المپیک وارد ورزشگاه ملی توکیو شد و در زمان اهتزاز آن همه ایستادند و دختران و پسران جاپانی سرود خواندند.

مشعل بازی‌های المپیک پس از ۱۲۱ روز سفر در سراسر جاپان، وارد ورزشگاه ملی شهر توکیو شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره