Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تیم ملی کرکت افغانستان با تفاوت پنج ویکت از تیم پاکستان شکست خورد

تیم ملی کرکت افغانستان در دومین بازی‌اش در رقابت‌های جام جهانی بیست آوره به مصاف تیم پاکستان رفت و در پایان با تفاوت پنج ویکت بازی را به تیم حریف واگذار کرد.

این رقابت‌ها در امارات متحده عربی برگزار شده بود.

تیم کرکت افغانستان برای تیم پاکستان در ۲۰ آور ۱۴۸هدف تعیین کرده بود که تیم ملی کرکت پاکستان توانست این هدف را در آور نوزدهم تکمیل کند.

در این بازی راشد خان آرمان ملی پوش کرکت کشور موفق شد صدومین ویکت خود را در بازی‌های بیست آوره به ثبت برساند.

قرار است ملی پوشان کشور در سومین دیدار شان در برابر نامبیا بخت آزمایی کنند.

پیش از آغاز رقابت‌ها، کرکت بورد افغانستان گفته است که تیم ملی کرکت افغانستان برای این بازی آماده‌گی‌های لازم را گرفته است.

این درحالیست که تیم ملی کرکت کشور در نخستین بازی مسابقات جهانی ۲۰ آوره که به تاریخ ۳ عقرب سال روان برگزار شد، تیم کرکت اسکاتلند را با تفاوت ۱۳۰ دوش شکست داد.

تیم ملی کرکت افغانستان با تفاوت پنج ویکت از تیم پاکستان شکست خورد

تیم افغانستان با تفاوت پنج ویکت بازی را به تیم کرکت پاکستان واگذار کرد.

تصویر بندانگشتی

تیم ملی کرکت افغانستان در دومین بازی‌اش در رقابت‌های جام جهانی بیست آوره به مصاف تیم پاکستان رفت و در پایان با تفاوت پنج ویکت بازی را به تیم حریف واگذار کرد.

این رقابت‌ها در امارات متحده عربی برگزار شده بود.

تیم کرکت افغانستان برای تیم پاکستان در ۲۰ آور ۱۴۸هدف تعیین کرده بود که تیم ملی کرکت پاکستان توانست این هدف را در آور نوزدهم تکمیل کند.

در این بازی راشد خان آرمان ملی پوش کرکت کشور موفق شد صدومین ویکت خود را در بازی‌های بیست آوره به ثبت برساند.

قرار است ملی پوشان کشور در سومین دیدار شان در برابر نامبیا بخت آزمایی کنند.

پیش از آغاز رقابت‌ها، کرکت بورد افغانستان گفته است که تیم ملی کرکت افغانستان برای این بازی آماده‌گی‌های لازم را گرفته است.

این درحالیست که تیم ملی کرکت کشور در نخستین بازی مسابقات جهانی ۲۰ آوره که به تاریخ ۳ عقرب سال روان برگزار شد، تیم کرکت اسکاتلند را با تفاوت ۱۳۰ دوش شکست داد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره