Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ورزشکار نابینای کشور در لندن رقابت می‌کند

ولی محمد نوری، ورزشکار نابینای کشور روز یک‌شنبه (۲۱ نومبر) یک بار دیگر در لندن پا به میدان رقابت می‌گذارد.

این ورزشکار کشور چهل روز پیش در رقابت‌های نیمه‌ماراتون که در لندن برگزار شده بود، در کنار یک هزار دونده بینا، بیست و یک کیلومتر را دوید و با قرار گرفتن در جایگاه سوم، جواز حضور به مرحله بعدی این رقابت‌ها را کسب کرد.

این بار هم، در کنار پنج‌صد ورزشکار بینا برای راه‌یابی به مرحله نهایی رقابت‌های قهرمانی دوش نیمه‌ماراتون رقابت می‌کند.

ولی محمد نوری از آماده‌گی برای حضور دراین رقابت سخن می‌زند. وی گفت: «این مسابقه در لندن برگزار می‌شود، امیدوار استم در این رقابت به فهرمانی برسم.»

این ورزشکار توانای کشور مدتی است که زیر نظر مربیان خارجی، اردوگاه تمرینی برگزار کرده است.

ماتیو، مربی ولی در این باره گفت: «ما تمرینات خوبی را سپری کردیم و امیدوار هستیم که به تاریخ بیست و یکم نومبر نتیجه خوبی کسب کنیم.»

ولی محمد نوری ورزشکار افغان که ده سال پیش در هلمند بینایی‌اش را در اثر انفجار ماین از دست داد، اکنون به یکی از قهرمانان رشته دوش در داخل و بیرون از کشور مبدل شده است و در چندین رقابت دوش برای افغانستان افتخار کسب کرده است.

ورزشکار نابینای کشور در لندن رقابت می‌کند

این بار هم، در کنار پنج‌صد ورزشکار بینا برای راه‌یابی به مرحله نهایی رقابت‌های قهرمانی دوش نیمه‌ماراتون رقابت می‌کند.

تصویر بندانگشتی

ولی محمد نوری، ورزشکار نابینای کشور روز یک‌شنبه (۲۱ نومبر) یک بار دیگر در لندن پا به میدان رقابت می‌گذارد.

این ورزشکار کشور چهل روز پیش در رقابت‌های نیمه‌ماراتون که در لندن برگزار شده بود، در کنار یک هزار دونده بینا، بیست و یک کیلومتر را دوید و با قرار گرفتن در جایگاه سوم، جواز حضور به مرحله بعدی این رقابت‌ها را کسب کرد.

این بار هم، در کنار پنج‌صد ورزشکار بینا برای راه‌یابی به مرحله نهایی رقابت‌های قهرمانی دوش نیمه‌ماراتون رقابت می‌کند.

ولی محمد نوری از آماده‌گی برای حضور دراین رقابت سخن می‌زند. وی گفت: «این مسابقه در لندن برگزار می‌شود، امیدوار استم در این رقابت به فهرمانی برسم.»

این ورزشکار توانای کشور مدتی است که زیر نظر مربیان خارجی، اردوگاه تمرینی برگزار کرده است.

ماتیو، مربی ولی در این باره گفت: «ما تمرینات خوبی را سپری کردیم و امیدوار هستیم که به تاریخ بیست و یکم نومبر نتیجه خوبی کسب کنیم.»

ولی محمد نوری ورزشکار افغان که ده سال پیش در هلمند بینایی‌اش را در اثر انفجار ماین از دست داد، اکنون به یکی از قهرمانان رشته دوش در داخل و بیرون از کشور مبدل شده است و در چندین رقابت دوش برای افغانستان افتخار کسب کرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره