Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تجلیل شهروندان از پیروزی تیم ملی کریکت در برابر پاکستان

برخی شهروندان کشور شب گذشته پس از پیروزی تیم ملی کریکت افغانستان در برابر پاکستان، به جاده‌ها ریختند و این پیروزی تاریخی را جشن گرفتند.

آگاهان و هوادران کریکت گفته‌اند که رویارویی دو کشور در بازی‌های گوناگون به ویژه جام جهانی، عواطف ویژه‌ی را در میان شهروندان دو کشور در پی دارد.

اشرف‌علم، باشنده کابل گفت: «این بازی را شب گذشته با خانواده تماشا کردیم و همه از این بازی خوش‌حال شدند.»

کبیر یکی دیگر از باشنده‌های کابل گفت: «یگانه خوشی که میاید، از طرف کریکت است و حالا تنها چیزی که ما را خوش‌حال می‌کند، کریکت است.»

از سویی‌هم، آگاهان کریکت از کارنامه‌های آبی‌پوشان افغانستان مقابل پاکستان ستایش می‌کنند.

جمیل الرحمن رحیمی، آگاه کریکت به طلوع‌نیوز گفت: «هر زمانی‌که بازی میان افغانستان و پاکستان به میان میاید، موضوعات سیاسی هم شریک می‌شود، بنابراین افغانستان، بازی‌کنانش و هواداران نمی‌خواهند هیچ اشتباهی رخ بدهد.»

افزون بر آن، بازی‌کنان تیم ملی کریکت افغانستان نیز این پیروزی ارزشمند برابر رقیب دیرینه شان را جشن گرفتند. بازی‌کنان تیم ملی خواهان حمایت شهروندان در بازی‌های آینده در جام جهانی هند، هستند.

حشمت الله شهیدی، کاپیتان تیم ملی کریکت گفته است: «ما تلاش کامل خود را می‌کنیم تا در بازی‌های آینده هم برای شما خوش‌حالی بدهیم. از شما خواهش داریم که قهرمانان تان را حالت‌های خوب و بد تشویق کنید.»

راشد خان آرمان، عضو تیم ملی کریکت گفت: «پیروزی مبارک تان باشد. از دعاهای تان بود که ما پیروز شدیم. ما کوشش می‌کنیم که بازی‌های آینده را هم پیروز شویم.»

گفتنی‌ست که پیروزی تیم ملی کریکت در جام جهانی برابر پاکستان بازتاب گسترده‌ در شبکه‌های اجتماعی نیز داشت.

ملی‌پوشان کشور در ششمین بازی در رقابت‌های جهانی کریکت در ۳۰ اکتوبر – تا کمتر از یک هفته دیگر - با سریلانکا روبه‌رو می‌شوند.

تجلیل شهروندان از پیروزی تیم ملی کریکت در برابر پاکستان

افزون بر آن، بازی‌کنان تیم ملی کریکت افغانستان نیز این پیروزی ارزشمند برابر رقیب دیرینه شان را جشن گرفتند.

تصویر بندانگشتی

برخی شهروندان کشور شب گذشته پس از پیروزی تیم ملی کریکت افغانستان در برابر پاکستان، به جاده‌ها ریختند و این پیروزی تاریخی را جشن گرفتند.

آگاهان و هوادران کریکت گفته‌اند که رویارویی دو کشور در بازی‌های گوناگون به ویژه جام جهانی، عواطف ویژه‌ی را در میان شهروندان دو کشور در پی دارد.

اشرف‌علم، باشنده کابل گفت: «این بازی را شب گذشته با خانواده تماشا کردیم و همه از این بازی خوش‌حال شدند.»

کبیر یکی دیگر از باشنده‌های کابل گفت: «یگانه خوشی که میاید، از طرف کریکت است و حالا تنها چیزی که ما را خوش‌حال می‌کند، کریکت است.»

از سویی‌هم، آگاهان کریکت از کارنامه‌های آبی‌پوشان افغانستان مقابل پاکستان ستایش می‌کنند.

جمیل الرحمن رحیمی، آگاه کریکت به طلوع‌نیوز گفت: «هر زمانی‌که بازی میان افغانستان و پاکستان به میان میاید، موضوعات سیاسی هم شریک می‌شود، بنابراین افغانستان، بازی‌کنانش و هواداران نمی‌خواهند هیچ اشتباهی رخ بدهد.»

افزون بر آن، بازی‌کنان تیم ملی کریکت افغانستان نیز این پیروزی ارزشمند برابر رقیب دیرینه شان را جشن گرفتند. بازی‌کنان تیم ملی خواهان حمایت شهروندان در بازی‌های آینده در جام جهانی هند، هستند.

حشمت الله شهیدی، کاپیتان تیم ملی کریکت گفته است: «ما تلاش کامل خود را می‌کنیم تا در بازی‌های آینده هم برای شما خوش‌حالی بدهیم. از شما خواهش داریم که قهرمانان تان را حالت‌های خوب و بد تشویق کنید.»

راشد خان آرمان، عضو تیم ملی کریکت گفت: «پیروزی مبارک تان باشد. از دعاهای تان بود که ما پیروز شدیم. ما کوشش می‌کنیم که بازی‌های آینده را هم پیروز شویم.»

گفتنی‌ست که پیروزی تیم ملی کریکت در جام جهانی برابر پاکستان بازتاب گسترده‌ در شبکه‌های اجتماعی نیز داشت.

ملی‌پوشان کشور در ششمین بازی در رقابت‌های جهانی کریکت در ۳۰ اکتوبر – تا کمتر از یک هفته دیگر - با سریلانکا روبه‌رو می‌شوند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره