Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تلاش‌های ننگیال خروتی برای رسیدن به پی‌کارهای جهانی

ننگیال خروتی بازیکن تیم ملی کریکت افغانستان در تلاش رسیدن به پی‌کارهای جام جهانی سال روان ۲۰۲۴ میلادی است.

این ملی پوش کشور که ۲۰ سال سن دارد و کریکت را از ۹ ساله‌گی آغاز کرده می‌گوید که تلاش دارد تا دست‌آوردهای خوبی را برای کشور رقم بزند.

به گفته‌ی این بازیکن کشور، او در نخست به سطح ولایت بغلان در تیم‌های کریکت بازی می‌کرد و پس از آن وارد لیگ شپگیزه در کابل شد که با درخشش در لیگ شپگیزه جایزه جوان‌ترین بازیکن مسابقات را به دست‌آورد.

ننگیال خروتی به طلوع‌نیوز گفت: «اگر در رقابت‌های جام جهانی سال روان ۲۰۲۴میلادی انتخاب شدم یا هم نشدم به تلاش و زحمات خود ادامه می‌دهم و هدف عمل‌کرد خوب در بازی‌های داخلی و بازی‌های بیرون مرزی است و گزینش شدن یا نشدن یک حصه از زند‌گی است.»

ننگیال پس از مؤفقیت‌های پی‌هم در لیگ شپگیزه در رقابت‌های "فرست کلاس" پی‌کارهای "لیست ای" و مسابقات یک روزه و ۲۰آوره داخلی به میدان رفت و به یکی از ستاره‌های کریکت داخلی معرفی شد.

آقای خروتی در رشته مسابقات ۲۰آوره و پنجاه آوره بین‌المللی در سال روان ۲۰۲۴ در برابر ایریلند چهار ویکت را به دست‌ آورده بود.

ننگیال خروتی افزود: «بازی کریکت قسمی است که اگر زحمت و تلاش زیاد انجام بدهی به یک مقام دست پیدا می‌کنی و پس از این که به یک جایگاه خوبی رسیدی علاقه‌مندان و هواداران ات بیش‌ترمی‌شوند و باید بیش‌تر تلاش و زحمت از خود ارایه کنی.»

ننگیال خروتی در حال آماده شدن برای رقابت در پی‌کارهای جام ملی "قوش‌تپه" در قالب تیم "بست" است که پس از عید رمضان به میزبانی کابل در میان پنج تیم آغاز خواهد شد.

تلاش‌های ننگیال خروتی برای رسیدن به پی‌کارهای جهانی

آقای خروتی در رشته مسابقات ۲۰آوره و پنجاه آوره بین‌المللی در سال روان ۲۰۲۴ در برابر ایریلند چهار ویکت را به دست‌ آورده بود.

تصویر بندانگشتی

ننگیال خروتی بازیکن تیم ملی کریکت افغانستان در تلاش رسیدن به پی‌کارهای جام جهانی سال روان ۲۰۲۴ میلادی است.

این ملی پوش کشور که ۲۰ سال سن دارد و کریکت را از ۹ ساله‌گی آغاز کرده می‌گوید که تلاش دارد تا دست‌آوردهای خوبی را برای کشور رقم بزند.

به گفته‌ی این بازیکن کشور، او در نخست به سطح ولایت بغلان در تیم‌های کریکت بازی می‌کرد و پس از آن وارد لیگ شپگیزه در کابل شد که با درخشش در لیگ شپگیزه جایزه جوان‌ترین بازیکن مسابقات را به دست‌آورد.

ننگیال خروتی به طلوع‌نیوز گفت: «اگر در رقابت‌های جام جهانی سال روان ۲۰۲۴میلادی انتخاب شدم یا هم نشدم به تلاش و زحمات خود ادامه می‌دهم و هدف عمل‌کرد خوب در بازی‌های داخلی و بازی‌های بیرون مرزی است و گزینش شدن یا نشدن یک حصه از زند‌گی است.»

ننگیال پس از مؤفقیت‌های پی‌هم در لیگ شپگیزه در رقابت‌های "فرست کلاس" پی‌کارهای "لیست ای" و مسابقات یک روزه و ۲۰آوره داخلی به میدان رفت و به یکی از ستاره‌های کریکت داخلی معرفی شد.

آقای خروتی در رشته مسابقات ۲۰آوره و پنجاه آوره بین‌المللی در سال روان ۲۰۲۴ در برابر ایریلند چهار ویکت را به دست‌ آورده بود.

ننگیال خروتی افزود: «بازی کریکت قسمی است که اگر زحمت و تلاش زیاد انجام بدهی به یک مقام دست پیدا می‌کنی و پس از این که به یک جایگاه خوبی رسیدی علاقه‌مندان و هواداران ات بیش‌ترمی‌شوند و باید بیش‌تر تلاش و زحمت از خود ارایه کنی.»

ننگیال خروتی در حال آماده شدن برای رقابت در پی‌کارهای جام ملی "قوش‌تپه" در قالب تیم "بست" است که پس از عید رمضان به میزبانی کابل در میان پنج تیم آغاز خواهد شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره