Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مقام‌ها: جام کریکت "قوش‌تیپه" در قندهار برگزار می‌شود

مقام‌ها در بورد کریکت افغانستان امروز (پنج‌شنبه) در یک نشست خبری گفته‌اند که قرار است جام ۲۰ آوره کریکت زیر نام "قوش‌تیپه" در شانزدهم ماه اپریل سال روان میلادی به میزبانی قندهار آغاز شود.

این جام به‌منظور بلند بردن سطح تجربه بازی‌کنان و آمادگی هرچه بیشتر آنان به رقابت‌های جهانی برگزار می‌شود.

تیم‌های سپین‌غر، بندامیر، بست، آمو و مس‌عینک در این جام رقابت می‌کنند.

نظیم‌جار عبدالرحیم‌زی مسوول کریکت داخلی در باره این جام گفت: «یکی از دلایل برگزای این جام این است که شمار زیادی از مردم فکر می‌کردند که فاصله میان بازی‌کنان ملی و بازی‌کنان داخلی وجود دارد و دوم این‌که برای آماده‌گی هرچه بیشتر بازی‌کنان تیم ملی برای حضور در رقابت‌های جام جهانی سال روان میلادی آغاز می‌شود.»

مسوولان کمیته گزینش بورد کریکت گفته‌اند که چهره‌های برتر نیز در پایان این رقابت‌ها گزینش خواهند شد.

احمدشاه سلیمان‌خیل مسوول کمیته گزینش بورد کریکت: «در پایان این رقابت‌ها چهره‌های برتر را به مسابقات جام جهانی سال روان میلادی نیز شناسایی و گزینش خواهند کرد.»

میر مبارز یکی از اعضای کمیته گزینش بورد کریکت در باره این جام گفت: «بازی‌کنان تیم ملی در قالب پنج تیم به شکل مساوی تقسیم شده و توازن تیم‌های مدنظر گرفته شده است.»

تیم‌های شرکت کننده به‌گونه‌ی لیگ در این جام رقابت می‌کنند که هر تیم هشت بازی مقابل هم‌دیگر انجام می‌دهند.

مقام‌ها: جام کریکت "قوش‌تیپه" در قندهار برگزار می‌شود

این جام به‌منظور بلند بردن سطح تجربه بازی‌کنان و آمادگی هرچه بیشتر آنان به رقابت‌های جهانی برگزار می‌شود.

تصویر بندانگشتی

مقام‌ها در بورد کریکت افغانستان امروز (پنج‌شنبه) در یک نشست خبری گفته‌اند که قرار است جام ۲۰ آوره کریکت زیر نام "قوش‌تیپه" در شانزدهم ماه اپریل سال روان میلادی به میزبانی قندهار آغاز شود.

این جام به‌منظور بلند بردن سطح تجربه بازی‌کنان و آمادگی هرچه بیشتر آنان به رقابت‌های جهانی برگزار می‌شود.

تیم‌های سپین‌غر، بندامیر، بست، آمو و مس‌عینک در این جام رقابت می‌کنند.

نظیم‌جار عبدالرحیم‌زی مسوول کریکت داخلی در باره این جام گفت: «یکی از دلایل برگزای این جام این است که شمار زیادی از مردم فکر می‌کردند که فاصله میان بازی‌کنان ملی و بازی‌کنان داخلی وجود دارد و دوم این‌که برای آماده‌گی هرچه بیشتر بازی‌کنان تیم ملی برای حضور در رقابت‌های جام جهانی سال روان میلادی آغاز می‌شود.»

مسوولان کمیته گزینش بورد کریکت گفته‌اند که چهره‌های برتر نیز در پایان این رقابت‌ها گزینش خواهند شد.

احمدشاه سلیمان‌خیل مسوول کمیته گزینش بورد کریکت: «در پایان این رقابت‌ها چهره‌های برتر را به مسابقات جام جهانی سال روان میلادی نیز شناسایی و گزینش خواهند کرد.»

میر مبارز یکی از اعضای کمیته گزینش بورد کریکت در باره این جام گفت: «بازی‌کنان تیم ملی در قالب پنج تیم به شکل مساوی تقسیم شده و توازن تیم‌های مدنظر گرفته شده است.»

تیم‌های شرکت کننده به‌گونه‌ی لیگ در این جام رقابت می‌کنند که هر تیم هشت بازی مقابل هم‌دیگر انجام می‌دهند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره