Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

عبدالعظیم بدخشی حریف کوریایی خود را شکست داد

عبدالعظیم بدخشی ورزشکار نام آشنای مبارزات آزاد کشور حریف کوریایی خود را در هند شکست داد.

بدخشی شنبه شب در وزن ۶۶ کیلوگرام برابر حریف کوریایی خود به نام "هی‌جین پارک" وارد قفس مبارزه شد و در فرجام او را در روند نخست، ناک اوت کرد و این پیروزی ارزشمند را در کارنامه‌ی رزمی‌اش اضافه کرد.

این نبرد میان بدخشی و پارک در سازمان رزمی هندی زیر نام MFN در شهر دهلی هند، برگزار شده بود.

عبدالعظیم بدخشی پیش از این در گفت‌وگو با طلوع‌نیوز گفته بود که بخشی از درآمد این رقابت خود را به آسیب‌دید‌گان زمین‌لرزه پسین هرات، کمک خواهد کرد.

آقای بدخشی با کسب این برتری کارنامه‌های پیروزی‌اش را در  مسابقات رزمی مقابل حریفان، به شماره چهارده و سه شکست به نام‌اش ثبت کرد.

عبدالعظیم بدخشی حریف کوریایی خود را شکست داد

این نبرد میان بدخشی و پارک در سازمان رزمی هندی زیر نام MFN در شهر دهلی هند، برگزار شده بود.

تصویر بندانگشتی

عبدالعظیم بدخشی ورزشکار نام آشنای مبارزات آزاد کشور حریف کوریایی خود را در هند شکست داد.

بدخشی شنبه شب در وزن ۶۶ کیلوگرام برابر حریف کوریایی خود به نام "هی‌جین پارک" وارد قفس مبارزه شد و در فرجام او را در روند نخست، ناک اوت کرد و این پیروزی ارزشمند را در کارنامه‌ی رزمی‌اش اضافه کرد.

این نبرد میان بدخشی و پارک در سازمان رزمی هندی زیر نام MFN در شهر دهلی هند، برگزار شده بود.

عبدالعظیم بدخشی پیش از این در گفت‌وگو با طلوع‌نیوز گفته بود که بخشی از درآمد این رقابت خود را به آسیب‌دید‌گان زمین‌لرزه پسین هرات، کمک خواهد کرد.

آقای بدخشی با کسب این برتری کارنامه‌های پیروزی‌اش را در  مسابقات رزمی مقابل حریفان، به شماره چهارده و سه شکست به نام‌اش ثبت کرد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره