Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

موی تای کاران افغان در رقابت‌های ازبیکستان سه مدال طلا گرفتند

ملی پوشان موی تای کشور از رقابت‌های جهانی ازبیکستان سه مدال طلا، یک نقره و یک برنز گرفتند.

جواد کریمی در وزن ۶۳.۵ کیلو گرام با سه پیروزی در برابر حریفانش از ازبیکستان و تاجیکستان گردن آویز طلا را به نام افغانستان رقم زد.

امین الله کریمی در وزن ۵۷ کیلو گرام جوانان با یک استراحت و دو پیروزی در برابر حریفانش از ازبیکستان و تاجیکستان مدال طلا گرفت.

سلیم مبارز نماینده ۵۷ کیلو گرام کشور با دو برد در برابر مبارزین کشور میزبان به مدال را به نام افغانستان به ارمغان آورد.

ابراهیم هزاره در وزن ۶۷ کیلو گرام با دو پیروزی در مقابل ازبکستان و قزاقستان و شکست در برابر ازبکستان به مدال نقره دست پیدا کرد.

محمد خاتمی در وزن ۷۱ کیلو گرام به مدال برنز این رقابت ها بسنده کرد.

گفتی است رقابت های بین المللی ازبیکستان با اشتراک کشور های ازبکستان، تاجیکستان، قزاقستان و افغانستان برای چهار روز به میزبانی تاشکند برگزار شده بود که افغانستان با پنچ مبارز، دو داور، یک مربی و یک نفر رئیس تیم اشتراک کرده بودند.

موی تای کاران افغان در رقابت‌های ازبیکستان سه مدال طلا گرفتند

در این رقابت‌ها پنج موی تای کار از افغانستان نماینده‌گی کردند و توانستند سه مدال طلا به دست آورند. 

تصویر بندانگشتی

ملی پوشان موی تای کشور از رقابت‌های جهانی ازبیکستان سه مدال طلا، یک نقره و یک برنز گرفتند.

جواد کریمی در وزن ۶۳.۵ کیلو گرام با سه پیروزی در برابر حریفانش از ازبیکستان و تاجیکستان گردن آویز طلا را به نام افغانستان رقم زد.

امین الله کریمی در وزن ۵۷ کیلو گرام جوانان با یک استراحت و دو پیروزی در برابر حریفانش از ازبیکستان و تاجیکستان مدال طلا گرفت.

سلیم مبارز نماینده ۵۷ کیلو گرام کشور با دو برد در برابر مبارزین کشور میزبان به مدال را به نام افغانستان به ارمغان آورد.

ابراهیم هزاره در وزن ۶۷ کیلو گرام با دو پیروزی در مقابل ازبکستان و قزاقستان و شکست در برابر ازبکستان به مدال نقره دست پیدا کرد.

محمد خاتمی در وزن ۷۱ کیلو گرام به مدال برنز این رقابت ها بسنده کرد.

گفتی است رقابت های بین المللی ازبیکستان با اشتراک کشور های ازبکستان، تاجیکستان، قزاقستان و افغانستان برای چهار روز به میزبانی تاشکند برگزار شده بود که افغانستان با پنچ مبارز، دو داور، یک مربی و یک نفر رئیس تیم اشتراک کرده بودند.

هم‌رسانی کنید