تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

برگزاری نمایش ورزش‌های فری‌ستایل در کابل

شماری از ورزشکاران در نمایش ورزش‌های فری‌ستایل در کابل شرکت کردند و در بخش‌های مختلف این سبک، نمایش اجرا کردند.

این نمایش امروز (شنبه، ۲۱جدی) از سوی موسسۀ «صلح» برگزار شد.

در این نمایش یک روزه، ۲۵ ورزش‌کار دختر و پسر برای اجرای نمایش در سبک بایسکل فری‌ستایل، پارکورو و رولر بیلد شرکت کرده بودند.

برگزار کننده‌گان این نمایش، هدف از راه‌اندازی این نمایش را معرفی ورزش‌های گوناگون در کشور و نیز تشویق جوانان به ورزش می‌گویند.

در همین حال، ورزشکاران نیز از راه اندازی چنین برنامه‌ها استقبال می‌کنند و آن را برای پشرفت ورزش‌های فری‌ستایل در کشور سودمند می‌دانند.

ورزش پاروکور نزدیک به نُه سال می‌شود که در افغانستان رایج شده‌است. بایسکل فری‌ستایل که بخشی از ورزش دوچرخه‌سواری است نیز چندین سال می‌شود که در افغانستان رایج است. و ورزش رولر بیلد هم نزدیک به پنج سال پیش آغاز شد.

برگزاری نمایش ورزش‌های فری‌ستایل در کابل

این نمایش‌ها، در سه بخش ورزشی برای یک روز در کابل برگزار شد.

تصویر بندانگشتی

شماری از ورزشکاران در نمایش ورزش‌های فری‌ستایل در کابل شرکت کردند و در بخش‌های مختلف این سبک، نمایش اجرا کردند.

این نمایش امروز (شنبه، ۲۱جدی) از سوی موسسۀ «صلح» برگزار شد.

در این نمایش یک روزه، ۲۵ ورزش‌کار دختر و پسر برای اجرای نمایش در سبک بایسکل فری‌ستایل، پارکورو و رولر بیلد شرکت کرده بودند.

برگزار کننده‌گان این نمایش، هدف از راه‌اندازی این نمایش را معرفی ورزش‌های گوناگون در کشور و نیز تشویق جوانان به ورزش می‌گویند.

در همین حال، ورزشکاران نیز از راه اندازی چنین برنامه‌ها استقبال می‌کنند و آن را برای پشرفت ورزش‌های فری‌ستایل در کشور سودمند می‌دانند.

ورزش پاروکور نزدیک به نُه سال می‌شود که در افغانستان رایج شده‌است. بایسکل فری‌ستایل که بخشی از ورزش دوچرخه‌سواری است نیز چندین سال می‌شود که در افغانستان رایج است. و ورزش رولر بیلد هم نزدیک به پنج سال پیش آغاز شد.

هم‌رسانی کنید