Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

دیدارهای یک‌روزۀ کرکت: افغانستان فردا در برابر ایرلند بازی می‌کند

تیم‌های ملی کرکت افغانستان و ایرلند روز چهارشنبه در بازی‌های یک روزه در برابر هم به میدان می‌روند.

پیش از این افغانستان و ایرلند در بازی‌های یک روزه هشت بار در برابر هم به میدان رفته اند و سه پیروزی برای افغانستان و پنچ پیروزی برای ایرلند به ثبت رسیده است.

تیم ملی کرکت کشور در رده بندی بازی‌های یک‌روزۀ شورای جهانی کرکت با انجام دادن ۳۱ بازی جایگاه دهم را در اختیار دارد و تیم ایرلند با انجام دادن ۲۰ بازی یک روزه در ردۀ دوازدهم ایستاده است.

اگر ملی پوشان کرکت کشور بتوانند در این رقابت‌ها نیز بر ایرلند غلبه کنند می‌تواند در فهرست رده بندی شورای جهانی کرکت جایگاه خود را تقویت می‌بخشند.

از سوی دیگر افغانستان و ایرلند از تیم‌های قدرتمند درجه دو کرکت جهان به شمار می‌روند که چندین بار خواستار به دست آوردن عضویت همیشه‌گی شورای جهانی کرکت شده اند و بورد کرکت شورای جهانی نیز در آخرین نشست خود در امارات متحد عرب خواستار افزایش تیم‌های که عضویت همیشه‌گی شورای جهانی کرکت را دارند از ۱۰ تیم به ۱۲ تیم شده اند که از افغانستان و ایرلند به حیث  نامزدهای اصلی اضافه شدن به عضویت همیشه‌گی شورای جهانی کرکت نام برده شده است.

دیدارهای یک‌روزۀ کرکت: افغانستان فردا در برابر ایرلند بازی می‌کند

پیش از این افغانستان و ایرلند در بازی‌های یک روزه هشت بار در برابر هم به میدان رفته اند و سه پیروزی برای افغانستان و پنچ پیروزی برای ایرلند به ثبت رسیده است.

Thumbnail

تیم‌های ملی کرکت افغانستان و ایرلند روز چهارشنبه در بازی‌های یک روزه در برابر هم به میدان می‌روند.

پیش از این افغانستان و ایرلند در بازی‌های یک روزه هشت بار در برابر هم به میدان رفته اند و سه پیروزی برای افغانستان و پنچ پیروزی برای ایرلند به ثبت رسیده است.

تیم ملی کرکت کشور در رده بندی بازی‌های یک‌روزۀ شورای جهانی کرکت با انجام دادن ۳۱ بازی جایگاه دهم را در اختیار دارد و تیم ایرلند با انجام دادن ۲۰ بازی یک روزه در ردۀ دوازدهم ایستاده است.

اگر ملی پوشان کرکت کشور بتوانند در این رقابت‌ها نیز بر ایرلند غلبه کنند می‌تواند در فهرست رده بندی شورای جهانی کرکت جایگاه خود را تقویت می‌بخشند.

از سوی دیگر افغانستان و ایرلند از تیم‌های قدرتمند درجه دو کرکت جهان به شمار می‌روند که چندین بار خواستار به دست آوردن عضویت همیشه‌گی شورای جهانی کرکت شده اند و بورد کرکت شورای جهانی نیز در آخرین نشست خود در امارات متحد عرب خواستار افزایش تیم‌های که عضویت همیشه‌گی شورای جهانی کرکت را دارند از ۱۰ تیم به ۱۲ تیم شده اند که از افغانستان و ایرلند به حیث  نامزدهای اصلی اضافه شدن به عضویت همیشه‌گی شورای جهانی کرکت نام برده شده است.

هم‌رسانی کنید