Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

پروژه‌ی خط لوله گاز "تاپی" رسما افتتاح شد

رهبران کشورهای ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند امروز رسما پروژه خط لوله گاز میان ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند موسوم به "تاپی" را افتتاح کردند. قرار است در حدود ۱۰ میلیارد دالر برای تطبیق این پروژه نهایت مهم اقتصادی در منطقه هزینه شود.

اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان، نواز شریف صدراعظم پاکستان و معاون رئیس جمهور هند محمد حامد انصاری امروز یکشنبه در یک مراسم خاص این پروژه را در منطقه ماری در جنوب شرق و در نزدیکی میدان گازی ترکمنستان که بنام گالکینیش یاد می‌شود افتتاح کردند.

گفته می شود که طول این خط لوله یکهزارو ۸۱۴ کیلومتر را در بر می گیرد که از این میان ۲۰۰ کیلومتر آن از خاک ترکمنستان، ۷۳۵ کیلومتر آن از خاک افغانستان و ۸۰۰ کیلومتر آن از خاک پاکستان و از آنجا به منطقه فاضلکه در مرز با هند امتداد خواهد یافت.

قربان قلی بردی محمدوف در سخنان خود در مراسم افتتاحیه این خط لوله اظهار داشت: "این خط لوله در ماه دسامبر ۲۰۱۹ تکمیل خواهد شد و ظرفیت انتقال گاز از این لوله ۳۳ میلیارد متر مکعب میرسد."

خط لوله تاپی که قرار است گاز ترکمنستان را از طریق خاک افغانستان به کشورهای پاکستان و هند انتقال دهد میتواند نقشی حیاتی را در راستای برقراری صلح و روابط حسنه میان کشورهای منطقه منجر شود.

در این میان بعضی گزارشها حاکی از تکمیل ابتدایی این خط لوله در سال ۲۰۱۸ است.

درهمین حال یک شرکت استخراج تیل که در امارات متحده عربی مستقر است در رابطه با احداث این خط لوله با مقام های پروژه تاپی درحال گفت وگو هستند.

دولت ترکمنستان همچنان اعلام کرده است که این کشور یک موافقت نامه را با یک کنسرسیوم جاپانی و ترکی به امضا رسانده است تا فاز سوم این پروژه را در منطقه گالکینیش تطبیق نماید.
از سویی هم نواز شریف رهبر پاکستان گفته است که کشور متبوعش ارزش بالایی برای تاپی قائل است و بر تطبیق آن متعهد است.

وی گفت: "با تکمیل این پروژه پاکستان قادر خواهد بود از گاز ترکمنستان استفاده نموده و به بحرانی که این کشور در بخش انرژی با آن مواجه است فایق آید."

رئیس جمهور اشرف غنی نیز در این مراسم از همکاری‌های دوامدار ترکمنستان با افغانستان ابراز امتنان کرده و گفت: "ترکمنستان یک همسایه خوب و خیرخواه افغانستان بود و باقی خواهد ماند."

آقای غنی یکبار دیگر از تعهد کشورش برای همکاری با انتقال گاز ترکمنستان از خاک افغانستان اطمینان داده افزود: "در کنار ترانزیت گاز ترکمنستان به هند و پاکستان ما همچنان امیدواریم که تا به حیث یک کشور ترانزیتی برای چین نیز باشیم."

آقای محمد اف در رابطه با برقراری صلح و امنیت سراسری در افغانستان تصریح کرد که ترکمنستان از هرگونه تلاش برای برقراری صلح و امنیت در افغانستان متعهد است و یکبار دیگر از همکاری‌های درازمدت کشورش به افغانستان اطمینان داد.

پروژه‌ی خط لوله گاز "تاپی" رسما افتتاح شد

رهبران کشورهای ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند امروز رسما پروژه خط لوله گاز میان ترکمنستان، اف

Thumbnail

رهبران کشورهای ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند امروز رسما پروژه خط لوله گاز میان ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند موسوم به "تاپی" را افتتاح کردند. قرار است در حدود ۱۰ میلیارد دالر برای تطبیق این پروژه نهایت مهم اقتصادی در منطقه هزینه شود.

اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان، نواز شریف صدراعظم پاکستان و معاون رئیس جمهور هند محمد حامد انصاری امروز یکشنبه در یک مراسم خاص این پروژه را در منطقه ماری در جنوب شرق و در نزدیکی میدان گازی ترکمنستان که بنام گالکینیش یاد می‌شود افتتاح کردند.

گفته می شود که طول این خط لوله یکهزارو ۸۱۴ کیلومتر را در بر می گیرد که از این میان ۲۰۰ کیلومتر آن از خاک ترکمنستان، ۷۳۵ کیلومتر آن از خاک افغانستان و ۸۰۰ کیلومتر آن از خاک پاکستان و از آنجا به منطقه فاضلکه در مرز با هند امتداد خواهد یافت.

قربان قلی بردی محمدوف در سخنان خود در مراسم افتتاحیه این خط لوله اظهار داشت: "این خط لوله در ماه دسامبر ۲۰۱۹ تکمیل خواهد شد و ظرفیت انتقال گاز از این لوله ۳۳ میلیارد متر مکعب میرسد."

خط لوله تاپی که قرار است گاز ترکمنستان را از طریق خاک افغانستان به کشورهای پاکستان و هند انتقال دهد میتواند نقشی حیاتی را در راستای برقراری صلح و روابط حسنه میان کشورهای منطقه منجر شود.

در این میان بعضی گزارشها حاکی از تکمیل ابتدایی این خط لوله در سال ۲۰۱۸ است.

درهمین حال یک شرکت استخراج تیل که در امارات متحده عربی مستقر است در رابطه با احداث این خط لوله با مقام های پروژه تاپی درحال گفت وگو هستند.

دولت ترکمنستان همچنان اعلام کرده است که این کشور یک موافقت نامه را با یک کنسرسیوم جاپانی و ترکی به امضا رسانده است تا فاز سوم این پروژه را در منطقه گالکینیش تطبیق نماید.
از سویی هم نواز شریف رهبر پاکستان گفته است که کشور متبوعش ارزش بالایی برای تاپی قائل است و بر تطبیق آن متعهد است.

وی گفت: "با تکمیل این پروژه پاکستان قادر خواهد بود از گاز ترکمنستان استفاده نموده و به بحرانی که این کشور در بخش انرژی با آن مواجه است فایق آید."

رئیس جمهور اشرف غنی نیز در این مراسم از همکاری‌های دوامدار ترکمنستان با افغانستان ابراز امتنان کرده و گفت: "ترکمنستان یک همسایه خوب و خیرخواه افغانستان بود و باقی خواهد ماند."

آقای غنی یکبار دیگر از تعهد کشورش برای همکاری با انتقال گاز ترکمنستان از خاک افغانستان اطمینان داده افزود: "در کنار ترانزیت گاز ترکمنستان به هند و پاکستان ما همچنان امیدواریم که تا به حیث یک کشور ترانزیتی برای چین نیز باشیم."

آقای محمد اف در رابطه با برقراری صلح و امنیت سراسری در افغانستان تصریح کرد که ترکمنستان از هرگونه تلاش برای برقراری صلح و امنیت در افغانستان متعهد است و یکبار دیگر از همکاری‌های درازمدت کشورش به افغانستان اطمینان داد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره