Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

گزارش غنی در رابطه با آغاز به کار پروژه‌ی تاپی

رئیس جمهور اشرف غنی که امروز بعد از بازگشت از ترکمنستان در یک نشست خبری در کابل سخن می گفت اظهارداشت که ترکمنستان امروز یک همسایه نیک برای ما است.

وی ادامه داد که این برای بار اول است که یکی از همسایگان ما (ترکمنستان) پول خود را برای منفعت افغانستان روی میز می‌گذارد.

رئیس جمهور تأکید کرد که مناسبات ما با ترکمنستان هر روز وسیع تر خواهد شد.

این مقام حکومت با اشاره به اینکه بسیاری فکر می کردند که پروژه تاپی تنها روی کاغذ است و توان اجرایی شدن را ندارد افزود: "روز گذشته پروژه‌ی تاپی از روی کاغذ وارد مرحله اجرایی شد".

غنی تصریح کرد که پروژه تاپی اساس تحول اقتصادی افغانستان است.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: "این پروژه موقعیت افغانستان را احیا می‌کند و پروژه‌ی تاپی یک راه ابریشم نو است".

آقای غنی با بیان اینکه افغانستان سالانه از راه این پروژه ۴۰۰ میلیون دالر منفعت خواهد داشت گفت: "سه درصد از مجموع پنج درصد سهم افغانستان را در پروژه تاپی بانک آسیایی پرداخت خواهد کرد".

وی ادامه داد: "شبکه فایبر نوری همزمان همراه با پایپ گاز حرکت خواهد کرد".

عالی ترین مقام حکومت خاطرنشان کرد که پروژه‌ی تاپی برای هیچ کشوری خطر ندارد؛ هدف ما این است که افغانستان به چهارراه منطقه تبدیل شود.

اشرف غنی تأکید کرد که ضرور است که هر مرد و زن افغان پروژه تاپی را یک هدف ملی بداند.

وی ادامه داد که هر قدمی که برای همکاری‌های بین‌المللی گذاشته شود تلاشی برای صلح است.

گزارش غنی در رابطه با آغاز به کار پروژه‌ی تاپی

رئیس جمهور اشرف غنی که امروز بعد از بازگشت از ترکمنستان در یک نشست خبری در کابل سخن می گفت اظهاردا

Thumbnail

رئیس جمهور اشرف غنی که امروز بعد از بازگشت از ترکمنستان در یک نشست خبری در کابل سخن می گفت اظهارداشت که ترکمنستان امروز یک همسایه نیک برای ما است.

وی ادامه داد که این برای بار اول است که یکی از همسایگان ما (ترکمنستان) پول خود را برای منفعت افغانستان روی میز می‌گذارد.

رئیس جمهور تأکید کرد که مناسبات ما با ترکمنستان هر روز وسیع تر خواهد شد.

این مقام حکومت با اشاره به اینکه بسیاری فکر می کردند که پروژه تاپی تنها روی کاغذ است و توان اجرایی شدن را ندارد افزود: "روز گذشته پروژه‌ی تاپی از روی کاغذ وارد مرحله اجرایی شد".

غنی تصریح کرد که پروژه تاپی اساس تحول اقتصادی افغانستان است.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: "این پروژه موقعیت افغانستان را احیا می‌کند و پروژه‌ی تاپی یک راه ابریشم نو است".

آقای غنی با بیان اینکه افغانستان سالانه از راه این پروژه ۴۰۰ میلیون دالر منفعت خواهد داشت گفت: "سه درصد از مجموع پنج درصد سهم افغانستان را در پروژه تاپی بانک آسیایی پرداخت خواهد کرد".

وی ادامه داد: "شبکه فایبر نوری همزمان همراه با پایپ گاز حرکت خواهد کرد".

عالی ترین مقام حکومت خاطرنشان کرد که پروژه‌ی تاپی برای هیچ کشوری خطر ندارد؛ هدف ما این است که افغانستان به چهارراه منطقه تبدیل شود.

اشرف غنی تأکید کرد که ضرور است که هر مرد و زن افغان پروژه تاپی را یک هدف ملی بداند.

وی ادامه داد که هر قدمی که برای همکاری‌های بین‌المللی گذاشته شود تلاشی برای صلح است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره