تازه‌ترین خبرها
تودی خبری

تودی خبری: اظهارات خلیلزاد درباره سیاست ترمپ در مورد افغانستان

زلمی خلیل‌زاد، فرستادۀ ویژۀ ایالات متحده برای صلح افغانستان در نشست کمیتۀ فرعی نظارت و اصلاحات امنیت ملی کانگرس امریکا می‌گوید که اگر روند صلح ناکام شود، افغان ها متأثر خواهند شد.

او افزود که امریکا در هر شرایطی در افغانستان، از منافع خود محافظت خواهد کرد.

او همچنان می‌گوید که امریکا اجازه نخواهد داد که اوضاع سال ۱۹۹۰ در افغانستان، تکرار شود و خروج نیروهای امریکایی از افغانستان، به معنای حذف امریکا نیست؛ اما او تأکید کرد که اکنون بزرگترین مسؤولیت نیروهای امریکایی در افغانستان، حفاظت از خودشان است.

او دربارۀ کاهش نیروهای امریکایی در افغانستان می‌گوید: "ما در مسیر کاهش سطح نیروهای نظامی به ۴ هزار تا ۵ هزار در ماه خزان استیم و کاهش بیشتر نیروها بر بنیاد شرایط در زمین و تعهدات طالبان،" وابسته خواهد بود.

او به این باور است که طالبان گام‌های مثبتی را برداشته‌اند و این گروه روابط شان را با القاعده، قطع کرده‎است، اما آنها هنوز برای احترام به تعهدات خود فاصله دارند.

او در ادامه می‌گوید که خروج نیروهای امریکایی از افغانستان وابسته به این خواهد بود که این گروه به تعهدات شان عملی کنند.

دراین برنامه گرداننده نعمت روان این موضوع را با مهمانان بحث کرده است:

داکتر خالد خال، آگاه امور بین‌الملل

داکتر حکمت‌الله حکمت، آگاه مسایل منطقوی و نظامی

امین الله شارق، آگاه سیاسی

سیدحامد انوری، آگاه سیاسی

تودی خبری

تودی خبری: اظهارات خلیلزاد درباره سیاست ترمپ در مورد افغانستان

زلمی خلیل‌زاد، فرستادۀ ویژۀ ایالات متحده برای صلح افغانستان در نشست کمیتۀ فرعی نظارت و اصلاحات امنیت ملی کانگرس امریکا می‌گوید که اگر روند صلح ناکام شود، افغان ها متأثر خواهند شد.

او افزود که امریکا در هر شرایطی در افغانستان، از منافع خود محافظت خواهد کرد.

او همچنان می‌گوید که امریکا اجازه نخواهد داد که اوضاع سال ۱۹۹۰ در افغانستان، تکرار شود و خروج نیروهای امریکایی از افغانستان، به معنای حذف امریکا نیست؛ اما او تأکید کرد که اکنون بزرگترین مسؤولیت نیروهای امریکایی در افغانستان، حفاظت از خودشان است.

او دربارۀ کاهش نیروهای امریکایی در افغانستان می‌گوید: "ما در مسیر کاهش سطح نیروهای نظامی به ۴ هزار تا ۵ هزار در ماه خزان استیم و کاهش بیشتر نیروها بر بنیاد شرایط در زمین و تعهدات طالبان،" وابسته خواهد بود.

او به این باور است که طالبان گام‌های مثبتی را برداشته‌اند و این گروه روابط شان را با القاعده، قطع کرده‎است، اما آنها هنوز برای احترام به تعهدات خود فاصله دارند.

او در ادامه می‌گوید که خروج نیروهای امریکایی از افغانستان وابسته به این خواهد بود که این گروه به تعهدات شان عملی کنند.

دراین برنامه گرداننده نعمت روان این موضوع را با مهمانان بحث کرده است:

داکتر خالد خال، آگاه امور بین‌الملل

داکتر حکمت‌الله حکمت، آگاه مسایل منطقوی و نظامی

امین الله شارق، آگاه سیاسی

سیدحامد انوری، آگاه سیاسی

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews