تازه‌ترین خبرها
تودی خبری

تودی خبری: بررسی رهایی سه عضوی شبکه حقانی

غنی رییس جمهور کشور، رهایی مشروط این سه عضو طالبان را تصمیم دشوار می دانند و می گوید که با هماهنگی با ایالات متحده امریکا روشی را در پیش گرفته که که با رهایی این سه زندانی طالب، حمله های گروه طالبان در افغانستان افزایش نیابند.

از سویی هم سفیر امریکا در کابل این تصمیم رییس جمهور غنی را یک تصمیم شجاعانه می داند و از طالبان می خواهد که با یک حرکت انسان دوستانه، زندانیان به ویژه زندانیان نیروهای دولتی افغانستان و استادان دانشگاه امریکایی را آزاد بسازند. اما برخی ناخشنود است که طالبان محکوم به اعدام در بدل معامله  حکومت افغان رها می شود او برخی دیگر نگران استند که شاید با این کار طالبان خشونت ها زیات شود و حمله موتر بم کابل یک اشاره خشونت ها است.

 ما امروز در این مورد با این مهمانان بحث می‌کنیم که اگر حکومت ادعا دارند که طالبان یک گروه نیست؟ پس از این زندانیان را به کدام گروه سپرده اند؟ و تاثیرات آن روی روند صلح چیست؟

فیروز بشری، رییس مرکز رسانه‌های حکومت

عارف کیانی، سخنگوی حزب محور

الیاس وحدت، نویسنده و آگاه امور از خوست

تودی خبری

تودی خبری: بررسی رهایی سه عضوی شبکه حقانی

غنی رییس جمهور کشور، رهایی مشروط این سه عضو طالبان را تصمیم دشوار می دانند و می گوید که با هماهنگی با ایالات متحده امریکا روشی را در پیش گرفته که که با رهایی این سه زندانی طالب، حمله های گروه طالبان در افغانستان افزایش نیابند.

از سویی هم سفیر امریکا در کابل این تصمیم رییس جمهور غنی را یک تصمیم شجاعانه می داند و از طالبان می خواهد که با یک حرکت انسان دوستانه، زندانیان به ویژه زندانیان نیروهای دولتی افغانستان و استادان دانشگاه امریکایی را آزاد بسازند. اما برخی ناخشنود است که طالبان محکوم به اعدام در بدل معامله  حکومت افغان رها می شود او برخی دیگر نگران استند که شاید با این کار طالبان خشونت ها زیات شود و حمله موتر بم کابل یک اشاره خشونت ها است.

 ما امروز در این مورد با این مهمانان بحث می‌کنیم که اگر حکومت ادعا دارند که طالبان یک گروه نیست؟ پس از این زندانیان را به کدام گروه سپرده اند؟ و تاثیرات آن روی روند صلح چیست؟

فیروز بشری، رییس مرکز رسانه‌های حکومت

عارف کیانی، سخنگوی حزب محور

الیاس وحدت، نویسنده و آگاه امور از خوست

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews