تازه‌ترین خبرها
تودی خبری

تودی خبری: رییس هئیت گفت‌وگوکنندۀ طالبان

رهبری طالبان به تازه‌گی عبدالحکیم، قاضی القضات این گروه را به‌حیث رییس هیئت گفت‌وگوکنندۀ طالبان در قطر گماشته‌است و عباس ستانکزی، رییس پیشین این هیئت را هم‌چون معاون مولوی حکیم برگزیده‌است.

منابع نزدیک به طالبان می‌گویند که مهم‌ترین فتواهای این گروه از سوی مولوی عبدالحکیم صادر می‌شوند و این مقام طالبان با صلاحیت کامل در میز گفت‌وگوها در برابر هیئت حکومت افغانستان چانه‌زنی خواهد کرد.

مولوی عبدالحکیم که برای بسیاری از مقام‌های بلندپایۀ طالبان جایگاه استاد را دارد، به باور منابعی در طالبان یکی از افراد نزدیک به ملا منصور، رهبر پیشین گروۀ طالبان بود که حتا پس از کشته شدن منصور این احتمال وجود داشت که وی همچون رهبر گروۀ طالبان برگزیده شود.

دراین برنامه گرداننده نعمت روان این موضوع را با مهمانان بحث کرده است:

احمد سعیدی، استاد دانشگاه

سید حمید انوری، آگاه مسایل سیاسی

سمیع یوسفزی، خبرنگار آزاد

تودی خبری

تودی خبری: رییس هئیت گفت‌وگوکنندۀ طالبان

رهبری طالبان به تازه‌گی عبدالحکیم، قاضی القضات این گروه را به‌حیث رییس هیئت گفت‌وگوکنندۀ طالبان در قطر گماشته‌است و عباس ستانکزی، رییس پیشین این هیئت را هم‌چون معاون مولوی حکیم برگزیده‌است.

منابع نزدیک به طالبان می‌گویند که مهم‌ترین فتواهای این گروه از سوی مولوی عبدالحکیم صادر می‌شوند و این مقام طالبان با صلاحیت کامل در میز گفت‌وگوها در برابر هیئت حکومت افغانستان چانه‌زنی خواهد کرد.

مولوی عبدالحکیم که برای بسیاری از مقام‌های بلندپایۀ طالبان جایگاه استاد را دارد، به باور منابعی در طالبان یکی از افراد نزدیک به ملا منصور، رهبر پیشین گروۀ طالبان بود که حتا پس از کشته شدن منصور این احتمال وجود داشت که وی همچون رهبر گروۀ طالبان برگزیده شود.

دراین برنامه گرداننده نعمت روان این موضوع را با مهمانان بحث کرده است:

احمد سعیدی، استاد دانشگاه

سید حمید انوری، آگاه مسایل سیاسی

سمیع یوسفزی، خبرنگار آزاد

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews