Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نخستین مناظره انتخاباتی امریکا میان ترمپ و جوبایدن برگزار شد

دانلد ترمپ، رییس جمهور امریکا و جوبایدن، نامزد دیموکرات در انتخابات امریکا درنخستین مناظره انتخاباتی سه شنبه شب (۲۹سپتامبر) در برابر هم قرار گرفتند.

این مناظره درکلیولند ایالت اوهایو درحالی برگزار شد که میلیون‌ها امریکایی آن را به گونۀ زنده تماشا کردند.

برخی ازنظرسنجی‌هایی که اندکی پس از این مناظره پخش شده اند نشان می‌دهند که جوبایدن بهتر از دانلد ترمپ به پرسش‌ها پاسخ داده است.

دانلد ترمپ و جو بایدن، در نخستین مناظره آشفته بر سر سلامت انتخابات ماۀ نوامبر به شدت درگیر شدند تا جایی که با توهین‌های شخصی، نامگذاری و قطع مداوم ترمپ این مناظره همراه شد و حتا باری هم بایدن ترمپ را دلقک خطاب کرد.

این مناظره در شش محور: پیشنه کاری ترمپ و بایدن، دیوان عالی امریکا، همه‌گیری ویروس کرونا، اقتصاد، اعتراضات نژادی و خشونت در شهرها، و درستی انتخابات برگزار شد.

ترمپ که در صورت شکست در انتخابات از انجام صلح‌آمیز انتقال قدرت خودداری کرده است، ادعاهای خود مبنی بر اینکه رای‌گیری از طریق پست منجر به تقلب می‌شود را تکرار کرد.

دانلد ترمپ، نامزد جمهوری خواه درانتخابات امریکا گفت:" آنها یعنی رای پستی فروخته می‌شوند، در رودخانه‌ها ریخته می‌شوند. این یک چیز وحشتناک برای کشور ما است. اینطور نیست، این به سرانجام خوبی نخواهد رسید."

اما آقای بایدن می‌گوید حتی مقام‌های بلند پایه دولت ترمپ می‌گویند که رای پستی دقیق و درست است.

جو بایدن، نامزد دیموکرات در انتخابات امریکا گفت:"حاضر شوید و رأی دهید. نتیجه این انتخابات را تعیین خواهید كرد. رأی دهید، رأی دهید، رأی دهید. اگر می‌توانید در ایالت خود زود رأی دهید ، زود رأی دهید. اگر می توانید رأی شخصی دهید، رأی دهید. از هر راهی بهترین راه برای شما رأی دهید."

این درحالی است که تنها ۳۵ روز به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده مانده اند.

بایدن ۷۷ ساله در نظرسنجی‌های ملی از ترمپ ۷۴ ساله پیشی گرفته است، اگرچه نظرسنجی‌ها در ایالت‌های سرنوشت ساز نشان می‌دهند که رقابت میان این دو تن نزدیک است.

نخستین مناظره انتخاباتی امریکا میان ترمپ و جوبایدن برگزار شد

بیماری کووید- ۱۹، پیشینه‌های کاری دونامزد، اقتصاد، مسائل نژادی، خشونت در شهرها و یک‌ پارچگی انتخابات محورهای اصلی بحث دراین مناظره بودند.

Thumbnail

دانلد ترمپ، رییس جمهور امریکا و جوبایدن، نامزد دیموکرات در انتخابات امریکا درنخستین مناظره انتخاباتی سه شنبه شب (۲۹سپتامبر) در برابر هم قرار گرفتند.

این مناظره درکلیولند ایالت اوهایو درحالی برگزار شد که میلیون‌ها امریکایی آن را به گونۀ زنده تماشا کردند.

برخی ازنظرسنجی‌هایی که اندکی پس از این مناظره پخش شده اند نشان می‌دهند که جوبایدن بهتر از دانلد ترمپ به پرسش‌ها پاسخ داده است.

دانلد ترمپ و جو بایدن، در نخستین مناظره آشفته بر سر سلامت انتخابات ماۀ نوامبر به شدت درگیر شدند تا جایی که با توهین‌های شخصی، نامگذاری و قطع مداوم ترمپ این مناظره همراه شد و حتا باری هم بایدن ترمپ را دلقک خطاب کرد.

این مناظره در شش محور: پیشنه کاری ترمپ و بایدن، دیوان عالی امریکا، همه‌گیری ویروس کرونا، اقتصاد، اعتراضات نژادی و خشونت در شهرها، و درستی انتخابات برگزار شد.

ترمپ که در صورت شکست در انتخابات از انجام صلح‌آمیز انتقال قدرت خودداری کرده است، ادعاهای خود مبنی بر اینکه رای‌گیری از طریق پست منجر به تقلب می‌شود را تکرار کرد.

دانلد ترمپ، نامزد جمهوری خواه درانتخابات امریکا گفت:" آنها یعنی رای پستی فروخته می‌شوند، در رودخانه‌ها ریخته می‌شوند. این یک چیز وحشتناک برای کشور ما است. اینطور نیست، این به سرانجام خوبی نخواهد رسید."

اما آقای بایدن می‌گوید حتی مقام‌های بلند پایه دولت ترمپ می‌گویند که رای پستی دقیق و درست است.

جو بایدن، نامزد دیموکرات در انتخابات امریکا گفت:"حاضر شوید و رأی دهید. نتیجه این انتخابات را تعیین خواهید كرد. رأی دهید، رأی دهید، رأی دهید. اگر می‌توانید در ایالت خود زود رأی دهید ، زود رأی دهید. اگر می توانید رأی شخصی دهید، رأی دهید. از هر راهی بهترین راه برای شما رأی دهید."

این درحالی است که تنها ۳۵ روز به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده مانده اند.

بایدن ۷۷ ساله در نظرسنجی‌های ملی از ترمپ ۷۴ ساله پیشی گرفته است، اگرچه نظرسنجی‌ها در ایالت‌های سرنوشت ساز نشان می‌دهند که رقابت میان این دو تن نزدیک است.

هم‌رسانی کنید