تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

آغاز راه‌پیمایی‌های گسترده هواداران احزاب مخالف حکومت پاکستان

ده ها هزار تن از هواداران احزاب مخالف حکومت پاکستان، نخستین راهپیمایی بزرگ شان را در برابر حکومت عمران خان آغاز کردند. 

اتحاد جنبش دموکراتیک پاکستان که از ۹ حزب مخالف حکومت تشکیل شده است، این راهپیمایی را از شهر "گُجران واله" در ایالت "پنجاب" آغاز کردند و می خواهند که آن را در شهرهای دیگر پاکستان هم ادامه دهند. 

در این گردهم آیی بزرگ، نواز شریف، نخست وزیر پیشین پاکستان، ارتش این کشور را متهم می سازد که برای منافع خودش، حکومت عمران خان را روی کار آورده است. 

شمار بزرگی از هواداران احزاب مذهبی - سیاسی پاکستان در شهر گجران واله گرد آمده اند و می خواهند که حکومت عمران خان از قدرت کنار برود. 

سیماب طاهر، معترض، گفت: «اینجا گُجران واله است. شور و هیجان مردم را ببینید. این مردم مخالف حکومت استند. حکومت باید سقوط می کرد؛ زیرا سیاست های درستی ندارد و از تغییر سخن می گوید؛ تغییر خواهد آمد.»

نخست وزیر پیشین پاکستان که عمران خان، قدرت را از او گرفت، ارتش پاکستان را به پشتیبانی از حزب تحریک انصاف متهم می سازد. 

این نخستین بار پس از چندین سال است که ارتش پاکستان از سوی یک سیاست گر بلندپایه به مداخله مستقیم در انتخابات متهم می شود. 

نواز شریف، نخست‌وزیر پیشین پاکستان، گفت: «ارتش پاکستان، برنامه مردمی را در انتخابات پارلمانی رد کرد و با انتخاب خودش، یک گروه احمق را به قدرت رسانید و آن را بر ما تحمیل کرد. ارتش پاکستان مسوول این ویرانی در کشور است. جنرال باجوه! شما باید پاسخ بدهید.»

هر چند حکومت عمران خان همواره از عملی کردن تعهداتش به ویژه در زمینه بهبود زنده گی مردم پاکستان سخن گفته است؛ احزاب مخالف تحریم انصاف، حکومت عمران خان را ناتوان می داند. 

بلاول بوتو زرداری، رهبر حزب مردم پاکستان، گفت: «تغییر این است که امروز پاکستان گواه تورم بی پیشینه است. تغییر این است که در پاکستان ناداری تاریخی به وجود آمده اس. تغییر این است که پاکستان گواه بی کاری بی پیشینه است.»

این راهپیمایی بزرگ در حالی برگزار می شود که پاکستان گواه بحران اقتصادی است؛ تورم در این کشور دو رقمی شده است و رشد اقتصادی نیز منفی است. 

انتخابات پارلمانی بعدی در پاکستان، در سال ۲۰۲۳ برگزار خواهد شد.

آغاز راه‌پیمایی‌های گسترده هواداران احزاب مخالف حکومت پاکستان

پس از هفته‌ها انتظار احزاب مخالف حکومت پاکستان، راهپیمایی بزرگ اتحاد جنبش دموکراسی از ایالت پنجاب آغاز شد. 

Thumbnail

ده ها هزار تن از هواداران احزاب مخالف حکومت پاکستان، نخستین راهپیمایی بزرگ شان را در برابر حکومت عمران خان آغاز کردند. 

اتحاد جنبش دموکراتیک پاکستان که از ۹ حزب مخالف حکومت تشکیل شده است، این راهپیمایی را از شهر "گُجران واله" در ایالت "پنجاب" آغاز کردند و می خواهند که آن را در شهرهای دیگر پاکستان هم ادامه دهند. 

در این گردهم آیی بزرگ، نواز شریف، نخست وزیر پیشین پاکستان، ارتش این کشور را متهم می سازد که برای منافع خودش، حکومت عمران خان را روی کار آورده است. 

شمار بزرگی از هواداران احزاب مذهبی - سیاسی پاکستان در شهر گجران واله گرد آمده اند و می خواهند که حکومت عمران خان از قدرت کنار برود. 

سیماب طاهر، معترض، گفت: «اینجا گُجران واله است. شور و هیجان مردم را ببینید. این مردم مخالف حکومت استند. حکومت باید سقوط می کرد؛ زیرا سیاست های درستی ندارد و از تغییر سخن می گوید؛ تغییر خواهد آمد.»

نخست وزیر پیشین پاکستان که عمران خان، قدرت را از او گرفت، ارتش پاکستان را به پشتیبانی از حزب تحریک انصاف متهم می سازد. 

این نخستین بار پس از چندین سال است که ارتش پاکستان از سوی یک سیاست گر بلندپایه به مداخله مستقیم در انتخابات متهم می شود. 

نواز شریف، نخست‌وزیر پیشین پاکستان، گفت: «ارتش پاکستان، برنامه مردمی را در انتخابات پارلمانی رد کرد و با انتخاب خودش، یک گروه احمق را به قدرت رسانید و آن را بر ما تحمیل کرد. ارتش پاکستان مسوول این ویرانی در کشور است. جنرال باجوه! شما باید پاسخ بدهید.»

هر چند حکومت عمران خان همواره از عملی کردن تعهداتش به ویژه در زمینه بهبود زنده گی مردم پاکستان سخن گفته است؛ احزاب مخالف تحریم انصاف، حکومت عمران خان را ناتوان می داند. 

بلاول بوتو زرداری، رهبر حزب مردم پاکستان، گفت: «تغییر این است که امروز پاکستان گواه تورم بی پیشینه است. تغییر این است که در پاکستان ناداری تاریخی به وجود آمده اس. تغییر این است که پاکستان گواه بی کاری بی پیشینه است.»

این راهپیمایی بزرگ در حالی برگزار می شود که پاکستان گواه بحران اقتصادی است؛ تورم در این کشور دو رقمی شده است و رشد اقتصادی نیز منفی است. 

انتخابات پارلمانی بعدی در پاکستان، در سال ۲۰۲۳ برگزار خواهد شد.

هم‌رسانی کنید