Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

اتهام قتل بر ولیعهد عربستان؛ امریکا اعلامیه صادر ‌می‌کند

جو بایدن، رییس‌جمهور امریکا می‌گوید که حکومتش دربارۀ عربستان سعودی یک اعلامیه خواهد داد.

یک روز پیش از آن، حکومت امریکا یک گزارش استخباراتی را پخش کرد. در این گزارش آمده که محمدبن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، کشتن جمال خاشقجی، خبرنگار دگراندیش عربستانی را تأیید کرده بود.

 ادارۀ بایدن به این علت که تأیید این قتل را از سوی بن سلمان پذیرفته؛ اما در برابر او اقدامی نکرده‌است، زیر انتقاد قرار دارد.

جو بایدن در پاسخ به پرسشی دربارۀ اقدام در برابر محمدبن سلمان، می‌گوید که امریکا در این باره اعلامیه‌یی صادر خواهد کرد.

 عربستان سعودی، اتهام ها را در برابر محمدبن سلمان رد کرده و گزارش امریکا را نادرست گفته‌است.

هر چند این موضوع تازه نیست؛ اما پخش شدن آن از سوی حکومت کنونی امریکا مهم گفته شده‌است.

این گزارش، گزارش‌های غیر رسمی پیشین دربارۀ قتل جمال خاشقجی را تأیید می‌‎کنند.

امریکا بر بنیاد اطلاعات استخباراتی، نتیجه‌گیری کرده که به علت سیطره محمدبن سلمان، ممکن نبود که قتل جمال خاشقجی بی‌اجازه او انجام شود.

رسانه‌های امریکایی گزارش کرده‌اند که به همین علت، شاید جو بایدن از دیدار با محمدبن سلمان، خودداری کند.

بایدن دربارۀ این گزارش می‌گوید: "من دیروز با شاه گفت‌وگو کردم، نه با شاهزاده. من به او روشن ساختم که اصول تغییر می‌کند و ما امروز و فردا تغییرات چشمگیری را اعلام خواهیم کرد."

او افزود: "ما از آنان به علت نقض حقوق بشر حساب خواهیم خواست. اطمینان خواهیم یافت که اگر عربستان می‌خواهد با ما کار کند، به گونه‌یی باشد که به نقض حقوق بشر رسیده‌گی شود. ما می‌خواهیم این کار را در سراسر جهان، به ویژه در این منطقه انجام دهیم."

خاشقجی در سال ۲۰۱۸ میلادی، پس از آن که برای طی مراحل سندهای ازدواج دومش به قنسولگری عربستان در استانبول رفته بود، از سوی مأموران عربستانی کشته شد و سپس جسد قطعه قطعه‌اش به جای نامعلومی انتقال یافت.

 جزئیات این رویداد در بخش طبقه بندی شدۀ گزارش حکومت امریکا است که پخش نشده‌است.

اما؛ عربستان می‌گوید که این گزارش اطلاعات و نتیجه‌گیری نادرست دارد.

در یک خبرنامۀ وزارت خارجه این کشور آمده‌است که ریاض، کشتن خاشقجی را نکوهش کرده و کسانی را در این پیوند، محاکمه کرده‌است

اتهام قتل بر ولیعهد عربستان؛ امریکا اعلامیه صادر ‌می‌کند

در یک گزارش استخباراتی امریکا آمده‌است که محمدبن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، کشتن جمال خاشقجی، خبرنگار دگراندیش عربستانی را تأیید کرده بود.

Thumbnail

جو بایدن، رییس‌جمهور امریکا می‌گوید که حکومتش دربارۀ عربستان سعودی یک اعلامیه خواهد داد.

یک روز پیش از آن، حکومت امریکا یک گزارش استخباراتی را پخش کرد. در این گزارش آمده که محمدبن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، کشتن جمال خاشقجی، خبرنگار دگراندیش عربستانی را تأیید کرده بود.

 ادارۀ بایدن به این علت که تأیید این قتل را از سوی بن سلمان پذیرفته؛ اما در برابر او اقدامی نکرده‌است، زیر انتقاد قرار دارد.

جو بایدن در پاسخ به پرسشی دربارۀ اقدام در برابر محمدبن سلمان، می‌گوید که امریکا در این باره اعلامیه‌یی صادر خواهد کرد.

 عربستان سعودی، اتهام ها را در برابر محمدبن سلمان رد کرده و گزارش امریکا را نادرست گفته‌است.

هر چند این موضوع تازه نیست؛ اما پخش شدن آن از سوی حکومت کنونی امریکا مهم گفته شده‌است.

این گزارش، گزارش‌های غیر رسمی پیشین دربارۀ قتل جمال خاشقجی را تأیید می‌‎کنند.

امریکا بر بنیاد اطلاعات استخباراتی، نتیجه‌گیری کرده که به علت سیطره محمدبن سلمان، ممکن نبود که قتل جمال خاشقجی بی‌اجازه او انجام شود.

رسانه‌های امریکایی گزارش کرده‌اند که به همین علت، شاید جو بایدن از دیدار با محمدبن سلمان، خودداری کند.

بایدن دربارۀ این گزارش می‌گوید: "من دیروز با شاه گفت‌وگو کردم، نه با شاهزاده. من به او روشن ساختم که اصول تغییر می‌کند و ما امروز و فردا تغییرات چشمگیری را اعلام خواهیم کرد."

او افزود: "ما از آنان به علت نقض حقوق بشر حساب خواهیم خواست. اطمینان خواهیم یافت که اگر عربستان می‌خواهد با ما کار کند، به گونه‌یی باشد که به نقض حقوق بشر رسیده‌گی شود. ما می‌خواهیم این کار را در سراسر جهان، به ویژه در این منطقه انجام دهیم."

خاشقجی در سال ۲۰۱۸ میلادی، پس از آن که برای طی مراحل سندهای ازدواج دومش به قنسولگری عربستان در استانبول رفته بود، از سوی مأموران عربستانی کشته شد و سپس جسد قطعه قطعه‌اش به جای نامعلومی انتقال یافت.

 جزئیات این رویداد در بخش طبقه بندی شدۀ گزارش حکومت امریکا است که پخش نشده‌است.

اما؛ عربستان می‌گوید که این گزارش اطلاعات و نتیجه‌گیری نادرست دارد.

در یک خبرنامۀ وزارت خارجه این کشور آمده‌است که ریاض، کشتن خاشقجی را نکوهش کرده و کسانی را در این پیوند، محاکمه کرده‌است

هم‌رسانی کنید