تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

حمله‌های هوایی اسرائیل بر غزه

اسرائیل به روز چهارشنبه (۲۶ جوزا) در واکنش به ارسال بالن‌های آتش‌زا از خاک فلسطین به‌سوی این کشور، حمله‌های هوایی را در نوار غزه، انجام داد.

این نخستین حملۀ اسرائیل بر فلسطین پس از تأمین آتش‌بس در ادامۀ ۱۱ روز درگیری میان این دو کشور است.

نظامیان اسراییلی گفته اند که نیرو های هوایی این کشور مرکز های با تجهیزات نظامی حماس را در شهر غزه و در منطقه جنوبی "خان یونس" در این شهر، آماج قرار داده اند و آنان "آماده هر سناریوی ممکن به شمول آغاز جنگ تازه در ادامه اقدامات تروریستی ناشی از غزه، بودند."

شعله ور شدن آتش در اسرائیل که در پی ارسال بالون‌های آتش‌زا، واکنش یهودی‌های ملی‌گرا را در شرق اسرائیل به روز سه‌شنبه به همراه داشت و آنان از تهدیدهای ناشی از گروه حماس در غزه، ابراز نگرانی کردند.

نظامیان اسرائیلی افزودند که حمله‌های هوایی را در پاسخ به ارسال بالن‌های آتش‌زا از سوی غزه که منجر به ۲۰ رویداد آتش‌سوزی در مرز این کشور شدند، انجام داده اند.

یکی از سخنگویان گروه حماس با تأیید حمله‌هایی اسرائیلی، گفت که فلسطینی‌ها به "مقاومت دلیرانۀ" خود ادامه خواهند داد و از "حقوق و مکان‌های مقدس" خود در بیت‌المقدس، دفاع خواهند کرد.

ساعات پیش از انجام حمله‌هایی هوایی اسرائیل بر غزه، هزاران اسرائیلی با حمل کردن پرچم اسرائیل در درب دمشق، شهر قدیمی بیت‌المقدس تجمع کردند.

درگزارش رویترز آمده‌است که اسرائیل شرق بیت‌المقدس را در ۱۹۶۷ در یک جنگ اشغال کرد و سپس آن را جز خاک خود ساخت و اما این منطقۀ اشغال شده از سوی جهان جز خاک اسرائیل و پایتخت این کشور شناخته نشد.

فلسطینی‌ها می‌خواهند که بیت‌المقدس شرقی پایتخت دولت آیندۀ فلسطین باشد.

بر بنیاد خبرگزاری رویترز، اسرائیل پیش از اعتراض روز سه‌شنبه در واکنش به ارسال بالن های آتش‌زا، سیستم های دفاع موشکی خود را در برابر غزه تقویت کرده بود.

پیش از این، در جنگ یازده روزه میان اسرائیل و گروه حماس، حداقل ۲۳۰ فلسطینی در غزه و ۱۲ اسرئیلی در نتیجۀ شلیک موشک‌های حماس بر اسرائیل، کشته شدند.

حدود یک ماه پیش، درگیری‌ها میان اسرائیل و فلسطین با میان‌جیگری کشورهای جهان، به آتش‌بس انجامید.

حمله‌های هوایی اسرائیل بر غزه

ساعات پیش از انجام حمله‌هایی هوایی اسرائیل بر غزه، هزاران اسرائیلی با حمل کردن پرچم اسرائیل در درب دمشق، شهر قدیمی بیت‌المقدس تجمع کردند.

Thumbnail

اسرائیل به روز چهارشنبه (۲۶ جوزا) در واکنش به ارسال بالن‌های آتش‌زا از خاک فلسطین به‌سوی این کشور، حمله‌های هوایی را در نوار غزه، انجام داد.

این نخستین حملۀ اسرائیل بر فلسطین پس از تأمین آتش‌بس در ادامۀ ۱۱ روز درگیری میان این دو کشور است.

نظامیان اسراییلی گفته اند که نیرو های هوایی این کشور مرکز های با تجهیزات نظامی حماس را در شهر غزه و در منطقه جنوبی "خان یونس" در این شهر، آماج قرار داده اند و آنان "آماده هر سناریوی ممکن به شمول آغاز جنگ تازه در ادامه اقدامات تروریستی ناشی از غزه، بودند."

شعله ور شدن آتش در اسرائیل که در پی ارسال بالون‌های آتش‌زا، واکنش یهودی‌های ملی‌گرا را در شرق اسرائیل به روز سه‌شنبه به همراه داشت و آنان از تهدیدهای ناشی از گروه حماس در غزه، ابراز نگرانی کردند.

نظامیان اسرائیلی افزودند که حمله‌های هوایی را در پاسخ به ارسال بالن‌های آتش‌زا از سوی غزه که منجر به ۲۰ رویداد آتش‌سوزی در مرز این کشور شدند، انجام داده اند.

یکی از سخنگویان گروه حماس با تأیید حمله‌هایی اسرائیلی، گفت که فلسطینی‌ها به "مقاومت دلیرانۀ" خود ادامه خواهند داد و از "حقوق و مکان‌های مقدس" خود در بیت‌المقدس، دفاع خواهند کرد.

ساعات پیش از انجام حمله‌هایی هوایی اسرائیل بر غزه، هزاران اسرائیلی با حمل کردن پرچم اسرائیل در درب دمشق، شهر قدیمی بیت‌المقدس تجمع کردند.

درگزارش رویترز آمده‌است که اسرائیل شرق بیت‌المقدس را در ۱۹۶۷ در یک جنگ اشغال کرد و سپس آن را جز خاک خود ساخت و اما این منطقۀ اشغال شده از سوی جهان جز خاک اسرائیل و پایتخت این کشور شناخته نشد.

فلسطینی‌ها می‌خواهند که بیت‌المقدس شرقی پایتخت دولت آیندۀ فلسطین باشد.

بر بنیاد خبرگزاری رویترز، اسرائیل پیش از اعتراض روز سه‌شنبه در واکنش به ارسال بالن های آتش‌زا، سیستم های دفاع موشکی خود را در برابر غزه تقویت کرده بود.

پیش از این، در جنگ یازده روزه میان اسرائیل و گروه حماس، حداقل ۲۳۰ فلسطینی در غزه و ۱۲ اسرئیلی در نتیجۀ شلیک موشک‌های حماس بر اسرائیل، کشته شدند.

حدود یک ماه پیش، درگیری‌ها میان اسرائیل و فلسطین با میان‌جیگری کشورهای جهان، به آتش‌بس انجامید.

هم‌رسانی کنید