Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

شرکت فیسبوک نام برند اصلی خود را به «متا» تغییر داد

مارک زاکربرگ، رییس فیسبوک از تغییر نام برند اصلی این شرکت به «متا» خبر داد.

شرکت فیسبوک گفته است که فعالیت‌هایش را فراتر از رسانه‌های اجتماعی گسترش می‌دهد و به همین دلیل نام «متا» را روی برند اصلی آن گذاشته است.

شرکت فیسبوک گفته است که این شرکت قصد دارد فعالیت‌اش را به حوزه‌های مانند واقعیت مجازی (متاورس)، چیزی فراتر از رسانه‌های اجتماعی، گسترش دهد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، شرکت فیسبوک گفته است که بهتر است نام این شرکت انعکاس دهنده فعالیت‌های آن باشد چون این شرکت قصد دارد فعالیت‌اش را فراتر از رسانه‌ها اجتماعی گسترش دهد و متا نامی است که می‌تواند دربرگیرنده فعالیت‌های آن باشد.

متاورس اصطلاحی است که به دنیای واقعیت مجازی گفته می‌شود، دنیایی که در آن مردم با استفاده از ابزارها گونه‌گون می‌توانند با هم ارتباط برقرار کنند.

این تغییر نام روی رسانه‌های اجتماعی مانند فیسبوک، انستاگرام، و واتساپ اعمال نمی‌شود و تنها نام برند اصلی تغییر کرده است.

زاکربرگ گفته است که فیسبوک نام‌اش تغییر نکرده است و پس از این نیز به نام فیسبوک فعالیت خواهد کرد. به گفته او، تغییر برند اصلی نشان دهنده سرمایه‌گذاری این شرکت در بخش «متاورس» یا دنیای مجازی که مردم در آن می‌توانند با هم تعامل و ارتباط برقرار کنند، می‌باشد.

این تغییر نام در حالی صورت گرفته است که فیسبوک به شدت از سوی قانون گذاران به خاطر ترجیح دادن سود بر ایمنی انتقاد می‌شود.

شرکت فیسبوک نام برند اصلی خود را به «متا» تغییر داد

شرکت فیسبوک تلاش دارد فعالیت‌هایش را به حوزه‌های مانند واقعیت مجازی گسترش دهد و از همین‌رو نام «متا» را روی برند اصلی آن گذاشته است تا نمایانگر فعالیت‌های این شرکت باشد.

Thumbnail

مارک زاکربرگ، رییس فیسبوک از تغییر نام برند اصلی این شرکت به «متا» خبر داد.

شرکت فیسبوک گفته است که فعالیت‌هایش را فراتر از رسانه‌های اجتماعی گسترش می‌دهد و به همین دلیل نام «متا» را روی برند اصلی آن گذاشته است.

شرکت فیسبوک گفته است که این شرکت قصد دارد فعالیت‌اش را به حوزه‌های مانند واقعیت مجازی (متاورس)، چیزی فراتر از رسانه‌های اجتماعی، گسترش دهد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، شرکت فیسبوک گفته است که بهتر است نام این شرکت انعکاس دهنده فعالیت‌های آن باشد چون این شرکت قصد دارد فعالیت‌اش را فراتر از رسانه‌ها اجتماعی گسترش دهد و متا نامی است که می‌تواند دربرگیرنده فعالیت‌های آن باشد.

متاورس اصطلاحی است که به دنیای واقعیت مجازی گفته می‌شود، دنیایی که در آن مردم با استفاده از ابزارها گونه‌گون می‌توانند با هم ارتباط برقرار کنند.

این تغییر نام روی رسانه‌های اجتماعی مانند فیسبوک، انستاگرام، و واتساپ اعمال نمی‌شود و تنها نام برند اصلی تغییر کرده است.

زاکربرگ گفته است که فیسبوک نام‌اش تغییر نکرده است و پس از این نیز به نام فیسبوک فعالیت خواهد کرد. به گفته او، تغییر برند اصلی نشان دهنده سرمایه‌گذاری این شرکت در بخش «متاورس» یا دنیای مجازی که مردم در آن می‌توانند با هم تعامل و ارتباط برقرار کنند، می‌باشد.

این تغییر نام در حالی صورت گرفته است که فیسبوک به شدت از سوی قانون گذاران به خاطر ترجیح دادن سود بر ایمنی انتقاد می‌شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره