تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نگاه ذره بینی به جنگ ۲۰ ساله امریکا در افغانستان

بخشی از بودجه هفتصد و شصت و هشت میلیارد دالری امریکا برای ایجاد یک کمیسیون در نظر گرفته شده است، کمیسیونی که ماموریت دارد جنگ ۲۰ ساله ایالات متحده را در افغانستان بررسی کند و علت‌های ناکامی درازترین جنگ تاریخ امریکا را دریابد.

به تازه‌گی کانگرس ایالات متحده بودجه دفاعی هفتصد وشصت وهشت میلیارد دالری این کشور را تصویب کرد.

قانون گذاران امریکایی می‌گویند که این کمیسیون چگونه‌گی عملیات‌های نظامی امریکا را از دوره ریاست جمهوری جورج بوش در سال ۲۰۰۱ تا دوره ریاست جمهوری جوبایدن در سال ۲۰۲۱  و نیز رسیدن دوباره طالبان را به قدرت در افغانستان، بررسی خواهد کرد.

این کمیسیون با عضویت شانزده تن از نماینده‌گان دو حزب جمهوریخواه و دموکرات ایجاد خواهد شد.

در اعلامیه کانگرس ایالات متحده امریکا، در این باره آمده است: «کمیسیون بررسی شکست ایالات متحده در افغانستان پس از بیست سال جنگ در این کشور، باید بررسی جامع از جنگ در افغانستان انجام دهد و برای طرح ریزی عملیات های آینده با اتکا به درس های گرفته شده از رهگذر تکتیکی وراهبردی، از جمله اثر های افزایش و کاهش نیروها و مهلت های مشخص، توصیه های را پیشکش نماید.»

این کمیسیون، جنگ بیست ساله واشنگتن را درجریان دوره های کاری چهار رییس جمهور ایالات متحده به گونه کامل برسی خواهد کرد.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی دراین باره گفت: «اقدامات را که جانب مقابل زیر دست دارند، مربوط خود شان است. تا آنجا که مربوط ما می‌شود، ما مطابق قوانین و اصول خود در پرتو منافع کشور، با کشور ها تعامل داریم و خواهد داشتیم.»

در همین حال برخی از آگاهان مسایل سیاسی، پیشنهاد می‌نمایند تا نماینده‌گان افغانستان و سازمان‌های جهانی نیز عضویت این کمیسیون را داشته باشند.

جنگ ایالات متحده در افغانستان که به دستور جورج بوش در سال ۲۰۰۱ آغاز شد و اندکی پس از آغاز به کار جوبایدن، رییس جمهور کنونی این کشور با سرنگونی حکومت اشرف غنی در پانزده هم ماه اگست سال ۲۰۲۱  پایان یافت، درازترین نبرد برون مرزی تاریخ ایالات متحده به حساب می‌رود.

نگاه ذره بینی به جنگ ۲۰ ساله امریکا در افغانستان

در همین حال برخی از آگاهان مسایل سیاسی، پیشنهاد می‌نمایند تا نماینده‌گان افغانستان و سازمان‌های جهانی نیز عضویت این کمیسیون را داشته باشند.

Thumbnail

بخشی از بودجه هفتصد و شصت و هشت میلیارد دالری امریکا برای ایجاد یک کمیسیون در نظر گرفته شده است، کمیسیونی که ماموریت دارد جنگ ۲۰ ساله ایالات متحده را در افغانستان بررسی کند و علت‌های ناکامی درازترین جنگ تاریخ امریکا را دریابد.

به تازه‌گی کانگرس ایالات متحده بودجه دفاعی هفتصد وشصت وهشت میلیارد دالری این کشور را تصویب کرد.

قانون گذاران امریکایی می‌گویند که این کمیسیون چگونه‌گی عملیات‌های نظامی امریکا را از دوره ریاست جمهوری جورج بوش در سال ۲۰۰۱ تا دوره ریاست جمهوری جوبایدن در سال ۲۰۲۱  و نیز رسیدن دوباره طالبان را به قدرت در افغانستان، بررسی خواهد کرد.

این کمیسیون با عضویت شانزده تن از نماینده‌گان دو حزب جمهوریخواه و دموکرات ایجاد خواهد شد.

در اعلامیه کانگرس ایالات متحده امریکا، در این باره آمده است: «کمیسیون بررسی شکست ایالات متحده در افغانستان پس از بیست سال جنگ در این کشور، باید بررسی جامع از جنگ در افغانستان انجام دهد و برای طرح ریزی عملیات های آینده با اتکا به درس های گرفته شده از رهگذر تکتیکی وراهبردی، از جمله اثر های افزایش و کاهش نیروها و مهلت های مشخص، توصیه های را پیشکش نماید.»

این کمیسیون، جنگ بیست ساله واشنگتن را درجریان دوره های کاری چهار رییس جمهور ایالات متحده به گونه کامل برسی خواهد کرد.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی دراین باره گفت: «اقدامات را که جانب مقابل زیر دست دارند، مربوط خود شان است. تا آنجا که مربوط ما می‌شود، ما مطابق قوانین و اصول خود در پرتو منافع کشور، با کشور ها تعامل داریم و خواهد داشتیم.»

در همین حال برخی از آگاهان مسایل سیاسی، پیشنهاد می‌نمایند تا نماینده‌گان افغانستان و سازمان‌های جهانی نیز عضویت این کمیسیون را داشته باشند.

جنگ ایالات متحده در افغانستان که به دستور جورج بوش در سال ۲۰۰۱ آغاز شد و اندکی پس از آغاز به کار جوبایدن، رییس جمهور کنونی این کشور با سرنگونی حکومت اشرف غنی در پانزده هم ماه اگست سال ۲۰۲۱  پایان یافت، درازترین نبرد برون مرزی تاریخ ایالات متحده به حساب می‌رود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره