Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

فرد متهم بر تیراندازی به شهروندان فلسطینی بی‌گناه شناخته شد

مردی متهم به تیراندازی و زخمی ساختن سه محصل فلسطینی در برلینگتون، ورمونت، روز دوشنبه در اتهامات مربوط به اقدام قتل، بیگناه شناخته شد و به دستور قاضی بدون ضمانت در بازداشت قرار دارد.

جیسون ایتون ۴۸ ساله در محکمه جزایی شهر چیتندن، برلینگتون در یک نوار تصویری از زندان شهری که از زمان دستگیری خود در روز یکشنبه پس از حمله در آن بازداشت شده بود، ظاهر شد.

بر اساس شواهد ارائه شده به محکمه، دو تن از سه مردی که هدف گلوله قرار گرفته‌اند دستمال‌های سیاه و سفید فلسطینی داشتند و در حال صحبت به هردو زبان انگلیسی و عربی بودند که مرد مسلح با آنها روبرو شد.

به گفته مقامات این سه فرد که ۲۰ سال سن دارند و نام هایشان هشام‌ اوارطانی، تحسین علی‌احمد و کنآن عبدالحمید شناسایی شده‌است، روز دوشنبه با جراحات گلوله به ستون‌فقرات، قفسه‌سینه و دیگر نواحی تحت مراقبت داکتران قرار دارند.  

افراد زخمی از جریان این رویداد بر اساس سوگندنامه پولیس گفتند که آنها در حال قدم‌زدن در نزدیکی پوهنتون ورمونت بودند که هدف گلوله قرار گرفتند. 

به گفته پولیس، فرد متهم در مجموع چهار گلوله شلیک کرده است.

فرد متهم بر تیراندازی به شهروندان فلسطینی بی‌گناه شناخته شد

افراد زخمی از جریان این رویداد بر اساس سوگندنامه پولیس گفتند که آنها در حال قدم‌زدن در نزدیکی پوهنتون ورمونت بودند که هدف گلوله قرار گرفتند. 

Thumbnail

مردی متهم به تیراندازی و زخمی ساختن سه محصل فلسطینی در برلینگتون، ورمونت، روز دوشنبه در اتهامات مربوط به اقدام قتل، بیگناه شناخته شد و به دستور قاضی بدون ضمانت در بازداشت قرار دارد.

جیسون ایتون ۴۸ ساله در محکمه جزایی شهر چیتندن، برلینگتون در یک نوار تصویری از زندان شهری که از زمان دستگیری خود در روز یکشنبه پس از حمله در آن بازداشت شده بود، ظاهر شد.

بر اساس شواهد ارائه شده به محکمه، دو تن از سه مردی که هدف گلوله قرار گرفته‌اند دستمال‌های سیاه و سفید فلسطینی داشتند و در حال صحبت به هردو زبان انگلیسی و عربی بودند که مرد مسلح با آنها روبرو شد.

به گفته مقامات این سه فرد که ۲۰ سال سن دارند و نام هایشان هشام‌ اوارطانی، تحسین علی‌احمد و کنآن عبدالحمید شناسایی شده‌است، روز دوشنبه با جراحات گلوله به ستون‌فقرات، قفسه‌سینه و دیگر نواحی تحت مراقبت داکتران قرار دارند.  

افراد زخمی از جریان این رویداد بر اساس سوگندنامه پولیس گفتند که آنها در حال قدم‌زدن در نزدیکی پوهنتون ورمونت بودند که هدف گلوله قرار گرفتند. 

به گفته پولیس، فرد متهم در مجموع چهار گلوله شلیک کرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره