Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

شکایت شهروندان پاکستانی از افزایش چندبرابری قیمت‌ها در آستانه عید فطر

در آستانه عید فطر شهروندان پاکستان از افزایش چالش‌های اقتصادی در کشور شان شکایت می‌کنند و می‌گویند که توان تامین نیازمندی شان را ندارند.

آنان می‌افزایند که بهای موادخوراکی، لباس و دیگر اجناس مورد نیاز شان، نسبت به سال گذشته دو تا سه برابر افزایش یافته است.

طاهر رضوی شهروند پاکستان گفت:‌ «مشکلات مردم در خرید اجناس به سطح فوق‌العاده‌ای رسیده است. لباس‌هایی را که قبلا به قیمت ۳۰۰ روپیه می‌خریدیم، اکنون به قیمت ۸۰۰ تا ۹۰۰ روپیه به فروش می‌رسند. قیمت‌ها بیش از دو برابر و حتی سه برابر شده‌اند. قیمت‌ها بسیار فراتر از قدرت خرید اکثر ما رفته‌اند. این خریطه سودا را که در دست دارم، باورتان می‌شود که بیش از ۱۵ هزار روپیه برایم تمام داشته باشد.»

احمد مغول شهروند دیگر پاکستان می‌گوید: «تورم بسیار زیاد است. شکی نیست که اجناس خیلی گران هستند، اما واضح است که ما باید برای کودکان خود چیزی بخریم.»

هم‌زمان با این، دکان‌داران در پاکستان نیز از کم‌رنگ بودن بازارهای فروش شان شکایت می‌کنند و می‌گویند که تورم اقتصادی سبب گسترش فقر در میان شهروندان این کشور شده است.

محمد فواد دکان‌دار گفت: «من دکان‌دارم هستم و تنها برای کودکانم خرید کرده‌ام برای خودم هیچ چیزی تاکنون نخریده‌ام اگر وضعیت ما چنین باشد پس وضعیت طبقه متوسط و فقیر چگونه خواهد بود.»

انستیتوت توسعه اقتصادی پاکستان نیز در گزارشی نوشته که این کشور برای رشد و شگوفایی اقتصادی به اصلاحات در سیستم اقتصادی نیاز دارد.

شکایت شهروندان پاکستانی از افزایش چندبرابری قیمت‌ها در آستانه عید فطر

هم‌زمان با این، دکان‌داران در پاکستان نیز از کم‌رنگ بودن بازارهای فروش شان شکایت می‌کنند و می‌گویند که تورم اقتصادی سبب گسترش فقر در میان شهروندان این کشور شده است.

تصویر بندانگشتی

در آستانه عید فطر شهروندان پاکستان از افزایش چالش‌های اقتصادی در کشور شان شکایت می‌کنند و می‌گویند که توان تامین نیازمندی شان را ندارند.

آنان می‌افزایند که بهای موادخوراکی، لباس و دیگر اجناس مورد نیاز شان، نسبت به سال گذشته دو تا سه برابر افزایش یافته است.

طاهر رضوی شهروند پاکستان گفت:‌ «مشکلات مردم در خرید اجناس به سطح فوق‌العاده‌ای رسیده است. لباس‌هایی را که قبلا به قیمت ۳۰۰ روپیه می‌خریدیم، اکنون به قیمت ۸۰۰ تا ۹۰۰ روپیه به فروش می‌رسند. قیمت‌ها بیش از دو برابر و حتی سه برابر شده‌اند. قیمت‌ها بسیار فراتر از قدرت خرید اکثر ما رفته‌اند. این خریطه سودا را که در دست دارم، باورتان می‌شود که بیش از ۱۵ هزار روپیه برایم تمام داشته باشد.»

احمد مغول شهروند دیگر پاکستان می‌گوید: «تورم بسیار زیاد است. شکی نیست که اجناس خیلی گران هستند، اما واضح است که ما باید برای کودکان خود چیزی بخریم.»

هم‌زمان با این، دکان‌داران در پاکستان نیز از کم‌رنگ بودن بازارهای فروش شان شکایت می‌کنند و می‌گویند که تورم اقتصادی سبب گسترش فقر در میان شهروندان این کشور شده است.

محمد فواد دکان‌دار گفت: «من دکان‌دارم هستم و تنها برای کودکانم خرید کرده‌ام برای خودم هیچ چیزی تاکنون نخریده‌ام اگر وضعیت ما چنین باشد پس وضعیت طبقه متوسط و فقیر چگونه خواهد بود.»

انستیتوت توسعه اقتصادی پاکستان نیز در گزارشی نوشته که این کشور برای رشد و شگوفایی اقتصادی به اصلاحات در سیستم اقتصادی نیاز دارد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره