تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

امریکا صدها سرباز امریکایی را به خاورمیانه خواهد فرستاد

در ادامه تیره‌گی روابط میان واشنگتن و تهران، دانلد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده امریکا می گوید که صدها سرباز اضافی را به خاورمیانه خواهند فرستاد. 

به گفته رییس جمهور ایالات متحده امریکا این سربازان را از بهر حفاظت از منافع امریکا در خاور میانه فرستاده می‌شوند. 

رییس جمهور ایالات متحده امریکا پیش از سفراش به جاپان می‌گوید، این نیروها به هدف محافظت از تهدیدهای احتمالی ایران در خاورمیانه فرستاده می‌شود، و برای حافظت از منافع ایالات متحده امریکا کار خواهد کرد. 

دانلد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده امریکا می‌گوید:« ما می‌خواهیم از خود محافظت کنیم، ما یک شمار کوچک سرابازان مان را به خاور میانه می‌فرستیم. آنان نیروهای محافظتی استند، و ما خواهد دیدیم که چه اتفاقی رخ خواهد داد.»

آقای ترمپ بار دیگر تاکید می‌ورزد که واشنگتن نمی‌خواهد تا تهران به جنگ افزارهای هسته یی دست یابد. 

ترمپ گفت:« فکر نمی‌کنم که ایران جنگ بخواهد، و من قطعن فکر نمی‌کنم که آنان بخواهند با ما بجنگند. اما آنها نباید جنگ افزارهای هسته‌یی داشته باشند. آنان زیر توافقنامه یک جانبه اوباما، تا پنج یا شش سال دیگر به جنگ افزارهای هسته‌یی دست خواهند یافت اما آنان نباید جنگ افزار هسته‌یی داشته باشند، و آنان این را می‌دانند.»

این گفته‌های دانلد ترمپ در حالی است که مقام های ایرانی همواره گفته اند که در برابر فشارهای واشنگتن تسلیم نخواهند شد.

پیش از این حسن روحانی، رییس جمهور ایران گفته بود که اگر کشوراش بم باران هم شود، نمی گزارد تا امریکا به اهدافش در ایران برسد.

امریکا صدها سرباز امریکایی را به خاورمیانه خواهد فرستاد

ترمپ گفته است که ما می‌خواهیم از خود محافظت کنیم، ما یک شمار کوچک سرابازان مان را به خاور میانه می‌فرستیم.

Thumbnail

در ادامه تیره‌گی روابط میان واشنگتن و تهران، دانلد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده امریکا می گوید که صدها سرباز اضافی را به خاورمیانه خواهند فرستاد. 

به گفته رییس جمهور ایالات متحده امریکا این سربازان را از بهر حفاظت از منافع امریکا در خاور میانه فرستاده می‌شوند. 

رییس جمهور ایالات متحده امریکا پیش از سفراش به جاپان می‌گوید، این نیروها به هدف محافظت از تهدیدهای احتمالی ایران در خاورمیانه فرستاده می‌شود، و برای حافظت از منافع ایالات متحده امریکا کار خواهد کرد. 

دانلد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده امریکا می‌گوید:« ما می‌خواهیم از خود محافظت کنیم، ما یک شمار کوچک سرابازان مان را به خاور میانه می‌فرستیم. آنان نیروهای محافظتی استند، و ما خواهد دیدیم که چه اتفاقی رخ خواهد داد.»

آقای ترمپ بار دیگر تاکید می‌ورزد که واشنگتن نمی‌خواهد تا تهران به جنگ افزارهای هسته یی دست یابد. 

ترمپ گفت:« فکر نمی‌کنم که ایران جنگ بخواهد، و من قطعن فکر نمی‌کنم که آنان بخواهند با ما بجنگند. اما آنها نباید جنگ افزارهای هسته‌یی داشته باشند. آنان زیر توافقنامه یک جانبه اوباما، تا پنج یا شش سال دیگر به جنگ افزارهای هسته‌یی دست خواهند یافت اما آنان نباید جنگ افزار هسته‌یی داشته باشند، و آنان این را می‌دانند.»

این گفته‌های دانلد ترمپ در حالی است که مقام های ایرانی همواره گفته اند که در برابر فشارهای واشنگتن تسلیم نخواهند شد.

پیش از این حسن روحانی، رییس جمهور ایران گفته بود که اگر کشوراش بم باران هم شود، نمی گزارد تا امریکا به اهدافش در ایران برسد.

هم‌رسانی کنید