تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
جهان

ختک: باید به وضعیت گلالی اسماعیل فعال پاکستانی رسیده‌گی شود

افراسیاب ختک، یک سیاستگر پاکستانی و عضو پیشین مجلس سنای این کشور، از اوضاع گلالی اسماعیل، یک فعال حقوق بشر در پاکستان ابراز نگرانی می‌کند.

آقای ختک در نامه‌ای به رییس کمیته حقوق بشر پارلمان پاکستان، از وی می‌خواهد که به اوضاع این زن توجه کند.

گلالی اسماعیل یک فعال حقوق بشر پاکستانی است که از نزدیک به سه ماه به این سو و پس از آن که در دفاع از حقوق پشتون‌ها در پاکستان سخن گفته بود از سوی نیروهای امنیتی این کشور بازداشت شده است.

او یکی از اعضای جنبش حفاظت از پشتون‌ها در پاکستان است که از سوی نیروهای امنیتی این کشور بازداشت شده اند.

به گفته آقای ختک، در بازداشت بانو گلالی، از قانون ضد هراس‌افگنی پاکستان سوء استفاده شده است.

او می‌گوید که خانواده این زن نیز زیر نظارت کامل نیروهای امنیتی پاکستان قرار دارند.

جهان

ختک: باید به وضعیت گلالی اسماعیل فعال پاکستانی رسیده‌گی شود

آقای ختک در نامه‌ای به رییس کمیته حقوق بشر پارلمان پاکستان، از وی می‌خواهد که به اوضاع این زن توجه کند.

Thumbnail

افراسیاب ختک، یک سیاستگر پاکستانی و عضو پیشین مجلس سنای این کشور، از اوضاع گلالی اسماعیل، یک فعال حقوق بشر در پاکستان ابراز نگرانی می‌کند.

آقای ختک در نامه‌ای به رییس کمیته حقوق بشر پارلمان پاکستان، از وی می‌خواهد که به اوضاع این زن توجه کند.

گلالی اسماعیل یک فعال حقوق بشر پاکستانی است که از نزدیک به سه ماه به این سو و پس از آن که در دفاع از حقوق پشتون‌ها در پاکستان سخن گفته بود از سوی نیروهای امنیتی این کشور بازداشت شده است.

او یکی از اعضای جنبش حفاظت از پشتون‌ها در پاکستان است که از سوی نیروهای امنیتی این کشور بازداشت شده اند.

به گفته آقای ختک، در بازداشت بانو گلالی، از قانون ضد هراس‌افگنی پاکستان سوء استفاده شده است.

او می‌گوید که خانواده این زن نیز زیر نظارت کامل نیروهای امنیتی پاکستان قرار دارند.

هم‌رسانی کنید