تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
جهان

دیدار روحانی با وزیرخارجۀ عمان؛ تهران و مسقط دیدگاه همانند دارند

یوسف بن علوی، وزیرخارجۀ عمان که برای دیدار با مقام‌های ایرانی به تهران رفته‌است، با حسن روحانی، رییس‌جمهور ایران دیدار کرد.

دوطرف دربارۀ توقف کشتی‌های نفت‎کش ایران و بریتانیا و نیز مسایل مرتبط دیگر گفت‌وگو کرده‌اند.

وزیر خارجۀ عمان، گفته‌است مسقط و تهران دربارۀ بسیاری از مسایل از جمله دربارۀ کشتی‌رانی در تنگه هرمز، دیدگاه همانند دارند.

این در حالی است که از چند هفته به این سو یک کشتی ایران از سوی بریتانیا در آب‌های جبل الطارق توقیف شده‌است و یک کشتی بریتانیایی نیز در تنگۀ هرمز در توقیف سپاه پاسداران ایران است.

ایران می‌گوید که اگر بریتانیا کشتی توقیف شدۀ ایران را رها سازد، ایران نیز حسن نیتش را نشان خواهد داد.

علی ربیعی، سخن‌گوی دولت ایران گفت: «اگر بریتانیا، کشتی توقیف شدۀ حامل نفت ایران را آزاد بسازد، تهران نیز در این باره حسن نیت نشان خواهد داد.»

در همین حال، شماری از ایرانی‌هایی‌که در بریتانیا استند، در شهر لندن دست به اعتراض زدند و بر ضد حکومت ایران شعار دادند.

آنان می‌گویند که حکومت ایران به خواست مردم ایران نیست: «ما می‌خواهیم پایان هراس‌افگنی را ببینیم، ما می‌خواهیم پایان توانایی‌های هسته‌یی از سوی یک رژیم، وحشی و سرکوب‌گر را ببینیم، به ویژه سپاه پاسدارانش.»

جهان

دیدار روحانی با وزیرخارجۀ عمان؛ تهران و مسقط دیدگاه همانند دارند

نزدیک به دونیم ماه می‌شود که یک کشتی حامل نفت ایران در آب‌های جبل‌الطارق از سوی بریتانیا متوقف ساخته شده‌است.

تصویر بندانگشتی

یوسف بن علوی، وزیرخارجۀ عمان که برای دیدار با مقام‌های ایرانی به تهران رفته‌است، با حسن روحانی، رییس‌جمهور ایران دیدار کرد.

دوطرف دربارۀ توقف کشتی‌های نفت‎کش ایران و بریتانیا و نیز مسایل مرتبط دیگر گفت‌وگو کرده‌اند.

وزیر خارجۀ عمان، گفته‌است مسقط و تهران دربارۀ بسیاری از مسایل از جمله دربارۀ کشتی‌رانی در تنگه هرمز، دیدگاه همانند دارند.

این در حالی است که از چند هفته به این سو یک کشتی ایران از سوی بریتانیا در آب‌های جبل الطارق توقیف شده‌است و یک کشتی بریتانیایی نیز در تنگۀ هرمز در توقیف سپاه پاسداران ایران است.

ایران می‌گوید که اگر بریتانیا کشتی توقیف شدۀ ایران را رها سازد، ایران نیز حسن نیتش را نشان خواهد داد.

علی ربیعی، سخن‌گوی دولت ایران گفت: «اگر بریتانیا، کشتی توقیف شدۀ حامل نفت ایران را آزاد بسازد، تهران نیز در این باره حسن نیت نشان خواهد داد.»

در همین حال، شماری از ایرانی‌هایی‌که در بریتانیا استند، در شهر لندن دست به اعتراض زدند و بر ضد حکومت ایران شعار دادند.

آنان می‌گویند که حکومت ایران به خواست مردم ایران نیست: «ما می‌خواهیم پایان هراس‌افگنی را ببینیم، ما می‌خواهیم پایان توانایی‌های هسته‌یی از سوی یک رژیم، وحشی و سرکوب‌گر را ببینیم، به ویژه سپاه پاسدارانش.»

هم‌رسانی کنید