تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نخست وزیر پاکستان اسامه بن لادن را "شهید" خواند

عمران خان، نخست وزیر پاکستان روز پنجشنبه در پارلمان این کشور حاضر شد تا در برابر گزارش اخیر وزارت خارجه امریکا که در آن پاکستان پایگاه امن هراس افگنان گفته شده است واکنش نشان دهد. 

اما بخشی از سخنانش در باره اسامه بن لادن، رهبر پیشین شبکه القاعده، جنجال برانگیز شده اند.

آقای خان گفت: «هیچ گاهی فراموش نمی کنم که وقتی امریکایی ها به ابت آباد آمدند و اسامه بن لادن را کشتند پاکستانیان چقدر شرمنده شدند؛ او را به شهادت رسانیدند."

در پاکستان برخی از آگاهان سیاسی می گویند که عمران خان برای به دست آورد حمایت گروه های بزرگ مذهبی – سیاسی پاکستان این سخنان را گفته است. 

برخی دیگر هم می پرسند که آیا اسامه بن لادن شهید است و یا نیروها و غیرنظامیانی که از سوی القاعده و گروه های مرتبط با آن کشته شده اند؟

خواجه آصف، از رهبران مخالف حکومت پاکستان، گفت: «عمران خان، اسامه بن لادن را شهید اعلام کرد. بن لادن هراس افگنی را به این رسمین آورد، او یک هراس افگن تمام عیار بود بود و کشور ما را ویران ساخت؛ اما عمران خان او را شهید می گوید.» 

در گزارش اخیر وزارت خارجه امریکا آمده است که پاکستان نه تنها از هراس افگنانی مانند مسعود اظهر و حافظ سعید محافظت می کند؛ بل به گروه هایی که افغانستان و هند را آماج قرار می دهند نیز اجازه می دهد که از قلمرو پاکستان فعالیت کنند. 

نخست وزیر پاکستان اسامه بن لادن را "شهید" خواند

در پاکستان برخی از آگاهان سیاسی می گویند که عمران خان برای به دست آورد حمایت گروه های بزرگ مذهبی-سیاسی پاکستان این سخنان را گفته است. 

Thumbnail

عمران خان، نخست وزیر پاکستان روز پنجشنبه در پارلمان این کشور حاضر شد تا در برابر گزارش اخیر وزارت خارجه امریکا که در آن پاکستان پایگاه امن هراس افگنان گفته شده است واکنش نشان دهد. 

اما بخشی از سخنانش در باره اسامه بن لادن، رهبر پیشین شبکه القاعده، جنجال برانگیز شده اند.

آقای خان گفت: «هیچ گاهی فراموش نمی کنم که وقتی امریکایی ها به ابت آباد آمدند و اسامه بن لادن را کشتند پاکستانیان چقدر شرمنده شدند؛ او را به شهادت رسانیدند."

در پاکستان برخی از آگاهان سیاسی می گویند که عمران خان برای به دست آورد حمایت گروه های بزرگ مذهبی – سیاسی پاکستان این سخنان را گفته است. 

برخی دیگر هم می پرسند که آیا اسامه بن لادن شهید است و یا نیروها و غیرنظامیانی که از سوی القاعده و گروه های مرتبط با آن کشته شده اند؟

خواجه آصف، از رهبران مخالف حکومت پاکستان، گفت: «عمران خان، اسامه بن لادن را شهید اعلام کرد. بن لادن هراس افگنی را به این رسمین آورد، او یک هراس افگن تمام عیار بود بود و کشور ما را ویران ساخت؛ اما عمران خان او را شهید می گوید.» 

در گزارش اخیر وزارت خارجه امریکا آمده است که پاکستان نه تنها از هراس افگنانی مانند مسعود اظهر و حافظ سعید محافظت می کند؛ بل به گروه هایی که افغانستان و هند را آماج قرار می دهند نیز اجازه می دهد که از قلمرو پاکستان فعالیت کنند. 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره