تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ویروس کرونا جان ۹ تن را درچین گرفت و یک رویداد در امریکا تأیید شد

شیوع ویروس «کرونا» در چین و برخی از کشورهای دیگر، نگرانی‌های بزرگی را به‌میان آورده‌است.

این ویروس از چندین هفته به اینسو در چین شیوع پیدا کرده‌است؛ اما چین تازه پذیرفته‌است که این ویروس در این کشور وجود دارد.

رسانه‌ها گزارش داده‌اند که تاکنون ۴۴۰ رویداد مثبت این ویروس در چین ثبت شده‌است که جان نُه تن را گرفته‌است.

این در حالی است که بیماری وابسته به ویروس کرونا به ایالات متحده نیز انتقال یافته‌است؛ از همین‌رو بسیاری از کشورها مسافرانی را که از چین به ویژه از شهر «ووهان» این کشور می‌آیند آزمایش بهداشتی می‌کنند.

لی بین، معاون کمیسیون ملی صحت چین در این باره گفت: «این ویروس از انسان به انسان انتقال یافته‌است و حتا کارمندان بهداشتی به آن مبتلا شده‌اند. شواهد نشان داده‌اند که دستگاۀ تنفسی در انتقال این ویروس نقش دارد و امکان دارد که ویروس خودش تغییر کند. خطر گسترش بیشتر این بیماری وجود دارد.»

اما، حکومت چین برای جلوگیری از گسترش این بیماری چی تدابیری دارد؟

لی بین افزود: «از مردم می‌خواهیم که گردهم‌آیی‌های شان را کاهش دهند تا امکان انتقال بیماری کم شود. ما مردمانی را که تب دارند آزمایش می‌کنیم تا از گسترش این ویروس جلوگیری شود.»

پزشکان در چین می‌گویند که مبتلاشدن به بیماری‌های تنفسی، پوستی از علایم ویروس کرونا می‌باشند.

ایالات متحده دو روز پیش، نخستین رویداد ویروس کرونا را در این کشور تأیید کرد. فرد متبلا به این ویروس، یک مرد ۳۳ساله است که از شهر ووهان چین به امریکا برگشته‌است.

اما، استرالیا که از گسترش ویروس کرونا به این کشور گزارش شده بود، این گزارش‌ها را رد می‌کند؛ اما می‌گوید که برای رویارویی با این ویروس آماده‌است.

در این میان، دانشمندان آلمانی دارویی را برای این بیماری ساخته‌اند که هنوز تأیید نشده‌است. این دارو زیر آزمایش است و قرار است که دربارۀ استفاده از آن با مقام‌ها و پزشکان چینی نیز مشورت شود.

ویروس کرونا جان ۹ تن را درچین گرفت و یک رویداد در امریکا تأیید شد

رسانه‌ها گزارش داده‌اند که تاکنون ۴۴۰ رویداد مثبت این ویروس در چین ثبت شده‌است که جان نُه تن را گرفته‌است.

تصویر بندانگشتی

شیوع ویروس «کرونا» در چین و برخی از کشورهای دیگر، نگرانی‌های بزرگی را به‌میان آورده‌است.

این ویروس از چندین هفته به اینسو در چین شیوع پیدا کرده‌است؛ اما چین تازه پذیرفته‌است که این ویروس در این کشور وجود دارد.

رسانه‌ها گزارش داده‌اند که تاکنون ۴۴۰ رویداد مثبت این ویروس در چین ثبت شده‌است که جان نُه تن را گرفته‌است.

این در حالی است که بیماری وابسته به ویروس کرونا به ایالات متحده نیز انتقال یافته‌است؛ از همین‌رو بسیاری از کشورها مسافرانی را که از چین به ویژه از شهر «ووهان» این کشور می‌آیند آزمایش بهداشتی می‌کنند.

لی بین، معاون کمیسیون ملی صحت چین در این باره گفت: «این ویروس از انسان به انسان انتقال یافته‌است و حتا کارمندان بهداشتی به آن مبتلا شده‌اند. شواهد نشان داده‌اند که دستگاۀ تنفسی در انتقال این ویروس نقش دارد و امکان دارد که ویروس خودش تغییر کند. خطر گسترش بیشتر این بیماری وجود دارد.»

اما، حکومت چین برای جلوگیری از گسترش این بیماری چی تدابیری دارد؟

لی بین افزود: «از مردم می‌خواهیم که گردهم‌آیی‌های شان را کاهش دهند تا امکان انتقال بیماری کم شود. ما مردمانی را که تب دارند آزمایش می‌کنیم تا از گسترش این ویروس جلوگیری شود.»

پزشکان در چین می‌گویند که مبتلاشدن به بیماری‌های تنفسی، پوستی از علایم ویروس کرونا می‌باشند.

ایالات متحده دو روز پیش، نخستین رویداد ویروس کرونا را در این کشور تأیید کرد. فرد متبلا به این ویروس، یک مرد ۳۳ساله است که از شهر ووهان چین به امریکا برگشته‌است.

اما، استرالیا که از گسترش ویروس کرونا به این کشور گزارش شده بود، این گزارش‌ها را رد می‌کند؛ اما می‌گوید که برای رویارویی با این ویروس آماده‌است.

در این میان، دانشمندان آلمانی دارویی را برای این بیماری ساخته‌اند که هنوز تأیید نشده‌است. این دارو زیر آزمایش است و قرار است که دربارۀ استفاده از آن با مقام‌ها و پزشکان چینی نیز مشورت شود.

هم‌رسانی کنید