تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
جهان

پاسخ تند امریکا به ایران در واکنش به افزایش ذخایر یورانیم غنی‌شده

ایالات متحده امریکا در پاسخ به افزایش ذخایر یورانیم غنی شده ایران می‌گوید که این کشور با آتش بازی می‌کند.

واشنگتن که خودش از توافقنامه هسته‌یی ایران بیرون شده است، از تهران می‌خواهد که به این توافقنامه پابند باشد.

از سویی دیگر، سازمان ملل متحد می گوید که در باره افزایش غنی سازی یورانیم در ایران نگران است.

این سازمان بر از میان برداشتن اختلاف های امریکا و ایران از راه گفتگو تأکید می‌ورزد.

در پی افزایش غنی سازی یورانیم و افزایش ذخایر یورانیم غنی شده ایران به بیشتر از سه صد کیلو، رییس جمهور امریکا در باره واکنشش به ایران هشدار می‌دهد.

دانلد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده امریکا، گفت: «برای ایران پیامی ندارم. آنان می دانند که چی می‌کنند. می‌دانند که با آتش بازی می‌کنند.»

از سویی دیگر، سازمان ملل متحد می گوید که از گزارش ها در باره افزایش یورانیم غنی شده ایران، فراتر از مرزهای تعیین شده در توافقنامه هسته یی این کشور نگران است.

دبیر کل این سازمان ایران را فرا می خواند که به تعهداتش در این توافقنامه عمل کند.

استفن دوجاریک، سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد، گفت: «اگر این گزارش ها تایید شوند، به حفظ این توافقنامه و به دست آمدم منافع اقتصادی برای مردم ایران کمک نخواهد کرد. حیاتی است که به این مساله و مسایل دیگر در توافقنامه هسته یی، با راهکارهایی که در خود توافقنامه آمده است رسیده گی شود.»

اما ایران که از تلاش‌های اروپا برای حفظ توافقنامه هسته یی و کمک به رفع تحریم‌های امریکا بر ایران راضی نیست، می‌گوید که راهکارهای خودش را عملی خواهد ساخت.

ایالات متحده امریکا سال گذشته از توافقنامه هسته‌یی ایران بیرون شد؛ اما از تهران می‌خواهد که به این توافقنامه پابند باشد.

کاخ سفید دیروز در یک بیانیه گفت که حتا پیش از وجود داشتن توافقنامه هسته یی، ایران اصول آن را نقض می‌کرده است؛ اما روشن نساخته است که چگونه پیش از امضای این توافقنامه، اصول آن نقض شده اند.

جهان

پاسخ تند امریکا به ایران در واکنش به افزایش ذخایر یورانیم غنی‌شده

ایالات متحده امریکا سال گذشته از توافقنامه هسته‌یی ایران بیرون شد؛ اما از تهران می‌خواهد که به این توافقنامه پابند باشد.

تصویر بندانگشتی

ایالات متحده امریکا در پاسخ به افزایش ذخایر یورانیم غنی شده ایران می‌گوید که این کشور با آتش بازی می‌کند.

واشنگتن که خودش از توافقنامه هسته‌یی ایران بیرون شده است، از تهران می‌خواهد که به این توافقنامه پابند باشد.

از سویی دیگر، سازمان ملل متحد می گوید که در باره افزایش غنی سازی یورانیم در ایران نگران است.

این سازمان بر از میان برداشتن اختلاف های امریکا و ایران از راه گفتگو تأکید می‌ورزد.

در پی افزایش غنی سازی یورانیم و افزایش ذخایر یورانیم غنی شده ایران به بیشتر از سه صد کیلو، رییس جمهور امریکا در باره واکنشش به ایران هشدار می‌دهد.

دانلد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده امریکا، گفت: «برای ایران پیامی ندارم. آنان می دانند که چی می‌کنند. می‌دانند که با آتش بازی می‌کنند.»

از سویی دیگر، سازمان ملل متحد می گوید که از گزارش ها در باره افزایش یورانیم غنی شده ایران، فراتر از مرزهای تعیین شده در توافقنامه هسته یی این کشور نگران است.

دبیر کل این سازمان ایران را فرا می خواند که به تعهداتش در این توافقنامه عمل کند.

استفن دوجاریک، سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد، گفت: «اگر این گزارش ها تایید شوند، به حفظ این توافقنامه و به دست آمدم منافع اقتصادی برای مردم ایران کمک نخواهد کرد. حیاتی است که به این مساله و مسایل دیگر در توافقنامه هسته یی، با راهکارهایی که در خود توافقنامه آمده است رسیده گی شود.»

اما ایران که از تلاش‌های اروپا برای حفظ توافقنامه هسته یی و کمک به رفع تحریم‌های امریکا بر ایران راضی نیست، می‌گوید که راهکارهای خودش را عملی خواهد ساخت.

ایالات متحده امریکا سال گذشته از توافقنامه هسته‌یی ایران بیرون شد؛ اما از تهران می‌خواهد که به این توافقنامه پابند باشد.

کاخ سفید دیروز در یک بیانیه گفت که حتا پیش از وجود داشتن توافقنامه هسته یی، ایران اصول آن را نقض می‌کرده است؛ اما روشن نساخته است که چگونه پیش از امضای این توافقنامه، اصول آن نقض شده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره