تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
جهان

یک پسر ۱۳ ساله در نتیجۀ بیماری کووید نزده در بریتانیا جان باخت

رسانه‌های بریتانیا، گزارش داده‌اند که یک پسر ۱۳ در نتیجۀ بیماری کووید نزده در این کشور جان باخته‌است.

این پسر، اسماعیل محمد عبدالوهاب نام دارد و روز دوشنبه در شفاخانه‌یی در جنوب لندن جان باخته‌است.

گفته می‌شود که این جوان‌ترین بیماری است که در نتیجۀ ویروس کرونا در بریتانیا جانش را از دست می‌دهد.

بربنیاد گزارش‌ها، خطر مرگ بیماران در این سن، بسیار پایین است و ازهر سی‌هزار بیماری، دو تن جان می‌دهند.

شمار تمامی قربانیان بیماری کووید نزده در بریتانیا به ۱۷۸۹ تن رسیده‌است.

با این همه، حکومت بریتانیا به علت نبود تسهیلات تشخیص ویروس کرونا برای کارمندان صحی با انتقادهای فزاینده رو‌به‌رو است.

پزشکان و پرستاران بریتانیایی که خودشان را در انزوا قرار داده‌اند می‌گویند که باید آزمایش شوند تا مطمئن شوند که ویروس کرونا در بدن شان نابود شده است؛ اما این تسهیلات وجود ندارند.

جهان

یک پسر ۱۳ ساله در نتیجۀ بیماری کووید نزده در بریتانیا جان باخت

شمار تمامی قربانیان بیماری کووید نزده در بریتانیا به ۱۷۸۹ تن رسیده‌است.

Thumbnail

رسانه‌های بریتانیا، گزارش داده‌اند که یک پسر ۱۳ در نتیجۀ بیماری کووید نزده در این کشور جان باخته‌است.

این پسر، اسماعیل محمد عبدالوهاب نام دارد و روز دوشنبه در شفاخانه‌یی در جنوب لندن جان باخته‌است.

گفته می‌شود که این جوان‌ترین بیماری است که در نتیجۀ ویروس کرونا در بریتانیا جانش را از دست می‌دهد.

بربنیاد گزارش‌ها، خطر مرگ بیماران در این سن، بسیار پایین است و ازهر سی‌هزار بیماری، دو تن جان می‌دهند.

شمار تمامی قربانیان بیماری کووید نزده در بریتانیا به ۱۷۸۹ تن رسیده‌است.

با این همه، حکومت بریتانیا به علت نبود تسهیلات تشخیص ویروس کرونا برای کارمندان صحی با انتقادهای فزاینده رو‌به‌رو است.

پزشکان و پرستاران بریتانیایی که خودشان را در انزوا قرار داده‌اند می‌گویند که باید آزمایش شوند تا مطمئن شوند که ویروس کرونا در بدن شان نابود شده است؛ اما این تسهیلات وجود ندارند.

هم‌رسانی کنید