Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نخستین جشن رسمی تولد پادشاه بریتانیا برگزار شد

جشن تولد چارلز سوم پادشاه ۷۴ ساله‌ی بریتانیا با برگزاری رژه‌های زمینی و هوایی در لندن با حضور هزاران تماشاچی برگزار شد.

این نخستین بار است که جشن تولد چارلز سوم پادشاه بریتانیا پس از رسیدن او به پادشاهی به این شیوه برگزار می‌شود.

پادشاه بریتانیا پس از آن‌که سربازان با کت‌های سرخ و کلاه‌های خز رژه رفتند، با کاخ باکینگ‌هام برگشت. تماشای نمایش جت‌های جنگنده در آسمان، برنامه بعدی بود.

این رژه‌ی هوایی با پرواز دهها جت جنگنده برگزار شد.

چارلز سوم در این جشن، رژه‌ی رنگ‌های را که پیشینه‌ی دراز در تاریخ بریتانیا دارد، دوباره احیا کرد.

ملکه الیزابت دوم مادر پادشاه در چند دهه گذشته این رسم را کنار گذاشته بود.

رژه رنگ‌ها به جشن رسمی تولد پادشاه تعلق دارد، اما تولد واقعی چارلز سوم ۱۴ نوامبر است.

چارلز سوم سپتامبر گذشته پس از آن‌که مادرش ملکه الیزابت دوم در ۹۶ سالگی در گذشت، پادشاه شد.

نخستین جشن رسمی تولد پادشاه بریتانیا برگزار شد

چارلز سوم در این جشن، رژه‌ی رنگ‌های را که پیشینه‌ی دراز در تاریخ بریتانیا دارد، دوباره احیا کرد.

تصویر بندانگشتی

جشن تولد چارلز سوم پادشاه ۷۴ ساله‌ی بریتانیا با برگزاری رژه‌های زمینی و هوایی در لندن با حضور هزاران تماشاچی برگزار شد.

این نخستین بار است که جشن تولد چارلز سوم پادشاه بریتانیا پس از رسیدن او به پادشاهی به این شیوه برگزار می‌شود.

پادشاه بریتانیا پس از آن‌که سربازان با کت‌های سرخ و کلاه‌های خز رژه رفتند، با کاخ باکینگ‌هام برگشت. تماشای نمایش جت‌های جنگنده در آسمان، برنامه بعدی بود.

این رژه‌ی هوایی با پرواز دهها جت جنگنده برگزار شد.

چارلز سوم در این جشن، رژه‌ی رنگ‌های را که پیشینه‌ی دراز در تاریخ بریتانیا دارد، دوباره احیا کرد.

ملکه الیزابت دوم مادر پادشاه در چند دهه گذشته این رسم را کنار گذاشته بود.

رژه رنگ‌ها به جشن رسمی تولد پادشاه تعلق دارد، اما تولد واقعی چارلز سوم ۱۴ نوامبر است.

چارلز سوم سپتامبر گذشته پس از آن‌که مادرش ملکه الیزابت دوم در ۹۶ سالگی در گذشت، پادشاه شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره