تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

خانوادۀ تخاری برای پسر شان خواستار عدالت است

خانواده‌یی در ولایت تخار، خواستار به کیفر رسیدن رباینده‌گان اصلی «ربوده شدن و قتل» پسر جوان شان استند.

به گفته اعضای این خانواده، پسرشان نزدیک به یک سال و نُه ماه پیش، در ولسوالی فرخار تخار، از سوی تفنگدارانی ربوده و کشته شد.

آنان، شماری از افراد سرشناس و با نفوذ را در تخار، به دست داشتن در این ماجرا متهم می‌کنند.

هرچند کسانی در پیوند با این رویداد بازداشت و مجازات هم شده اند؛ اما قرار است، در دادگاهی در کابل، نیزبه این قضیه پرداخته شود.

دیوارهای اتاق‌های‌شان را با عکس پسر بیست و پنج‌ساله‌شان پُر کرده‌اند که می‌گویند در ماه دلو سال ۱۳۹۷، از سوی تفنگ‌دارانی در ولسوالی فرخار ولایت تخار ربوده شد و سپس به قتل رسید.

رویدادی که هرچند در تخار پیگیری شده است و کسانی هم در پیوند با آن بازداشت و مجازات شده‌اند؛ اما به گفته این پیرزن و پیرمرد، عاملان اصلی این جنایت، هنوز آزاد استند.

خال‌بیگُم، باشنده ولسوالی فرخار می‌گوید که:" یک‌سال و نُه ماه شده که بچه من هیچ درک ندارد. خودشان کاکه کاکه می‌گردند در موترهای سیاه‌شیشه و بچه من گم!»

عاشورمحمد فرخاری، باشنده ولسوالی فرخار می‌گوید که:" همه ثبوت پاکیزه (وجود دارد). رفتند پس از سی و هفت روز رفتند و کروکی گرفتند (از ساحه). آن کروکی هم کجاست؟ گم است."

اکنون، پسر دیگر این خانواده در کابل به‌سر می‌برد تا پرونده ربوده‌شدن و قتل برادرش را که به پایتخت رسیده است، پیگیری کند.

صفی‌الله حق‌جو، باشنده ولسوالی فرخار تخار می‌گوید که:" برادر مرا اول با مرمی به بازویش می‌زنند و از سینه‌اش بیرون می‌براید. بعد، افراد اوباش‌شان در بیرون چادر سیاه را بر سرش می‌اندازند و او را کش کرده می‌برند و زده تا جایی که می‌رسانندش و بعد هم‌زمان شهیدش می‌سازند."

اعضای این خانواده ادعا دارند که شماری از افراد سرشناس و با نفوذ و نیز زورمندان در ماجرای ربوده‌شدن و قتل فهیم فرخاری که دانش‌آموخته ادبیات بود و به فعالیت‌های مدنی هم می‌پرداخت، دست دارند.

از همین‌رو، آنان انتقاد دارند که این پرونده، به‌گونه اساسی پیگیری نشده است.

 

خانوادۀ تخاری برای پسر شان خواستار عدالت است

رویدادی که هرچند در تخار پیگیری شده است و کسانی هم در پیوند با آن بازداشت و مجازات شده‌اند.

Thumbnail

خانواده‌یی در ولایت تخار، خواستار به کیفر رسیدن رباینده‌گان اصلی «ربوده شدن و قتل» پسر جوان شان استند.

به گفته اعضای این خانواده، پسرشان نزدیک به یک سال و نُه ماه پیش، در ولسوالی فرخار تخار، از سوی تفنگدارانی ربوده و کشته شد.

آنان، شماری از افراد سرشناس و با نفوذ را در تخار، به دست داشتن در این ماجرا متهم می‌کنند.

هرچند کسانی در پیوند با این رویداد بازداشت و مجازات هم شده اند؛ اما قرار است، در دادگاهی در کابل، نیزبه این قضیه پرداخته شود.

دیوارهای اتاق‌های‌شان را با عکس پسر بیست و پنج‌ساله‌شان پُر کرده‌اند که می‌گویند در ماه دلو سال ۱۳۹۷، از سوی تفنگ‌دارانی در ولسوالی فرخار ولایت تخار ربوده شد و سپس به قتل رسید.

رویدادی که هرچند در تخار پیگیری شده است و کسانی هم در پیوند با آن بازداشت و مجازات شده‌اند؛ اما به گفته این پیرزن و پیرمرد، عاملان اصلی این جنایت، هنوز آزاد استند.

خال‌بیگُم، باشنده ولسوالی فرخار می‌گوید که:" یک‌سال و نُه ماه شده که بچه من هیچ درک ندارد. خودشان کاکه کاکه می‌گردند در موترهای سیاه‌شیشه و بچه من گم!»

عاشورمحمد فرخاری، باشنده ولسوالی فرخار می‌گوید که:" همه ثبوت پاکیزه (وجود دارد). رفتند پس از سی و هفت روز رفتند و کروکی گرفتند (از ساحه). آن کروکی هم کجاست؟ گم است."

اکنون، پسر دیگر این خانواده در کابل به‌سر می‌برد تا پرونده ربوده‌شدن و قتل برادرش را که به پایتخت رسیده است، پیگیری کند.

صفی‌الله حق‌جو، باشنده ولسوالی فرخار تخار می‌گوید که:" برادر مرا اول با مرمی به بازویش می‌زنند و از سینه‌اش بیرون می‌براید. بعد، افراد اوباش‌شان در بیرون چادر سیاه را بر سرش می‌اندازند و او را کش کرده می‌برند و زده تا جایی که می‌رسانندش و بعد هم‌زمان شهیدش می‌سازند."

اعضای این خانواده ادعا دارند که شماری از افراد سرشناس و با نفوذ و نیز زورمندان در ماجرای ربوده‌شدن و قتل فهیم فرخاری که دانش‌آموخته ادبیات بود و به فعالیت‌های مدنی هم می‌پرداخت، دست دارند.

از همین‌رو، آنان انتقاد دارند که این پرونده، به‌گونه اساسی پیگیری نشده است.

 

هم‌رسانی کنید