تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

هشدار رییس‌جمهور به خوشحال سعادت

بربنیاد یک سند رسیده به طلوع نیوز، خوشحال سعادت، رییس تصدی ملی محافظت عامه دو شهروند آلمان را بی ویزۀ افغانستان از بخش ویژه یا «وی‌آی‌پی» میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی وارد کابل کرده‌است.

در یک بخش این سند آمده‌است که رییس‌جمهور غنی در واکنش به این کار، هشدار برکناری خوشحال سعادت را داده‌است و از اوخواسته‌است از مسؤولان میدان هوایی پوزش بخواهد.

شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان می‌گویند که باید آقای سعادت به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شود.

خان آغا رضایی، یک عضو مجلس نماینده گان در این باره گفت: «[آوردن شهروندان خارجی] بدون ویزه...به معذرت‌خواهی حل نمی‌شود. خلاف قانون، جرم انجام داده و باید به سارنوالی معرفی شود تا این آدم برود به محکمه؛ از او پرسان شود که این [شهروندان خارجی] کی‌ها بودند؟ جاسوس بودند؟»

عزیز رفیعی، رییس مجتمع جامعۀ مدنی افغانستان نیز بیان داشت: «متأسفانه برخوردهای سلیقه‌یی و تیمی در نظام سیاسی افغانستان به اندازه‌یی پیشرفت کرده که درزهای اعتماد را نه تنها از نقطه نظر قومی و مذهبی و زبانی و حتا از نقطه نظر تخصصی هم زیر سوال برده‌است.»

دیدگاه خوشحال سعادت و سخن‌گوی رییس‌جمهور را دراین باره بدست آورده نتوانستیم.

همزمان با این، شماری از کارمندان پیشین تصدی ملی محافظت‌عامه ادعا می‌کنند که از سوی رییس این نهاد برکنار و به‌جای آنان افراد دیگری گماشته شده‌اند.

این کارمندان پیشین تصدی ملی محافظت‌عامه در گردهمایی اعتراض‌آمیزی در پارک شهرنو، ادعا می‌کنند که پس از گماشته‌شدن خوشحال سعادت به‌حیث رییس تصدی ملی محافظت‌عامه، به بهانۀ این‌که بست‌های شان غیرضروری استند از کار برکنار شده‌اند.

به گفتۀ این معترضان، به‌جای آنان کسانی وابسته به آقای سعادت گماشته شده‌اند.

سیدالهام دانش، یکی از این معترضان گفت: «می‌خواهند به یک رقم مارا از اینجا دور بسازند و اشخاص و افراد از خود شان، قوم و خویشاوندان شان را بگمارند.»

منصور عبیدی، معترض دیگر نیز افزود: «بست کارمندان را تنقیص می‌کنند و می‌گویند که دوباره امتحان می‌گیریم -  در بست خود شان - با تغییر اسم، بست را دوباره ایجاد کردند. به کدام منطق؟»

در همین حال، تصدی ملی محافظت‌عامه می‌گوید که برای بهبود کار، تغییراتی در این نهاد به‌میان آمده‌اند.

ضیا ودان، مسؤول رسانه‌های تصدی ملی محافظت‌عامه تصریح کرد: «با هیچ‌کس بی‌عدالتی نشده‌است. تنها یک شمار محدود افراد که خلاف رشته یا واسطه‌یی گماشته شده‌اند، به‌جای آنان افراد مسلکی گماشته شدند.»

هشدار رییس‌جمهور به خوشحال سعادت

همزمان با این، شماری از کارمندان پیشین تصدی ملی محافظت‌عامه ادعا می‌کنند که از سوی رییس این نهاد برکنار و به‌جای آنان افراد دیگری گماشته شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

بربنیاد یک سند رسیده به طلوع نیوز، خوشحال سعادت، رییس تصدی ملی محافظت عامه دو شهروند آلمان را بی ویزۀ افغانستان از بخش ویژه یا «وی‌آی‌پی» میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی وارد کابل کرده‌است.

در یک بخش این سند آمده‌است که رییس‌جمهور غنی در واکنش به این کار، هشدار برکناری خوشحال سعادت را داده‌است و از اوخواسته‌است از مسؤولان میدان هوایی پوزش بخواهد.

شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان می‌گویند که باید آقای سعادت به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شود.

خان آغا رضایی، یک عضو مجلس نماینده گان در این باره گفت: «[آوردن شهروندان خارجی] بدون ویزه...به معذرت‌خواهی حل نمی‌شود. خلاف قانون، جرم انجام داده و باید به سارنوالی معرفی شود تا این آدم برود به محکمه؛ از او پرسان شود که این [شهروندان خارجی] کی‌ها بودند؟ جاسوس بودند؟»

عزیز رفیعی، رییس مجتمع جامعۀ مدنی افغانستان نیز بیان داشت: «متأسفانه برخوردهای سلیقه‌یی و تیمی در نظام سیاسی افغانستان به اندازه‌یی پیشرفت کرده که درزهای اعتماد را نه تنها از نقطه نظر قومی و مذهبی و زبانی و حتا از نقطه نظر تخصصی هم زیر سوال برده‌است.»

دیدگاه خوشحال سعادت و سخن‌گوی رییس‌جمهور را دراین باره بدست آورده نتوانستیم.

همزمان با این، شماری از کارمندان پیشین تصدی ملی محافظت‌عامه ادعا می‌کنند که از سوی رییس این نهاد برکنار و به‌جای آنان افراد دیگری گماشته شده‌اند.

این کارمندان پیشین تصدی ملی محافظت‌عامه در گردهمایی اعتراض‌آمیزی در پارک شهرنو، ادعا می‌کنند که پس از گماشته‌شدن خوشحال سعادت به‌حیث رییس تصدی ملی محافظت‌عامه، به بهانۀ این‌که بست‌های شان غیرضروری استند از کار برکنار شده‌اند.

به گفتۀ این معترضان، به‌جای آنان کسانی وابسته به آقای سعادت گماشته شده‌اند.

سیدالهام دانش، یکی از این معترضان گفت: «می‌خواهند به یک رقم مارا از اینجا دور بسازند و اشخاص و افراد از خود شان، قوم و خویشاوندان شان را بگمارند.»

منصور عبیدی، معترض دیگر نیز افزود: «بست کارمندان را تنقیص می‌کنند و می‌گویند که دوباره امتحان می‌گیریم -  در بست خود شان - با تغییر اسم، بست را دوباره ایجاد کردند. به کدام منطق؟»

در همین حال، تصدی ملی محافظت‌عامه می‌گوید که برای بهبود کار، تغییراتی در این نهاد به‌میان آمده‌اند.

ضیا ودان، مسؤول رسانه‌های تصدی ملی محافظت‌عامه تصریح کرد: «با هیچ‌کس بی‌عدالتی نشده‌است. تنها یک شمار محدود افراد که خلاف رشته یا واسطه‌یی گماشته شده‌اند، به‌جای آنان افراد مسلکی گماشته شدند.»

هم‌رسانی کنید