Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نماینده‌گان: مصرف پول کد ۹۱ از سوی حلقه‌ها جفا در حق مردم است

اعضای مجلس نماینده‌گان در واکنش به نشر گزارش روزنامۀ اطلاعات روز از چگونگی هزینه‌شدن پول کد ۹۱ می‌گویند که مصرف این پول از سوی حلقه‌هایی در حکومت، جفا در حق مردم نادار کشور است.

از این میان میر رحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده‌گان در نشست امروز مجلس گفت که دارایی مردم از سوی چند تن در ارگ غارت می‌شود.

آقای رحمانی افزود: «دارایی مردم افغانستان توسط افراد چور می‌شود ولی نهادهای تفتیش و مبارزه با فساد آرام نشسته‌اند.»

ناهید فرید، عضو مجلس نماینده‌گان نیز بیان داشت: «زمام امور را بدست چند دانه دزد و دغل دادیم و اجازه دادیم که این‌ها دزدی کنند.»

بربنیاد یک گزارش پژوهشی روزنامۀ اطلاعات روز که چند روز پیش نشر شد، بیش از دو میلیارد و هشت صد هزار افغانی از کد ۹۱در سال ۱۳۹۸هجری خورشیدی از سوی شماری از مقام‌های دولتی، افراد نامشخص و شماری از نهادهای دولتی هزینه شده‌است. در این گزارش آمده‌است که بیشتر این پول‌ها برای مصارف شخصی این افراد و نهادها هزینه شده‌اند.

اعضای مجلس می‌گویند که از این کد باید در اوضاع اضطراری استفاده شود؛ اما اکنون از این کد چند تنی‌که خانواده‌های شان در بیرون از کشور استند به‌گونۀ ظالمانه استفاده می‌کنند.

بلقیس روشن، عضو دیگر مجلس بیان داشت: «کد ۹۱، کد خیانت ملی است نه کدی که برای منافع ملی باشد.»

اما، صدیق صدیقی، سخن‌گوی رییس‌جمهور به روز دوشنبه، یافته‌های گزارش اطلاعات روز را نادرست گفت: «یک ادعایی وجود دارد که حقیقت ندارد. بطور مثال که اول گفتند که یافته‌های این روزنامه، در حالی‌که این‌ها همه گزارش‌های دولتی افغانستان است که به‌گونۀ شفاف به پارلمان افغانستان و سایر نهادها شریک ساخته می‌شود.»

همزمان با این، مجلس نماینده‌گان امروز طرح وزارت معارف را برای آموزش دانش‌آموزان صنف‌های اول تا سوم در مسجد‌ها و نیز حذف معینیت تعلیمات اسلامی از بدنۀ وزارت معارف، با بیشتر آرا رد کرد.

نماینده‌گان: مصرف پول کد ۹۱ از سوی حلقه‌ها جفا در حق مردم است

اعضای مجلس می‌گویند که از این کد باید در اوضاع اضطراری استفاده شود؛ اما اکنون از این کد چند تنی‌که خانواده‌های شان در بیرون از کشور استند به‌گونۀ ظالمانه استفاده می‌کنند.

تصویر بندانگشتی

اعضای مجلس نماینده‌گان در واکنش به نشر گزارش روزنامۀ اطلاعات روز از چگونگی هزینه‌شدن پول کد ۹۱ می‌گویند که مصرف این پول از سوی حلقه‌هایی در حکومت، جفا در حق مردم نادار کشور است.

از این میان میر رحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده‌گان در نشست امروز مجلس گفت که دارایی مردم از سوی چند تن در ارگ غارت می‌شود.

آقای رحمانی افزود: «دارایی مردم افغانستان توسط افراد چور می‌شود ولی نهادهای تفتیش و مبارزه با فساد آرام نشسته‌اند.»

ناهید فرید، عضو مجلس نماینده‌گان نیز بیان داشت: «زمام امور را بدست چند دانه دزد و دغل دادیم و اجازه دادیم که این‌ها دزدی کنند.»

بربنیاد یک گزارش پژوهشی روزنامۀ اطلاعات روز که چند روز پیش نشر شد، بیش از دو میلیارد و هشت صد هزار افغانی از کد ۹۱در سال ۱۳۹۸هجری خورشیدی از سوی شماری از مقام‌های دولتی، افراد نامشخص و شماری از نهادهای دولتی هزینه شده‌است. در این گزارش آمده‌است که بیشتر این پول‌ها برای مصارف شخصی این افراد و نهادها هزینه شده‌اند.

اعضای مجلس می‌گویند که از این کد باید در اوضاع اضطراری استفاده شود؛ اما اکنون از این کد چند تنی‌که خانواده‌های شان در بیرون از کشور استند به‌گونۀ ظالمانه استفاده می‌کنند.

بلقیس روشن، عضو دیگر مجلس بیان داشت: «کد ۹۱، کد خیانت ملی است نه کدی که برای منافع ملی باشد.»

اما، صدیق صدیقی، سخن‌گوی رییس‌جمهور به روز دوشنبه، یافته‌های گزارش اطلاعات روز را نادرست گفت: «یک ادعایی وجود دارد که حقیقت ندارد. بطور مثال که اول گفتند که یافته‌های این روزنامه، در حالی‌که این‌ها همه گزارش‌های دولتی افغانستان است که به‌گونۀ شفاف به پارلمان افغانستان و سایر نهادها شریک ساخته می‌شود.»

همزمان با این، مجلس نماینده‌گان امروز طرح وزارت معارف را برای آموزش دانش‌آموزان صنف‌های اول تا سوم در مسجد‌ها و نیز حذف معینیت تعلیمات اسلامی از بدنۀ وزارت معارف، با بیشتر آرا رد کرد.

هم‌رسانی کنید