تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

غنی: افغانستان ویتنام نیست و حکومت از هم نخواهد پاشید

رییس‌جمهور غنی در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی که امروز (دوشنبه، ۴ حوت) پخش شده‌است، می‌گوید که افغانستان ویتنام نیست و حکومت این کشور نیز ازهم نخواهد پاشید.

او افزود که دورۀ ریاست‌جمهوری پنج ساله‌اش، کمتر از صلح اهمیت دارد، اما تأکید می‌کند که آیندۀ افغانستان توسط مردم این کشور رقم خواهد خورد، نه توسط كسی كه به‌گفتۀ او، پشت میز نشسته و رویا پردازی می‌کند.

هم‌زمان به نگرانی‌ها دربارۀ چه‌گونه‌گی ایجاد حکومت آینده، رییس‌جمهور غنی می‌گوید که هر حکومتی باید پس از برگزاری انتخابات، به میان آید.

او افزود: "این ویتنام نیست، این حکومتی نیست که از هم بپاشد."

در حالی‌که همه طرف‌ها در انتظار پایان بازنگری امریکا از توافق‌نامهۀدوحه به‌سر می‌برند، اما انتونی بلینکین، وزیر خارجه امریکا به بی‌بی‌سی می‌گوید که ادارۀ جوبایدن، رییس‌جمهور این کشور در میانۀ بازنگری سیاست امریکا دربارۀ افغانستان به ویژه بازنگری  توافق‌نامۀ دوحه، قرار دارد.

وزیر خارجه امریکا عملی شدن توافق‌نامۀ دوحه به ویژه قطع رابطه طالبان را با شبکۀ القاعده، بسیار مهم می‌داند.

او افزود: "آنچه در حال حاضر انجام می‌دهیم و به نتیجۀ ابتدایی رسیده‌ایم، این‌است که برای ما و دیگران اهمیت حیاتی دارد تا طرف‌ها را برای تعهداتی که کرده‌اند، زیرفشار قرار دهیم و از آن‌جایی که به طالبان بر می‌گردد، آنان تعهدات روشنی کرده‌اند تا خود شان را از القاعده و گروه‌های دیگر هراس‌افگن جدا سازند و به هیج وجه آنان را پشتیبانی نکنند."

او می‌افزاید: "ما ادامۀ پشتیبانی طالبان از القاعده را سخت زیر بررسی داریم."

از سویی‌هم یک سیاست‌گر ارشد جمهوری‌خواه امریکا بر تأخیر در خروج نیروهای امریکایی از افغانستان تأکید می‌کند و می‌گوید که ادارۀ بایدن نباید اشتباۀ خروج کامل را از عراق در افغانستان نیز، تجربه کند.

مایکل‌ مک‌کو، عضو کمیتۀ روابط خارجی مجلس نماینده‌گان امریکا، می‌گوید: "فکر می‌کنم که افغانستان بسیار مهم بوده می‌تواند، امیدوارم ادارۀ بایدن نیروهای باقی‌مانده را در آن کشور، نگهدارد و من در این باره با وزیرخارجه بلنکین و مشاور امنیت ملی سالیوان کارخواهم کرد تا از کشورمان محافظت کنند و به طالبان اجازه ندهند این کشور را بگیرند."

قرار است که محمدعمر داوودزی، نمایندۀ ویژۀ رییس‌جمهور غنی در بخش پاکستان به روز چهارشنبه به پاکستان برود و از اسلام‌آباد بخواهد که طالبان را به‌میز مذاکرات صلح، برگرداند.

داوودزی در این باره می‌گوید: "امید است که از همین اثر شان استفاده موثر کنند و نتیجه‌اش این باشد که طالبان به‌میز مذاکره برگردنند و آغاز به یک مذاکرۀ با مفهوم و با هدف کنند."

سی‌و شش روز از توقف مذاکرات در دوحه می‌گذرد، در حالی‌که تلاش‌های منطقه‌یی و جهانی برای آغاز دوبارۀ این مذاکرات ادامه دارند، اما طالبان تا اکنون نپذیرفته‌اند که به میز مذاکره برگردند.

غنی: افغانستان ویتنام نیست و حکومت از هم نخواهد پاشید

رییس‌جمهور غنی می‌گوید که دورۀ ریاست‌جمهوری پنج ساله‌اش، کمتر از صلح اهمیت دارد، اما تأکید می‌کند که آیندۀ افغانستان توسط مردم این کشور رقم خواهد خورد.

Thumbnail

رییس‌جمهور غنی در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی که امروز (دوشنبه، ۴ حوت) پخش شده‌است، می‌گوید که افغانستان ویتنام نیست و حکومت این کشور نیز ازهم نخواهد پاشید.

او افزود که دورۀ ریاست‌جمهوری پنج ساله‌اش، کمتر از صلح اهمیت دارد، اما تأکید می‌کند که آیندۀ افغانستان توسط مردم این کشور رقم خواهد خورد، نه توسط كسی كه به‌گفتۀ او، پشت میز نشسته و رویا پردازی می‌کند.

هم‌زمان به نگرانی‌ها دربارۀ چه‌گونه‌گی ایجاد حکومت آینده، رییس‌جمهور غنی می‌گوید که هر حکومتی باید پس از برگزاری انتخابات، به میان آید.

او افزود: "این ویتنام نیست، این حکومتی نیست که از هم بپاشد."

در حالی‌که همه طرف‌ها در انتظار پایان بازنگری امریکا از توافق‌نامهۀدوحه به‌سر می‌برند، اما انتونی بلینکین، وزیر خارجه امریکا به بی‌بی‌سی می‌گوید که ادارۀ جوبایدن، رییس‌جمهور این کشور در میانۀ بازنگری سیاست امریکا دربارۀ افغانستان به ویژه بازنگری  توافق‌نامۀ دوحه، قرار دارد.

وزیر خارجه امریکا عملی شدن توافق‌نامۀ دوحه به ویژه قطع رابطه طالبان را با شبکۀ القاعده، بسیار مهم می‌داند.

او افزود: "آنچه در حال حاضر انجام می‌دهیم و به نتیجۀ ابتدایی رسیده‌ایم، این‌است که برای ما و دیگران اهمیت حیاتی دارد تا طرف‌ها را برای تعهداتی که کرده‌اند، زیرفشار قرار دهیم و از آن‌جایی که به طالبان بر می‌گردد، آنان تعهدات روشنی کرده‌اند تا خود شان را از القاعده و گروه‌های دیگر هراس‌افگن جدا سازند و به هیج وجه آنان را پشتیبانی نکنند."

او می‌افزاید: "ما ادامۀ پشتیبانی طالبان از القاعده را سخت زیر بررسی داریم."

از سویی‌هم یک سیاست‌گر ارشد جمهوری‌خواه امریکا بر تأخیر در خروج نیروهای امریکایی از افغانستان تأکید می‌کند و می‌گوید که ادارۀ بایدن نباید اشتباۀ خروج کامل را از عراق در افغانستان نیز، تجربه کند.

مایکل‌ مک‌کو، عضو کمیتۀ روابط خارجی مجلس نماینده‌گان امریکا، می‌گوید: "فکر می‌کنم که افغانستان بسیار مهم بوده می‌تواند، امیدوارم ادارۀ بایدن نیروهای باقی‌مانده را در آن کشور، نگهدارد و من در این باره با وزیرخارجه بلنکین و مشاور امنیت ملی سالیوان کارخواهم کرد تا از کشورمان محافظت کنند و به طالبان اجازه ندهند این کشور را بگیرند."

قرار است که محمدعمر داوودزی، نمایندۀ ویژۀ رییس‌جمهور غنی در بخش پاکستان به روز چهارشنبه به پاکستان برود و از اسلام‌آباد بخواهد که طالبان را به‌میز مذاکرات صلح، برگرداند.

داوودزی در این باره می‌گوید: "امید است که از همین اثر شان استفاده موثر کنند و نتیجه‌اش این باشد که طالبان به‌میز مذاکره برگردنند و آغاز به یک مذاکرۀ با مفهوم و با هدف کنند."

سی‌و شش روز از توقف مذاکرات در دوحه می‌گذرد، در حالی‌که تلاش‌های منطقه‌یی و جهانی برای آغاز دوبارۀ این مذاکرات ادامه دارند، اما طالبان تا اکنون نپذیرفته‌اند که به میز مذاکره برگردند.

هم‌رسانی کنید