Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

در نتیجۀ سرنگون شدن یک چرخ‌بال ارتش در وردک نُه تن جان باختند

در نتیجۀ سرنگون شدن یک چرخ‌بال نیروهای ارتش در ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک نُه تن مشمول دو پیلوت جان باختند.

منابع می‌گویند که چهار چرخ‌بال که شماری از نیروهای ویژۀ ارتش نیز در آن بودند و مهمات و مواد اعاشوی را به ولسوالی بهسود انتقال می‌دادند؛ اما یکی از این چرخ‌بال‌ها در این ولسوالی آماج قرار گرفت و سرنگون شد.

چهار نظامی نیروهای هوایی کشور و پنج تن از افسران نیروهای ویژۀ ولایت بامیان از قربانیان سرنگون شدن این چرخ‌بال ارتش استند.

یکی از این پیلوتان جان باخته‌، عبدالکریم رحیمی، پیلوت و فرماندۀ کندک چهارم لوای خاص ۷۷۷ هوایی، آموزش دیده نظامی در انگلستان، امریکا و اسپانیا بود و از سربازان آب دیده کماندوهای ارتش شناخته می‌‎‎شد. او بیش از پنج سال در چهار چوب نیروهای ارتش کار کرده‌است.

او پیلوتی بود که چهار سال پیش و در حملۀ گروۀ داعش به شفاخانه چهارصد بستر برای مهار کردن این حمله پیچیده به این شفاخانه چرخ‌بال را بر بام این شفاخانه نشست داد و راه را برای نیروهای ویژه باز کرد.

محمد انور عمر، از دیگر پیلوتان فرماندۀ کندک سوم لوای خاص ۷۷۷ هوایی بود که امروز جان باخت. او بیست و هشت سال در ارتش افغانستان کار کرد و آموزش دیده نظامی در ایتالیا بود و سه سال می‌شد که درارتش کار می‌کرد.

محفوظ نیکزاد، مهندس نظامی در کندک چهارم لوای خاص ۷۷۷ هوایی که حدود پنج سال در ارتش کار کرد و فضل الوهاب امیری از نظامیان بخش فنی کندک چهارم لوای خاص ۷۷۷ هوایی از دیگر قربانیان آماج قرار گرفتن چرخ‌بال ارتش در ولسوالی بهسود استند.

هرچند منبع افراد وابسته به علیپور، از فرناندهان محلی را در بهسود به سرنگون ساختن این هواپیما متهم می‌سازند اما او دراین باره تاکنون چیزی نگفته است.

اما رییس ستاد ارتش درتویتی با آن‌که نامی از عاملان این رویداد نبرده‌است اما گفته‌است که از عاملان این رویداد باز پرس جدی خواهد شد و این کار بی پاسخ نخواهد ماند.

نزدیک به یک ماه پیش در درگیری میان نیروهای دولتی و افراد وابسته به علیپور در ولسوالی بهسود دوازده تن جان باختند و ۲۵ تن دیگر زخمی شدند. جنجال میان دوطرف هنوزهم حل ناشده مانده‌است.

در نتیجۀ سرنگون شدن یک چرخ‌بال ارتش در وردک نُه تن جان باختند

چهار نظامی نیروهای هوایی کشور و پنج تن از افسران نیروهای ویژۀ ولایت بامیان از قربانیان سرنگون شدن این چرخ‌بال ارتش استند.

تصویر بندانگشتی

در نتیجۀ سرنگون شدن یک چرخ‌بال نیروهای ارتش در ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک نُه تن مشمول دو پیلوت جان باختند.

منابع می‌گویند که چهار چرخ‌بال که شماری از نیروهای ویژۀ ارتش نیز در آن بودند و مهمات و مواد اعاشوی را به ولسوالی بهسود انتقال می‌دادند؛ اما یکی از این چرخ‌بال‌ها در این ولسوالی آماج قرار گرفت و سرنگون شد.

چهار نظامی نیروهای هوایی کشور و پنج تن از افسران نیروهای ویژۀ ولایت بامیان از قربانیان سرنگون شدن این چرخ‌بال ارتش استند.

یکی از این پیلوتان جان باخته‌، عبدالکریم رحیمی، پیلوت و فرماندۀ کندک چهارم لوای خاص ۷۷۷ هوایی، آموزش دیده نظامی در انگلستان، امریکا و اسپانیا بود و از سربازان آب دیده کماندوهای ارتش شناخته می‌‎‎شد. او بیش از پنج سال در چهار چوب نیروهای ارتش کار کرده‌است.

او پیلوتی بود که چهار سال پیش و در حملۀ گروۀ داعش به شفاخانه چهارصد بستر برای مهار کردن این حمله پیچیده به این شفاخانه چرخ‌بال را بر بام این شفاخانه نشست داد و راه را برای نیروهای ویژه باز کرد.

محمد انور عمر، از دیگر پیلوتان فرماندۀ کندک سوم لوای خاص ۷۷۷ هوایی بود که امروز جان باخت. او بیست و هشت سال در ارتش افغانستان کار کرد و آموزش دیده نظامی در ایتالیا بود و سه سال می‌شد که درارتش کار می‌کرد.

محفوظ نیکزاد، مهندس نظامی در کندک چهارم لوای خاص ۷۷۷ هوایی که حدود پنج سال در ارتش کار کرد و فضل الوهاب امیری از نظامیان بخش فنی کندک چهارم لوای خاص ۷۷۷ هوایی از دیگر قربانیان آماج قرار گرفتن چرخ‌بال ارتش در ولسوالی بهسود استند.

هرچند منبع افراد وابسته به علیپور، از فرناندهان محلی را در بهسود به سرنگون ساختن این هواپیما متهم می‌سازند اما او دراین باره تاکنون چیزی نگفته است.

اما رییس ستاد ارتش درتویتی با آن‌که نامی از عاملان این رویداد نبرده‌است اما گفته‌است که از عاملان این رویداد باز پرس جدی خواهد شد و این کار بی پاسخ نخواهد ماند.

نزدیک به یک ماه پیش در درگیری میان نیروهای دولتی و افراد وابسته به علیپور در ولسوالی بهسود دوازده تن جان باختند و ۲۵ تن دیگر زخمی شدند. جنجال میان دوطرف هنوزهم حل ناشده مانده‌است.

هم‌رسانی کنید