Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نظامیان و باشنده‌گان هرات خواهان تمدید آتش‌بس استند

در نخستین روز عید که آتش‌بس در کشور برقرار است، نظامیان فرصتی یافته‌اند تا نفس راحت‌تری بکشند؛ اما هراس از احتمال وقوع رویدادهای ضدامنیت آنان را هم‌چنان در حالت آماده‌باش قرار داده‌است.

نظامیان در ولایت هرات می‌گویند جنگ جاری در کشور برنده ندارد و بهتر است همه طرف‌ها آتش‌بس دایمی اعلام کنند و اختلاف‌های شان را از راه گفت‌وگو حل سازند.

نظام‌الدین که سرباز ارتش است، به تازه‌گی از میدان نبرد برگشته است. او امروز وظیفه‌اش را در یک ایست بازرسی در شهر هرات انجام می‌دهد و مراقب است مبادا رویدادی رخ بدهد: «از این‌که سه روز آتش‌بس اعلام شده‌است جای خوشی است. همه ما باید آتش‌بس دایمی داشته باشیم اما همین آتش‌بس سه روز عید هم خوب است.»

نظام‌الدین، سرباز دیگری ارتش است و در ولایت هرات مأموریتش‌ را انجام می‌دهد. او باشندۀ بدخشان است و پنج ماه می‌شود که از خانواده دور است. او در این مدت در ناامن‌ترین بخش‌های حوزه غرب وظیفه انجام داده‌است.

اما ظاهرأ مأموریت بدون وقفه اورا خسته کرده‌است: «مدت پنج ماه می‌شود که به رخصتی نرفته‌ام و در ولایت‌های بادغیس، فراه و در ولسوالی شیندند در بخش‌های مختلف وظیفه اجرا کرده‌ام.»

مهرالله، فرمانده کندک مخابره ارتش در هرات نیز افزود: «به‌خاطر این‌که آتش‌بس است امروز احساس خوشی می‌کنم. امیدوار استم که یک آتش‌بس سراسری و دایمی در کشور بیاید؛ چون بسیار خون ناحق ریخته می‌شود و هر روز نیروهای امنیتی شهید و زخمی می‌دهند. از این‌که مردم در فضای امن روزهای عید را سپری می‌کنند خوش‌حال استم.»

طالبان سه روز عید رمضان را آتش‌بس اعلام کرده‌اند؛ آتش‌بسی که از شب‌گذشته آغاز شد و تا روز شنبه ادامه خواهد یافت.

عبدالله عطایی، باشندۀ هرات گفت: «ما می‌خواهیم که این آتش‌بس برای همیشه باشد.»

از دید بسیاری از شهروندان آرامش آتش‌بس روزهای عید همانند آرامش پیش از توفان است. آنان نگران استند که پس از پایان مهلت سه روزه آتش‌بس، نبردها و خشونت‌ها یک‌بار دیگر در کشور شدت بگیرند و افغان‌‎های بیشتری قربانی شوند.

نظامیان و باشنده‌گان هرات خواهان تمدید آتش‌بس استند

طالبان سه روز عید رمضان را آتش‌بس اعلام کرده‌اند؛ آتش‌بسی که از شب‌گذشته آغاز شد و تا روز شنبه ادامه خواهد یافت.

تصویر بندانگشتی

در نخستین روز عید که آتش‌بس در کشور برقرار است، نظامیان فرصتی یافته‌اند تا نفس راحت‌تری بکشند؛ اما هراس از احتمال وقوع رویدادهای ضدامنیت آنان را هم‌چنان در حالت آماده‌باش قرار داده‌است.

نظامیان در ولایت هرات می‌گویند جنگ جاری در کشور برنده ندارد و بهتر است همه طرف‌ها آتش‌بس دایمی اعلام کنند و اختلاف‌های شان را از راه گفت‌وگو حل سازند.

نظام‌الدین که سرباز ارتش است، به تازه‌گی از میدان نبرد برگشته است. او امروز وظیفه‌اش را در یک ایست بازرسی در شهر هرات انجام می‌دهد و مراقب است مبادا رویدادی رخ بدهد: «از این‌که سه روز آتش‌بس اعلام شده‌است جای خوشی است. همه ما باید آتش‌بس دایمی داشته باشیم اما همین آتش‌بس سه روز عید هم خوب است.»

نظام‌الدین، سرباز دیگری ارتش است و در ولایت هرات مأموریتش‌ را انجام می‌دهد. او باشندۀ بدخشان است و پنج ماه می‌شود که از خانواده دور است. او در این مدت در ناامن‌ترین بخش‌های حوزه غرب وظیفه انجام داده‌است.

اما ظاهرأ مأموریت بدون وقفه اورا خسته کرده‌است: «مدت پنج ماه می‌شود که به رخصتی نرفته‌ام و در ولایت‌های بادغیس، فراه و در ولسوالی شیندند در بخش‌های مختلف وظیفه اجرا کرده‌ام.»

مهرالله، فرمانده کندک مخابره ارتش در هرات نیز افزود: «به‌خاطر این‌که آتش‌بس است امروز احساس خوشی می‌کنم. امیدوار استم که یک آتش‌بس سراسری و دایمی در کشور بیاید؛ چون بسیار خون ناحق ریخته می‌شود و هر روز نیروهای امنیتی شهید و زخمی می‌دهند. از این‌که مردم در فضای امن روزهای عید را سپری می‌کنند خوش‌حال استم.»

طالبان سه روز عید رمضان را آتش‌بس اعلام کرده‌اند؛ آتش‌بسی که از شب‌گذشته آغاز شد و تا روز شنبه ادامه خواهد یافت.

عبدالله عطایی، باشندۀ هرات گفت: «ما می‌خواهیم که این آتش‌بس برای همیشه باشد.»

از دید بسیاری از شهروندان آرامش آتش‌بس روزهای عید همانند آرامش پیش از توفان است. آنان نگران استند که پس از پایان مهلت سه روزه آتش‌بس، نبردها و خشونت‌ها یک‌بار دیگر در کشور شدت بگیرند و افغان‌‎های بیشتری قربانی شوند.

هم‌رسانی کنید