تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بازخوانی دو سرود قدیمی برای پشتیبانی از نیروهای امنیتی

در اوج نبردها میان نیروهای دولتی و طالبان، ارکستر سمفونی انستیتوت ملی موسیقی افغانستان دو سرود قدیمی را برای تقویت انگیزه نیروهای دولتی بازخوانی کرده‌است.

این دو آهنگ در دهه‌های هفتاد و هشتاد میلادی برای پشتیبانی از سربازان نیروهای امنیتی اجرا شده بودند.

احمد ناصر سرمست، رییس انستیتوت ملی موسیقی افغانستان می‌گوید که در دوره‌های حزب دموکراتیک خلق، نخستین جمهوریت و در جنگ جلال‌آباد از هنر موسیقی برای تقویت نیروها زیاد کار گرفته می‌شد: «امروز بیشتر از هر زمانی دیگری جایگاه هنر به‌خصوص هنر موسیقی در نبرد اخیری ما با دشمان روشنگری، ترقی و حقوق شهروندی داریم مطرح است. در این نبرد نیروهای امنیتی و دفاع افغانستان مثل دژ مستحکمی برای دفاع از کشور ایستاد استند.»

تا دهه‌ها پیش از جنگ‌های داخلی به ده‌ها آهنگ حماسی در رادیو و تلویزیون افغانستان آن زمان از سوی هنرمندان کشور ضبط و پخش شده‌اند.

وحید عمر، مشاور رییس‌جمهور گفت: «به‌عنوان یک جامعه، یک مبارزه داریم؛ مبارزه به‌خاطر آینده کشور، به‌خاطر اطفال این کشور، به‌خاطر زنان این کشور، به‌خاطر جوانان این کشور.»

وجیهه رستگار از زنان هنرمندی است که در جریان جنگ جلال‌آباد در زمان اوج تنش میان افغانستان و پاکستان برای سربازان آواز می‌خواند و کاری که اکنون نیز می‌کند. او از نقش آهنگ‌های خودش و سایر هنرمندان در مبارزه‌ نیرومند سربازان آن زمان قصه می‌کند: «زمانی که می‌نشستیم و همرای سربازان برنامه اجرا می‌‌کردیم باز بعضأ صحبت هم می‌کردیم. باز خودشان اعتراف می‌کردند که با آن آهنگ‌ها مورال فوق‌العاده به آنان داده می‌شود.»

وجیهه رستگار که پس از سال‌ها مهاجرت اکنون در کشور به‌سر می‌برد، از همه هنرمندان کشور می‌خواهد که برای تکرار نشدن روزگار تلخ سه ده دهه پیش، بار دیگر به پشتیبانی سربازان کشور بخوانند: «چون لحظه بسیار حساس در افغانستان ودر اوضاع سیاسی کشور است از مردم می‌خواهیم که بدون تبعیض کنار هم بیاستند و خصوصأ هنرمندان کشور برای حمایت از سربازان کشور سرود بسرایند و ترانه بسرایند.»

پشتیبانی مردمی از سربازان کشور در حالی بار دیگر افزایش یافته‌اند که نگرانی درمیان مردم از تکرار دهه هفتاد نیز بیشتر شده‌است.

بازخوانی دو سرود قدیمی برای پشتیبانی از نیروهای امنیتی

پشتیبانی مردمی از سربازان کشور در حالی بار دیگر افزایش یافته‌اند که نگرانی درمیان مردم از تکرار دهه هفتاد نیز بیشتر شده‌است.

تصویر بندانگشتی

در اوج نبردها میان نیروهای دولتی و طالبان، ارکستر سمفونی انستیتوت ملی موسیقی افغانستان دو سرود قدیمی را برای تقویت انگیزه نیروهای دولتی بازخوانی کرده‌است.

این دو آهنگ در دهه‌های هفتاد و هشتاد میلادی برای پشتیبانی از سربازان نیروهای امنیتی اجرا شده بودند.

احمد ناصر سرمست، رییس انستیتوت ملی موسیقی افغانستان می‌گوید که در دوره‌های حزب دموکراتیک خلق، نخستین جمهوریت و در جنگ جلال‌آباد از هنر موسیقی برای تقویت نیروها زیاد کار گرفته می‌شد: «امروز بیشتر از هر زمانی دیگری جایگاه هنر به‌خصوص هنر موسیقی در نبرد اخیری ما با دشمان روشنگری، ترقی و حقوق شهروندی داریم مطرح است. در این نبرد نیروهای امنیتی و دفاع افغانستان مثل دژ مستحکمی برای دفاع از کشور ایستاد استند.»

تا دهه‌ها پیش از جنگ‌های داخلی به ده‌ها آهنگ حماسی در رادیو و تلویزیون افغانستان آن زمان از سوی هنرمندان کشور ضبط و پخش شده‌اند.

وحید عمر، مشاور رییس‌جمهور گفت: «به‌عنوان یک جامعه، یک مبارزه داریم؛ مبارزه به‌خاطر آینده کشور، به‌خاطر اطفال این کشور، به‌خاطر زنان این کشور، به‌خاطر جوانان این کشور.»

وجیهه رستگار از زنان هنرمندی است که در جریان جنگ جلال‌آباد در زمان اوج تنش میان افغانستان و پاکستان برای سربازان آواز می‌خواند و کاری که اکنون نیز می‌کند. او از نقش آهنگ‌های خودش و سایر هنرمندان در مبارزه‌ نیرومند سربازان آن زمان قصه می‌کند: «زمانی که می‌نشستیم و همرای سربازان برنامه اجرا می‌‌کردیم باز بعضأ صحبت هم می‌کردیم. باز خودشان اعتراف می‌کردند که با آن آهنگ‌ها مورال فوق‌العاده به آنان داده می‌شود.»

وجیهه رستگار که پس از سال‌ها مهاجرت اکنون در کشور به‌سر می‌برد، از همه هنرمندان کشور می‌خواهد که برای تکرار نشدن روزگار تلخ سه ده دهه پیش، بار دیگر به پشتیبانی سربازان کشور بخوانند: «چون لحظه بسیار حساس در افغانستان ودر اوضاع سیاسی کشور است از مردم می‌خواهیم که بدون تبعیض کنار هم بیاستند و خصوصأ هنرمندان کشور برای حمایت از سربازان کشور سرود بسرایند و ترانه بسرایند.»

پشتیبانی مردمی از سربازان کشور در حالی بار دیگر افزایش یافته‌اند که نگرانی درمیان مردم از تکرار دهه هفتاد نیز بیشتر شده‌است.

هم‌رسانی کنید