Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

بازداشت طراح حمله‌های موشکی روز نخست عید در کابل

پولیس کابل امروز (یک‌شنبه، ۰۳ اسد) اعلام کرده‌است که نیروهای ویژۀ در عملیاتی، طراح حمله‌های موشکی بر نماز عید بر ارگ ریاست‌جمهوری را، بازداشت کرده‌اند.

.میرویس استانکزی، سخنگوی وزارت داخله می‌گوید که این افراد در یک عملیات نیروهای ویژه از مربوطات حوزۀ پنجم شهر کابل، بازداشت شده‌اند

او افزود که طراح اصلی مومن نام دارد و در چندین حمله در ولسوالی پغمان کابل نیز، دست داشته‌است.

به‌گفتۀ او، این فرد بازداشت شده، عضو گروه طالبان است و با سه تن دیگر، بازداشت شده‌است.

اما طالبان تاکنون در این باره، چیزی نگفته‌است.

روز سه‌شبه هفتۀ گذشته، نماز عید قربان در ارگ ریاست‌جمهوری در حال جریان بود که چندین موشک از مربوطات حوزۀ چهارم، به سوی ارگ پرتاب شدند.

پس از شلیک این موشک‌ها، پولیس کابل اعلام کرد که در این رویداد، به کسی آسیب نرسیده‌است.

بازداشت طراح حمله‌های موشکی روز نخست عید در کابل

سخنگوی وزارت داخله می‌گوید که این افراد در یک عملیات نیروهای ویژه از مربوطات حوزۀ پنجم شهر کابل، بازداشت شده‌اند.

Thumbnail

پولیس کابل امروز (یک‌شنبه، ۰۳ اسد) اعلام کرده‌است که نیروهای ویژۀ در عملیاتی، طراح حمله‌های موشکی بر نماز عید بر ارگ ریاست‌جمهوری را، بازداشت کرده‌اند.

.میرویس استانکزی، سخنگوی وزارت داخله می‌گوید که این افراد در یک عملیات نیروهای ویژه از مربوطات حوزۀ پنجم شهر کابل، بازداشت شده‌اند

او افزود که طراح اصلی مومن نام دارد و در چندین حمله در ولسوالی پغمان کابل نیز، دست داشته‌است.

به‌گفتۀ او، این فرد بازداشت شده، عضو گروه طالبان است و با سه تن دیگر، بازداشت شده‌است.

اما طالبان تاکنون در این باره، چیزی نگفته‌است.

روز سه‌شبه هفتۀ گذشته، نماز عید قربان در ارگ ریاست‌جمهوری در حال جریان بود که چندین موشک از مربوطات حوزۀ چهارم، به سوی ارگ پرتاب شدند.

پس از شلیک این موشک‌ها، پولیس کابل اعلام کرد که در این رویداد، به کسی آسیب نرسیده‌است.

هم‌رسانی کنید