Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

خواست ها برای رهایی خبرنگاران بازداشت شده در کندهار

بازداشت چهار خبرنگار محلی در کندهار از سوی امنیت ملی با واکنش های جدی سازمان های پشتیبان خبرنگاران و آزادی بیان رو به رو شده است که از این جمله سازمان عفو بین الملل خواستار رهایی این خبرنگاران شده است.

بخش جنوب آسیای سازمان عفو بین الملل در تویتی نگاشته است که "ما از بازداشت چهار خبرنگار توسط امنیت ملی در کندهار از روز گذشته بدینسو نگران استیم.  این خبرنگاران پس بررسی تلفات غیرنظامیان در سپین بولدک، در حال برگشت بودند. ما خواستار آزادی آنان استیم."

چهار خبرنگار که برای تهیه گزارش در باره ادعای کشتار غیرنظامیان به ساحه زیر حاکمیت طالبان به سپین بولدک کندهار رفته بودند؛ در برگشت از سوی نیروهای امنیت ملی بازداشت شده اند.

بسم‌الله وطن‌دوست، قدرت سلطانی و محب عبیدی، کارمندان رادیو ملت ژغ و ثناء‌الله صیام، تصویر بردار محلی که روز دوشنبه برای تهیه گزارش در باره ادعای تلفات غیرنظامیان از سوی طالبان به سپین بولدک کندهار رفته بودند؛ هنگام برگشت از سوی نیروهای امنیت ملی در شهر کندهار بازداشت شدند.

الله غیرت مل، مسوول دفتر نی در کندهار ابراز کرد: "وقتی خبرنگار اشتباه می کند، باید کمیسیون تخطی او را تثبت کند بعد از او باید امر بازداشت داده شود."

شماری از خبرنگاران در کندهار خواستار آزاد سازی خبرنگاران بازداشت شده استند.

فرید علی زی، خبرنگار محلی در کندهار گفت: "خبرنگار چشم و صدای مردم استند و ما می خواهیم که هرچه زودتر اینان آزاد شوند."

محمد یار، خبرنگار محلی دیگر در کندهار بیان کرد: "در کار خبرنگاران نباید خلا ایجاد کنند و کار شانرا با چالش روبه رو نکنند. حالا که حکومت خبرنگاران بازداشت کرده است باید بی دلیل رها کند."

شمس عمری، یکی از خبرنگاران کشور ابراز داشت: "خبرنگاران از میان مردم برخاسته و با مردم کار می کنند. امید که به آزادی بیان متعهد باشند و به زودی آنان را آزاد کنند."

در همین حال، نهاد های پشتیبان رسانه های آزاد با ابراز نگرانی، می گویند که بازداشت این خبرنگاران خلاف قانون است.

لعل گل لعل، رییس سازمان حقوق بشر افغانستان اظهار داشت: "به هر دلیل مستند که آنان خبرنگاران را بازداشت کرده اند؛ آنان او را به مردم و خبرنگاران شریک کنند که آیا این بازداشت جنبه قانونی دارد یانه."

مجیب خلوتگر، رییس اجرایی دفتر نی گفت: "اگر این خبرنگاران بازداشت شان کماکان ادامه پیدا کند. ما شاهد فشار بر رسانه ها و فشار بر آزادی بیانه از جانب حکومت خواهیم بود. چیزی که خلاف تعهدات قانونی و قوانین بین المللی افغانستان است."

اما وزارت امور داخله می گوید که بازجویی ها از چهار خبرنگاران بازداشت شده ادامه دارند.

میرویس ستانکزی، سخنگوی وزارت امور داخله در این مورد بیان داشت: "چهار خبرنگاری که به اتهام تبلیغ به دشمن در کندهار بازداشت شدند؛ قضیه شان مستند می باشد. بازهم ادارت امنیتی در روشنایی قانون تحقیقات شانرا ادامه می دهند."

نی یا نهاد پشتیبان رسانه های آزاد افغانستان می گوید که این خبرنگاران به دستور شورای امنیت ملی بازداشت شده اند؛ اما با گذشت یک شبانه روز تاکنون از سرنوشت آنان خبری نیست.

خواست ها برای رهایی خبرنگاران بازداشت شده در کندهار

سازمان عفو بین ملل  و نهاد های پشتیبان رسانه های آزاد با ابراز نگرانی، می گویند که بازداشت این خبرنگاران خلاف قانون است.

Thumbnail

بازداشت چهار خبرنگار محلی در کندهار از سوی امنیت ملی با واکنش های جدی سازمان های پشتیبان خبرنگاران و آزادی بیان رو به رو شده است که از این جمله سازمان عفو بین الملل خواستار رهایی این خبرنگاران شده است.

بخش جنوب آسیای سازمان عفو بین الملل در تویتی نگاشته است که "ما از بازداشت چهار خبرنگار توسط امنیت ملی در کندهار از روز گذشته بدینسو نگران استیم.  این خبرنگاران پس بررسی تلفات غیرنظامیان در سپین بولدک، در حال برگشت بودند. ما خواستار آزادی آنان استیم."

چهار خبرنگار که برای تهیه گزارش در باره ادعای کشتار غیرنظامیان به ساحه زیر حاکمیت طالبان به سپین بولدک کندهار رفته بودند؛ در برگشت از سوی نیروهای امنیت ملی بازداشت شده اند.

بسم‌الله وطن‌دوست، قدرت سلطانی و محب عبیدی، کارمندان رادیو ملت ژغ و ثناء‌الله صیام، تصویر بردار محلی که روز دوشنبه برای تهیه گزارش در باره ادعای تلفات غیرنظامیان از سوی طالبان به سپین بولدک کندهار رفته بودند؛ هنگام برگشت از سوی نیروهای امنیت ملی در شهر کندهار بازداشت شدند.

الله غیرت مل، مسوول دفتر نی در کندهار ابراز کرد: "وقتی خبرنگار اشتباه می کند، باید کمیسیون تخطی او را تثبت کند بعد از او باید امر بازداشت داده شود."

شماری از خبرنگاران در کندهار خواستار آزاد سازی خبرنگاران بازداشت شده استند.

فرید علی زی، خبرنگار محلی در کندهار گفت: "خبرنگار چشم و صدای مردم استند و ما می خواهیم که هرچه زودتر اینان آزاد شوند."

محمد یار، خبرنگار محلی دیگر در کندهار بیان کرد: "در کار خبرنگاران نباید خلا ایجاد کنند و کار شانرا با چالش روبه رو نکنند. حالا که حکومت خبرنگاران بازداشت کرده است باید بی دلیل رها کند."

شمس عمری، یکی از خبرنگاران کشور ابراز داشت: "خبرنگاران از میان مردم برخاسته و با مردم کار می کنند. امید که به آزادی بیان متعهد باشند و به زودی آنان را آزاد کنند."

در همین حال، نهاد های پشتیبان رسانه های آزاد با ابراز نگرانی، می گویند که بازداشت این خبرنگاران خلاف قانون است.

لعل گل لعل، رییس سازمان حقوق بشر افغانستان اظهار داشت: "به هر دلیل مستند که آنان خبرنگاران را بازداشت کرده اند؛ آنان او را به مردم و خبرنگاران شریک کنند که آیا این بازداشت جنبه قانونی دارد یانه."

مجیب خلوتگر، رییس اجرایی دفتر نی گفت: "اگر این خبرنگاران بازداشت شان کماکان ادامه پیدا کند. ما شاهد فشار بر رسانه ها و فشار بر آزادی بیانه از جانب حکومت خواهیم بود. چیزی که خلاف تعهدات قانونی و قوانین بین المللی افغانستان است."

اما وزارت امور داخله می گوید که بازجویی ها از چهار خبرنگاران بازداشت شده ادامه دارند.

میرویس ستانکزی، سخنگوی وزارت امور داخله در این مورد بیان داشت: "چهار خبرنگاری که به اتهام تبلیغ به دشمن در کندهار بازداشت شدند؛ قضیه شان مستند می باشد. بازهم ادارت امنیتی در روشنایی قانون تحقیقات شانرا ادامه می دهند."

نی یا نهاد پشتیبان رسانه های آزاد افغانستان می گوید که این خبرنگاران به دستور شورای امنیت ملی بازداشت شده اند؛ اما با گذشت یک شبانه روز تاکنون از سرنوشت آنان خبری نیست.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره