Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

بازداشت ۳۰۰ پناهجو به شمول افغانها از سوی دولت ترکیه در مرز ایران

خبرگزاری رویترز گزارش کرده است که مقامات ترکیه روز چهارشنبه(۱۳ اسد) اعلام کردند که نیروهای امنیتی این کشور حدود ۳۰۰ پناهجو را که بیشتر آنان از افغانستان استند و می خواستند از مرز ایران به ترکیه بروند، بازداشت کردند.

بر اساس این گزارش، این گروه ۳۰۰ نفری که زنان و کودکان را شامل می‌شود، از سوی نیرو های امنیتی ترکیه در داخل یک موتر بزرگ پیدا شدند.

نگرانی ها درباره موجی از پناهجویی های تازه از افغانستان به ترکیه از طریق ایران در هفته های اخیر و در پی افزایش بی سابقه خشونت ها در این کشور، بیشتر شده اند.

کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده‌گان تخمین می زند که ۲۷۰ هزار افغان از ماه جنوری در داخل کشور آواره شده اند و تعداد افرادی که مجبور به ترک خانه های خود شده اند به بیش از ۳.۵ میلیون تن رسیده است.

وزیران خارجه ترکیه، افغانستان و ایران در ماه جون روی موضوعات امنیت ، انرژی و پناهجویی بحث کردند؛ اما منابع دیپلماتیک ترکیه می گویند هیچ راهکار خاصی بین انقره و تهران برای رسیدگی به موضوع پناهجویی ها از افغانستان، وجود ندارد.

گارد ساحلی ترکیه گفته است که مقامات این کشور یک هفته پیش یک قایق حامل بیش از ۲۰۰ پناهجوی افغان را در دریای اژه، دریایی میان آسیا و اروپا که می‌خواست به اروپا برود، بازداشت کردند.

بازداشت ۳۰۰ پناهجو به شمول افغانها از سوی دولت ترکیه در مرز ایران

نگرانی ها درباره موجی از پناهجویی های تازه از افغانستان به ترکیه از طریق ایران در هفته های اخیر و در پی افزایش بی سابقه خشونت ها، بیشتر شده اند.

Thumbnail

خبرگزاری رویترز گزارش کرده است که مقامات ترکیه روز چهارشنبه(۱۳ اسد) اعلام کردند که نیروهای امنیتی این کشور حدود ۳۰۰ پناهجو را که بیشتر آنان از افغانستان استند و می خواستند از مرز ایران به ترکیه بروند، بازداشت کردند.

بر اساس این گزارش، این گروه ۳۰۰ نفری که زنان و کودکان را شامل می‌شود، از سوی نیرو های امنیتی ترکیه در داخل یک موتر بزرگ پیدا شدند.

نگرانی ها درباره موجی از پناهجویی های تازه از افغانستان به ترکیه از طریق ایران در هفته های اخیر و در پی افزایش بی سابقه خشونت ها در این کشور، بیشتر شده اند.

کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده‌گان تخمین می زند که ۲۷۰ هزار افغان از ماه جنوری در داخل کشور آواره شده اند و تعداد افرادی که مجبور به ترک خانه های خود شده اند به بیش از ۳.۵ میلیون تن رسیده است.

وزیران خارجه ترکیه، افغانستان و ایران در ماه جون روی موضوعات امنیت ، انرژی و پناهجویی بحث کردند؛ اما منابع دیپلماتیک ترکیه می گویند هیچ راهکار خاصی بین انقره و تهران برای رسیدگی به موضوع پناهجویی ها از افغانستان، وجود ندارد.

گارد ساحلی ترکیه گفته است که مقامات این کشور یک هفته پیش یک قایق حامل بیش از ۲۰۰ پناهجوی افغان را در دریای اژه، دریایی میان آسیا و اروپا که می‌خواست به اروپا برود، بازداشت کردند.

هم‌رسانی کنید