Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

مقام‌های محلی پنجشیر گزارش‌ها درباره قتل‌های هدف‌مند را رد کردند

معاون والی ولایت پنجشیر، ملنگ شاه روح الله، تمامی گزارش‌ها مبنی بر قتل‌های هدفمند و ترور نظامیان پیشین را در این ولایت بی بنیاد می‌خواند.

معاون والی پنجشیر به طلوع‌نیوز می‌گوید که جنگ در پنجشیر پایان یافته است و نیروهای جبهه مقاومت در این ولایت حضور فزیکی ندارند. وی از تلاش‌ها برای از سرگیری فعالیت نهادهای دولتی نیز سخن‌زده است.

ملنگ شاه روح الله به طلوع‌نیوز گفت: «در اوایل، نابسامانی‌هایی که شنیده بودیم، تحقیق کردیم و دروغ برآمد. یک روز اطلاع دادند که هفده نفر در جایی به قتل رسیده اند، به سرعت رفتیم که وجود نداشت.»

عبدالحق عمری، گزارش‌گر طلوع‌نیوز که به پنجشیر سفر کرده است، می‌گوید که حضور مردم در مرکز ولایت پنجشیر کمرنگ است. در کنار جاده‌هایی پنجشیر وسایل نظامی سوخته و تخریب شده دیده می‌شود که گواهی نبرد سخت میان امارت اسلامی و جبهه مقاومت را می‌دهد.

باشنده‌گان ولسوالی عنابه ولایت پنجشیر که به مرکز این ولایت آمده‌اند، به طلوع‌نیوز گفته اند که مشکلات شان را با مقام‌های محلی این ولایت در میان گذاشتند.

رسول خان، یک باشنده پنجشیر گفت: « مشکل ما این است که در دره ما نظامیان وجود دارد و اینان وحشت ایجاد کرده‌اند. مردم نه به خانه‌های شان رفته می‌توانند و نه به کشت‌وکار شان. باید بیرون شوند.»

از سوی دیگر شماری از باشنده‌گان پنجشیر ادعا دارند که از سوی طرفداران امارت اسلامی لت‌وکوب شده اند و خانه‌های‌شان نیز از سوی این نیروها تلاشی شده اند.

امام جان، باشنده پنجشیر گفت: «گفتند تو نفر احمد مسعود استی و اینجا برای شان نان پخته می‎کنی. به من گفتند که سلاح کجاست؟ آن را پیدا کن، اگر نه می‌کشیم‌ات. خانه‌ام را تلاشی کردند و چیزی پیدا نتوانستند.»

یک باشنده دیگر پنجشیر در این باره گفت: «چندین بار خانه‌ام را تلاشی کردند. شب هم میایند و روز هم؛ ما زیر تهدید استیم.»

ملنگ شاه روح الله گفت: «روزهای اول چنین شده بود. مردم نبودند و نظامیان ما به جای نیاز داشتند. وقتی مردم مراجعه کردند ما خانه‌ها را به صاحبانش تسلیم کردیم.»

سه چرخبالی که به گفته مقام‌های محلی پنجشیر، از سوی جبهه مقاومت تخریب شده اند، در کنار جاده‌های پنجشیر دیده می‌شوند، ادعای که تاکنون جبهه مقاومت واکنش نشان نداده است.

مقام‌های محلی پنجشیر گزارش‌ها درباره قتل‌های هدف‌مند را رد کردند

باشنده‎‌گان ولایت پنجشیر می‌گویند با آنکه جنگ در این ولایت متوقف شده است، هنوز هم باشنده‌گان بی‌جاه شده دوباره به خانه های‌شان برنگشته اند.

Thumbnail

معاون والی ولایت پنجشیر، ملنگ شاه روح الله، تمامی گزارش‌ها مبنی بر قتل‌های هدفمند و ترور نظامیان پیشین را در این ولایت بی بنیاد می‌خواند.

معاون والی پنجشیر به طلوع‌نیوز می‌گوید که جنگ در پنجشیر پایان یافته است و نیروهای جبهه مقاومت در این ولایت حضور فزیکی ندارند. وی از تلاش‌ها برای از سرگیری فعالیت نهادهای دولتی نیز سخن‌زده است.

ملنگ شاه روح الله به طلوع‌نیوز گفت: «در اوایل، نابسامانی‌هایی که شنیده بودیم، تحقیق کردیم و دروغ برآمد. یک روز اطلاع دادند که هفده نفر در جایی به قتل رسیده اند، به سرعت رفتیم که وجود نداشت.»

عبدالحق عمری، گزارش‌گر طلوع‌نیوز که به پنجشیر سفر کرده است، می‌گوید که حضور مردم در مرکز ولایت پنجشیر کمرنگ است. در کنار جاده‌هایی پنجشیر وسایل نظامی سوخته و تخریب شده دیده می‌شود که گواهی نبرد سخت میان امارت اسلامی و جبهه مقاومت را می‌دهد.

باشنده‌گان ولسوالی عنابه ولایت پنجشیر که به مرکز این ولایت آمده‌اند، به طلوع‌نیوز گفته اند که مشکلات شان را با مقام‌های محلی این ولایت در میان گذاشتند.

رسول خان، یک باشنده پنجشیر گفت: « مشکل ما این است که در دره ما نظامیان وجود دارد و اینان وحشت ایجاد کرده‌اند. مردم نه به خانه‌های شان رفته می‌توانند و نه به کشت‌وکار شان. باید بیرون شوند.»

از سوی دیگر شماری از باشنده‌گان پنجشیر ادعا دارند که از سوی طرفداران امارت اسلامی لت‌وکوب شده اند و خانه‌های‌شان نیز از سوی این نیروها تلاشی شده اند.

امام جان، باشنده پنجشیر گفت: «گفتند تو نفر احمد مسعود استی و اینجا برای شان نان پخته می‎کنی. به من گفتند که سلاح کجاست؟ آن را پیدا کن، اگر نه می‌کشیم‌ات. خانه‌ام را تلاشی کردند و چیزی پیدا نتوانستند.»

یک باشنده دیگر پنجشیر در این باره گفت: «چندین بار خانه‌ام را تلاشی کردند. شب هم میایند و روز هم؛ ما زیر تهدید استیم.»

ملنگ شاه روح الله گفت: «روزهای اول چنین شده بود. مردم نبودند و نظامیان ما به جای نیاز داشتند. وقتی مردم مراجعه کردند ما خانه‌ها را به صاحبانش تسلیم کردیم.»

سه چرخبالی که به گفته مقام‌های محلی پنجشیر، از سوی جبهه مقاومت تخریب شده اند، در کنار جاده‌های پنجشیر دیده می‌شوند، ادعای که تاکنون جبهه مقاومت واکنش نشان نداده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره